Kampanjointia ja onnistuneita rekrytointeja poikkeusvuonna


Meillä Tullissa työskentelee noin 1 900 henkilöä monipuolissa perustehtävissä sekä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä ympäri Suomen. Rekrytoimme jatkuvasti uusia osaajia, ja urapolkuja löytyy hyvin monen alan ammattilaiselle.

Teksti Ei turvaa ilman tekijöitä sekä kuva kolmesta Tullin työntekijästä.

Vaikka vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, rekrytoinnit jatkuivat lähes normaaliin tapaan läpi vuoden. Pystyimme rekrytoimaan suunnitellusti, mutta keväällä siirryimme kasvokkain haastatteluista verkon välityksellä toteutettuihin tapaamisiin ja otimme käyttöön uusia työvälineitä haastatteluiden toteuttamiseksi.

Vuoden aikana haimme yli 250 rekrytoinnissa lähes 350 ammattilaista monen tyyppisiin tehtäviin. Etsimme erityisesti IT-alan ja viestinnän asiantuntijoita sekä osaajia Tullin perustehtäviin, tulliselvitykseen ja -valvontaan, veronkantoon ja rikostorjuntaan. Kaikkiaan saimme yli 13 000 hakemusta! 

Näkyvyyttä ja tehoa rekrytointeihin kampanjoilla

Syksyllä 2020 kokeilimme ensimmäistä kertaa digitaalisia rekrytointikampanjoita. Elokuussa toteutetun kampanjan tavoitteena oli kertoa tarinaa Tullista monipuolisena työnantajana sekä tavoittaa erityisesti IT- ja viestintäasiantuntijoita. 

Toinen kampanja ajoittui marraskuulle, jolloin aloitimme valmistautumisen lisääntyviin työtehtäviin, joita brexit 1.1.2021 ja arvonlisäveron alarajan poistuminen 1.7.2021 aiheuttaisivat.

Haimme erityisesti asiakasneuvojan ja tullauskäsittelijän tehtäviin monitaitoisia osaajia, mutta myös IT-asiantuntijoita kehitystehtäviin. Tullissa on alkamassa merkittävä digitaalisen työympäristön kehitysohjelma, johon haimme muun muassa projektipäällikköä. Oli siis paljon tärkeitä tehtäviä täytettäväksi. Kampanjoinnin avulla tavoitimme hyviä hakijoita ja löysimmekin oikeat henkilöt tehtäviin.

Työelämäkokemusta eri alojen opiskelijoille

Harjoittelija Tullilaboratoriossa työtakki päällään, taustalla laboratorion välineitä.
Ensimmäisen vuoden kemian opiskelija Lotta pääsi kesäksi Tullilaboratorioon harjoitteluun. Kuva: Iina Koukku / Tulli.

Tarjosimme harjoittelupaikan yli kahdellekymmenelle eri alan opiskelijalle. He saivat arvokasta työkokemusta sukeltaessaan Tullin mielenkiintoisiin ja monipuolisiin tehtäviin.

Saimme positiivista palautetta Tullissa työskentelystä. Opiskelijat kehuivat positiivista, kehityshenkistä työilmapiiriä ja sitä, että pääsivät vastuullisiin tehtäviin: 

”Tullissa on hyvät puitteet työskentelylle ja paljon monipuolisia työtehtäviä. Tullin henkilöstö on mukavaa, ja eri osastot ja niiden tehtävät ovat mielenkiintoisia.”

”Parasta Tullissa olivat koko ajan kehittyvät toimintatavat ja työilmapiiri ainakin omassa tiimissäni.”

”Työtehtävien parhaat puolet olivat ne, että pääsin konkreettisesti mukaan työhön ja huomasin oppivani koko ajan uutta. Oli mukavaa, että pääsin mukaan työn eri vaiheisiin.”

On ollut ilo huomata, että Tulli koetaan laajasti mielenkiintoiseksi työnantajaksi, ja meillä viihdytään. Panostamme myös työntekijöidemme kehittämiseen sekä työtehtävissä että koulutuksilla. 

Teksti: Susanna Teppola, rekrytointiasiantuntija