Ulkomaankauppa ja verotus

Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Tullissa laaditaan viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Katsaus ulkomaankaupan kehitykseen


Tullin ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 Suomen tavaraviennin arvo nousi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Vienti oli arvoltaan 64,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo puolestaan laski prosentin, ollen arvoltaan 65,6 miljardia euroa.


Tutustu tarkemmin ulkomaankaupan kehitykseen vuonna 2019

Yli neljä miljoonaa tulli-ilmoitusta

Vuoden 2019 aikana Tullissa käsiteltiin yli neljä miljoonaa tulli-ilmoitusta. Eniten annettiin vienti-ilmoituksia, yli 1,2 miljoonaa kappaletta. Tuonti-ilmoituksista ohjattiin riskiarvioinnin perusteella Tullilaboratorion elintarvike- ja kulutustavaratutkimuksiin 2 275 näytettä.

Tutustu tarkemmin tulli-ilmoitusmääriin

Veronkanto 274 miljoonaa euroa

Tullimaksujen kokonaiskanto oli noin 188 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tulli tilitti tullimaksuja EU:lle 150 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolle 38 miljoonaa euroa kantopalkkiota. Suomen valtiolle jää vuosittain tullimaksuista 20 prosentin kantopalkkio.

Tutustu Tullin kantamiin maksuihin ja veroihin tarkemmin

Asiakaspalvelumme tukee sujuvaa sähköistä asiointia

Pidämme huolta, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa neuvot ja ohjeet sekä voivat hoitaa lakisääteiset velvoitteet luotettavasti ja kerralla oikein. Lisäksi huolehdimme, että palvelut ja ohjeet ovat helposti ymmärrettäviä ja saavutettavia kaikille ja että häiriötilanteessakin asiakas saa asiansa hoidettua.

Lue lisää sujuvasta ja helposta asioinnista

Digitaalisia asiointipalveluja asiakkaille

Tullin digiohjelma on tuottanut kymmeniä uusia asiointipalveluja asiakkaille ja henkilöstölle. Tänä vuonna käyttöönotettujen palvelujen määrä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää Tullin digiohjelman saavutuksista

Valuuttakurssivirhe

Tullissa sovellettiin tullauksissa väärää valuutan muuntokurssilistaa eräiden valuuttojen kohdalla 1.5.2016–30.6.2019. Tulli selvitti palautusmenettelyä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa, ja palauttaa oma-aloitteisesti liikaa kantamansa maahantuontiverot EU:n lainsäädännön mukaisesti, kun palautettava määrä on 10 euroa tai enemmän.

Lue tarkemmin valuuttakurssivirheestä