Henkilöstö kouluttautuu ja kehittyy

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja siksi arvioimme aktiivisesti, mitä osaamista meillä jo on, miten sitä kehitetään tai miten puuttuvaa osaamista hankitaan. Laadimme vuosittain osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelman.

Henkilöstökoulutuksemme jakautuu Tullin yleisperehdytykseen, Tullialan peruskoulutukseen sekä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Järjestämme pääsääntöisesti itse henkilöstömme jatko- ja täydennyskoulutuksen omassa Tullikoulussamme. Koulutus on tullilaisille maksutonta ja sen ajalta maksetaan palkkaa.

Vuonna 2019 keskeisiä osaamisen kehittämisen projekteja olivat Työelämätaidot Tullissa -projektin käynnistyminen sekä Valvonnan operatiivisen esimieskoulutuksen rakentaminen. Opetusteknologian ja uusien opetusmenetelmien käytön tukiprojekti jatkui, ja projektissa esille tulleita toimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2020. Henkilöstölle järjestettiin myös kehitysohjelmaan sisältyviin hankkeisiin, kuten uuden tulliselvitysjärjestelmän käyttöönottoon, liittyviä koulutuksia. 

Kansainvälinen tullikoulutusyhteistyö oli vilkasta ja painottui yhteistyöhön EU:n, Valko-Venäjän sekä Pohjoismaiden kanssa.

Henkilöstöstämme 86 prosenttia osallistui koulutukseen. Henkilöstökoulutuksen yhteenlaskettu laajuus vuonna 2019 oli 13 156 koulutuspäivää eli 7,1 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Koulutus sisälsi sekä Tullin että ulkopuolisten tahojen järjestämän koulutuksen.