Rikostilastot

Tullirikosten tutkinnat koostuvat yhä useammin haastavista ja aikaa vievistä kansainvälisistä kokonaisuuksista, joissa on yhdistettävä perinteisen rikostutkinnan ja verkkorikostutkinnan menetelmiä.

Rikostilanne

  2015 2016 2017 2018 2019
Tullin tietoon tulleet rikokset, yhteensä  9656 9581 9409 8943 7835
Rikoksesta epäilyt, yhteensä 9066 3216 2902 2919 2856
Ulkomaalaiset epäilyt, yhteensä 4010 3216 2902 2919 2856
Tullirikostorjunnan vaikuttavuus (milj. e.), yhteensä 15,94 224,82 81,14 38,91 66,19
Takaisin saatu rikoshyöty 10,70 19,30 28,00 26,10 20,50
Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo 1,79 197,40 5,03 4,17 21,49
Vältetyt verot 3,45 8,12 48,11 8,64 24,20

Tullirikosten kokonaismäärä on laskenut jo useamman vuoden ajan. Myös vuonna 2019 rikosten kokonaismäärä oli edellisvuotta alhaisempi, 7 835 kappaletta. Kokonaismäärän vähentymistä selittää muun muassa perusmuotoisten huumausainerikosten määrän huomattava lasku, mikä johtuu pääosin postiliikenteessä paljastuneiden kirjetakavarikkotapausten merkittävästä vähenemisestä. Rikoksesta epäiltyjä oli yhteensä 7 520 henkilöä, joista ulkomaalaisia 2 856. Törkeistä huumausainerikoksista epäillyistä noin puolet oli ulkomaan kansalaisia.

Tullin rikostorjunnan onnistunutta kohdentamista kuvaa tullirikostorjunnan vaikuttavuuden korkea tulos vuonna 2019: vaikuttavuus oli 66,2 miljoonaa euroa. Summa jakautui lähes tasan rikoksilla vältettyjen verojen, selvitetyissä jutuissa takavarikoimatta jääneen tavaran arvon sekä takaisin saadun rikoshyödyn kesken, joista jokaista kertyi yli 20 miljoonaa euroa.

Huumausainerikokset

  2015 2016 2017 2018 2019
Törkeä huumausainerikos 199 254 271 281 289
Huumausainerikos 1819 2810 2829 2403 1527
Huumasainerikoksen valmistelu 88 39 39 12 34
Huumaisaineen käyttörikos 206 84 90 57 70
Kaikki huumausainerikokset yhteensä 2312 3187 3229 2753 2020

Vuonna 2019 Tulli tutki edellisvuotta vähemmän huumausainerikoksia, yhteensä 2 020 kappaletta. Törkeiden huumausainerikosten määrä oli viime vuosia merkittävästi korkeampi, 389. Toisaalta huumausainerikosten määrä oli edellisvuoteen verrattuna pienempi, 1 527.

Takavarikoidut huumausaineet

  2015 2016 2017 2018 2019
Takavarikoitu amfetamiini (kg, sis. metamfetam.) 135,9 56,2 58,8 46,3 24,2
Takavarikoitu hasis (kg) 29 67 675 34 47
Takavarikoitu heroiini (kg) 0,3 0,3 0,3 0,1 7,3
Takavarikoitu kat (kg) 1038 812 2304 711 1313
Takavarikoitu kokaiini (kg) 5,9 8,6 3,5 8,2 32,9
Takavarikoitu marihuana (kg) 63,9 25,4 115,2 199,9 255,6
Takavarikoidut huumausaineet yhteensä (kg) 1277 1036 3175 1060 1714
Takavarikoitu LSD (käyttöyksikköä) 2729 14143 4950 6039 3671
Takavarikoitu ekstaasi (tabl.) 9791 107000 19034 187784 40935
Takavarikoitu buprenorfiini (tabl.) 18675 20994 15136 33375 14868

Vuonna 2019 Tulli takavarikoi huumausaineita yhteensä 1 714 kiloa, mikä on lähes 700 kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Valtaosa huumausaineiden takavarikkomäärästä koostuu khatista, jota takavarikoitiin viime vuonna suuri määrä, 1 310 kiloa. Hasiksen takavarikkomäärä oli viime vuosien keskitasoa, 47 kiloa, mutta marihuanaa takavarikoitiin 2010-luvun suurin määrä, 256 kiloa. Tullin takavarikoiman kokaiinin määrä, 32,9 kiloa, ja heroiinin määrä, 7,3 kiloa, olivat myös ennätystasoa. LSD:n takavarikkomäärä oli  viime vuosien keskitasoa, 3 670 yksikköä. Sen sijaan amfetamiinia ja metamfetamiinia takavarikoitiin edellisvuosia selkeästi vähemmän, yhteensä 24,2 kiloa. Ekstaasia takavarikoitiin vuonna 2019 myös edellisvuotta reilusti pienempi määrä, 40 940 tablettia.

Vuonna 2019 Tulli takavarikoi huumelääkkeitä edellisvuotta enemmän, 116 970 tablettia. Subutexia takavarikoitiin puolet edellisvuotta vähemmän, 14 870 tablettia. GBL:ää takavarikoitiin selkeästi edellisvuotta vähemmän, 14 litraa.

Dopingrikokset

  2015 2016 2017 2018 2019
Törkeä dopingrikos 29 35 6 13 9
Dopingrikos 154 49 37 50 47
Lievä dopingrikos 160 160 186 167 160
Yhteensä 343 244 229 230 206
Takavarikoidut dopingaineet (tabl./ampullia) 110442 28188 121301 587445 298326

Vuonna 2019 Tullin tutkimien dopingrikosten määrä, 206, vastasi viime vuosien tasoa. Dopingaineita takavarikoitiin 298 330 tablettia/ampullia, mikä on lähes puolet edellisvuoden muutaman suuren yksittäisen takavarikon nostamaa määrää vähemmän. Valtaosa takavarikoista oli anabolisia steroideja.

Lääkerikokset

  2015 2016 2017 2018 2019
Lääkerikos 123 114 110 80 117
Lääkerikkomus 682 710 632 633 564
Yhteensä 806 854 742 713 681
Takavarikoidut lääkkeet (tabl.) 282908 225564 265406 56009 83843

Lääkerikosten määrä, 681, vastasi myös viime vuosien tasoa, ja lääkeaineita takavarikkoitiin hieman edellisvuotta enemmän, 83 840 tablettia. Näistä suurin osa oli klenbuterolia, salbutamolia, poppers-tuotteita, melatoniinia sekä erilaisia syöpä-, kilpirauhas-, erektio- ja särkylääkkeitä.

Veropetokset

  2015 2016 2017 2018 2019
Törkeä veropetos 69 109 83 116 149
Veropetos 226 183 181 251 256
Lievä veropetos 561 622 822 927 957
Yhteensä 856 914 1086 1294 1326

Vuonna 2019 veropetosten määrä oli edellisvuotta korkeampi, 1 362 kappaletta. Törkeitä veropetoksia oli myös viime vuosia enemmän, 149 kappaletta, ja ne liittyivät edelleen pääasiassa korkeasti verotettaviin tuotteisiin, kuten nuuskaan ja savukkeisiin, sekä arvonlisäveroon.

Nuuska

  2015 2016 2017 2018 2019
Takavarikoitu nuuska (kg) 1204 3442 2390 6744 4940

Vuonna 2019 nuuskatakavarikoiden määrä oli hieman alle 5 000 kiloa, mikä on yli kaksinkertainen määrä parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Tullin nuuskatakavarikot olivat ennätysmäiset vuonna 2018, jolloin nuuskaa takavarikoitiin 6 744 kiloa.

Savukkeet

  2015 2016 2017 2018 2019
Haltuunotetut savukkeet (milj. kpl) 3,4 4,3 3,0 2,7 2,7

Tulli otti haltuun vuoden 2019 rikosasioihin liittyen 2,7 miljoonaa savuketta. Määrä on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholi

Alkoholirikokset 2015 2016 2017 2018 2019
Alkoholirikos 7 1 3 3 4
Alkoholirikkomus 0 0 0 4 1
Lievä alkoholirikos 884 606 339 358 321
Törkeä alkoholirikos 3 3 2 0 2
Yhteensä 894 610 343 365 328

Vuonna 2019 Tulli paljasti 358 alkoholirikosta, joka on lähes saman verran edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2018: 321).

  2015 2016 2017 2018 2019
Takavarikoitu alkoholi (ltr, sis. pirtu) 4471 457 1057,5 2530 1272,5

Takavarikoitu alkoholimäärä oli vuonna 2019 edellisvuotta alhaisempi, 1 270 litraa. Alkoholia otettiin haltuun matkustajatuonnissa noin 9 700 litraa ja rahtiliikenteessä 10 400 litraa. Veroharkintaan siirrettiin yhteensä 323 390 litraa alkoholia.

Aseet

Ampuma-aserikokset 2015 2016 2017 2018 2019
Törkeä ampuma-aserikos 3 5 1 2 0
Ampuma-aserikos 17 28 22 31 33
Lievä ampuma-aserikos 31 129 96 143 146
Ampuma-aserikkomus 2 1 1 0 0
Yhteensä 54 163 120 176 179

Tulli paljasti vuonna 2019 yhteensä 179 ampuma-aserikosta, joista suurin osa on lieviä ampuma-aserikoksia, 146 kappaletta. Ampuma-aserikoksien määrä pysyi viime vuoden tasolla.

Takavarikoidut aseet 2015 2016 2017 2018 2019
Kaasuaseet 264 187 96 127 187
Tuliaseet 23 31 16 20 45
Yhteensä 287 218 112 147 232

Vuonna 2019 Tulli takavarikoi 232 asetta, joista valtaosa oli kaasuaseita.

Tullilaboratorion tutkimat tullirikosnäytteet

Pylväsdiagrammi Tullilaboratorion tutkimista (kpl) tullirikosnäytteistä. Diagrammi selitetty alla.

Tullilaboratoriossa tutkittiin vuonna 2019 1 696 huumausaine- ja 364 huumelääkenäytettä. Lääkenäytteitä tutkittiin 1 074 ja dopingnäytteitä 315. Luokittelemattomia huumaavia ainenäytteitä oli 49. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjä näytteitä oli 246 ja muita rikosnäytteitä 114. Negatiivisia näytteitä oli 383.