Jäteveron välttäminen – törkeä veropetos

Marraskuussa 2018 Tulli osallistui yhdessä poliisin kanssa jäterikostutkintaan, jossa lappeenrantalaisen elinkeinonharjoittajan epäiltiin haudanneen jätteitä mansikkatilalleen.

Ilmakuva tilan pihapiirroksesta, jossa näkyy jäterikoksen laajuus.

Mansikkatilalle tehtiin kotietsintä monen viranomaisen yhteisoperaationa. Mukana operaatiossa olivat Kaakkois-Suomen poliisi, Keskusrikospoliisi, Puolustusvoimat, Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi, ELY, AVI, kaupungin rakennusvalvonta, Verohallinto ja Tulli. Tullin osuus rikostutkinnassa oli tutkia, oliko marjatilallinen toiminnallaan välttänyt jäteveroja. Tämän perusteella tapauksen rikosnimikkeeksi määräytyi törkeä veropetos.

Esitutkinnassa saatiin selville, että elinkeinonharjoittaja oli vuosia haudannut ja läjittänyt eri jätelajeja omistamalleen maa-alueelle. Asiantuntijaviranomainen laati jätteestä tarkastusraportin, jota varten jätteen määrä ja laatu selvitettiin eri menetelmillä. Selvityksessä käytettiin muun muassa laserkeilausta, drone-kuvausta sekä kaivausta. Tutkimusten perusteella saatiin selville, että jätettä oli haudattu ja läjitetty yhteensä 2 191 m3. Paikalta otettiin useita näytteitä maa-aineksen pilaantumisen tutkimiseksi. Saadun aineiston perusteella Verohallinto laati verotarkastuskertomuksen, jossa esitettiin, paljonko jäteveroa mansikkatilallisen olisi pitänyt maksaa jätteistään.

Rikosasian esitutkinta on valmistunut, ja se on siirtynyt lokakuussa 2019 syyteharkintaan. Elinkeinonharjoittaja on Verohallinnon tarkastuksen perusteella välttänyt valmisteveron alaista jäteveroa noin 150 000 euroa. Tämän takia elinkeinonharjoittajan omaisuutta määrättiin esitutkinnan aikana vakuustakavarikkoon saman summan arvosta.