Johdon katsaus: Pidä huolta Tullistasi

Kuluneen vuosikymmenen aikana toimintaympäristömme muuttui hyvin merkittävästi. Verkkokaupan kasvu ja normalisoituminen tapahtuivat ehkä jopa yllättävän nopeasti. Yksittäiset ihmiset voivat osallistua maailmankauppaan ostamalla tavaransa mistä päin maailmaa haluavat, jopa suoraan tuottajalta.

valvontaosaston johtaja Sami Rakshit

Teknologinen kehitys on ollut huimaa ja huikean nopeaa. Lähes jokaisella on ”toimisto” taskussaan, ja tekniikka mahdollistaa asioita, joista emme kymmenen vuotta sitten edes unelmoineet. Samalla teknologian kehitys on luonut uusia uhkia erityisesti kybertoimintaympäristössä, mihin myös Tullin on pitänyt pystyä vastaamaan kokonaan uusin keinoin. Turvallisuusympäristön muutos on tehnyt varautumisesta aiemman suunnittelutyön sijaan uuden normaalin, jokainen päivä ja jokainen työvuoro ovat varautumista.

Tulli on erityinen viranomainen. Tulli on ainoa viranomainen, joka hoitaa niin sanotusti oman tehtäväalueensa prosessin itse alusta loppuun. Tulli luvittaa ulkomaankauppaa ja huolehtii tavaroiden sujuvasta rajan ylityksestä, valvoo tavaravirtojen laillisuutta sekä viime kädessä myös tutkii rajat ylittävään tavaraliikenteeseen liittyvät rikokset. Tullin valvontasektori on kokonaisuus, joka toimii koko prosessin alueella ja ajan. Tiedonhankintaa ja -vaihtoa tehdään jo paljon ennen kuin tavarat edes ovat lähteneet lähtömaista, fyysisiä valvontatoimia tavaran saapuessa, varastoilla ja yrityksissä sekä tiedustelutoimintaa ja esitutkintaa rikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Tänä päivänä Tullin valvontasektorin työ on todellista tietotyötä. Kansainvälisellä ja kansallisella viranomaisyhteistyöllä, suuria tietomassoja analysoimalla ja valvontatoimia riskiperusteisesti kohdentamalla suojellaan yhteiskuntaamme ja ympäristöämme sekä ihmisiä, jotka luottavat yhteiskuntamme turvallisuuteen.

Toimintaympäristön muuttuessa Tullin kokonaisprosessin hallinta on itse asiassa tuonut Tullin kahden perinteisen oman tehtäväalueen – ulkomaankaupan sujuvuuden edistämisen ja valvontatyön – ohelle uuden kolmannen tehtäväalueen. Kolmas toiminta-sektori on tuki muille virastoille niiden vastuualueilla ja niiden tehtävien ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tulli tarjoaa tukea paitsi tietona ja asiantuntijuutena niin myös konkreettisena valvontatyönä tietoverkoissa ja fyysisinä tarkastustoimina. Muiden viranomaisten tukeminen on yhteiskuntamme kannalta erittäin tärkeä rooli, koska sen avulla muut viranomaiset pystyvät tehostamaan oman vastuualueensa toimintaa ilman, että itse joutuvat resursoimaan henkilöitä ja tekniikkaa saman työn tekemiseksi, kukin erikseen ja omista lähtökohdistaan. Tullille tällainen rooli on luonteva, koska tullitoiminta ja -yhteistyö ovat perinteisesti kansainvälistä ja globaalia.

Tullin valvontasektorin tukea muille viranomaisille arvostetaan, ja sen laajentamiselle on ilmennyt suurta kysyntää teknologian kehityksen ja toimintaympäristön muutoksen kautta. Tästä roolista ja tehtävästä kannattaa pitää huolta!

Tullin valvontasektorin tulokset olivat vuonna 2019 ennätykselliset, mistä voimme vain kiittää erittäin ammattitaitoista henkilöstöämme. Jatkuva, koko sektorin kattava ja valvontaprosessia tukeva kehittäminen on edennyt kaikilla tehtäväalueilla. Tyytyväisyys tappaa kehityksen, joten kehitystyötä on jatkettava sinnikkäästi erinomaisista tuloksista huolimatta. Erityistä painoarvoa lähitulevaisuuden kehitystyössä tulee osoittaa tullivalvonnan toimintaedellytysten parantamiseen ja jo nyt hyvin käynnissä olevan riskien ja poikkeamien tunnistamisen tehtäväalueen kehittämiseen. Näiden sektorien toimivuus ja tuloksellisuus ovat koko valvontasektorin ydinasioita, myös yhteistyöviranomaisten näkökulmasta.

Tuloksekas ja tehokas Tullin valvontasektori on Suomen tullin ja koko suomalaisen yhteiskunnan etu. Siitä kannattaa pitää hyvää huolta! Parhaiten se onnistuu toimimalla aina ammattimaisesti.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää uuden vuosikymmenen alkua!

Sami Rakshit
valvontaosaston johtaja