Tuhansien rikosepäilyjen Silkkitie

Tulli takavarikoi keväällä 2019 yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa vuodesta 2013 lähtien salatussa verkossa toimineen Silkkitien verkkopalvelimen. Palvelimelta saatujen tietojen pohjalta Tulli aloitti yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja usean poliisilaitoksen kanssa epäiltyihin myyjiin ja ostajiin liittyviä esitutkintoja.

Tullin, KRP:n ja syyttäjänlaitoksen yhteinen lehdistötilaisuus. Kuvassa puhujat.

Kuva: Tullin, keskusrikospoliisin ja syyttäjälaitoksen yhteinen lehdistötilaisuus Helsingissä, Pasilassa 4.12.2019.

Silkkitienä ja Valhallana tunnetun kauppapaikan kautta myytiin useamman vuoden ajan myös kansainvälisesti arvioiden merkittäviä määriä huumaus-, doping- ja lääkeaineita sekä aseita. Silkkitie oli yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista salatussa verkossa toimineista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista.

Silkkitien sulkemisella on ollut merkittävä vaikutus salatussa verkossa tapahtuvalle huumausaine- ja muulle laittomalle kaupalle.

Suomeen tulevien huumausainelähetyksien takavarikot vähentyivät lukumääräisesti maaliskuun 2019 jälkeen.

Verkkokaupat, kuten Silkkitie, ovat lisänneet huomattavasti huumausaineiden tarjontaa Suomessa etenkin suurten kaupunkien ulkopuolelle ja myös alaikäisille. Silkkitien suosiota on kasvattanut se, että siellä toimitaan anonyymisti ja tuotteet saadaan laillisten toimijoiden kautta.

Tulli on pystynyt Silkkitie-palvelimen tietoteknisen esitutkinnan perusteella selvittämään tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien henkilöllisyydet.

Myytti anonyymiteetistä salatussa verkossa on viimeistään nyt murrettu.

Noin 50 miljoonan liikevaihdon Silkkitie

Laittomien aineiden ja muiden tuotteiden kauppaa Silkkitiellä tehtiin nimimerkkien avulla, ja ostot maksettiin bitcoin-virtuaalivaluutalla. Huumausaineet ja muut laittomat aineet toimitettiin myyjiltä ostajille pääsääntöisesti postitse. Silkkitien ylläpitäjä otti kaikesta sivustolla käytävästä kaupasta itselleen keskimäärin viiden prosentin palkkion, muttei itse osallistunut kaupankäyntiin.

Silkkitie-kauppapaikalla oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä. Toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000, ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta. Myynti suuntautui pääasiallisesti Suomeen. Silkkitien käyttäjiä on ollut kaikkialla Suomessa, ja heidän ikäjakaumansa on ollut 15–83 vuotta. Koko kauppapaikan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa.

Vankeusrangaistuksia noin 100 vuotta

Tulli on esitutkinut vuosina 2014–2019 noin kolmeakymmentä Silkkitien myyjää. Suurimmat tutkitut myyjät ovat olleet Douppikauppa ja Ekstaasikauppa. Myyjien esitutkintojen yhteydessä Tulli on takavarikoinut yhteensä noin 20 miljoonan euron arvosta bitcoineja. Silkkitiehen liittyvissä tapauksissa on tähän mennessä tuomittu vankeusrangaistuksia yhteensä noin 100 vuotta.

Tutkinta Suomessa yhteistyössä Tullin, KRP:n ja poliisilaitosten kanssa

Silkkitiehen liittyvän esitutkinnan aikana Tulli teki kattavaa kansainvälistä yhteistyötä Ranskan viranomaisten, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin ja Euroopan poliisiviraston Europolin kanssa sekä Suomessa Keskusrikospoliisin ja poliisilaitoksien kanssa.

Tulli, Keskusrikospoliisi ja poliisilaitokset ovat aloittaneet useita suomalaisiin myyjiin ja ostajiin kohdistuvia esitutkintoja muun muassa seuraavien rikosnimikkeiden eri tekomuodoissa: huumausainerikos, dopingrikos, salakuljetus, lääkerikos, ampuma-aserikos ja veropetos.