Afrikkalaista sikaruttoa torjumassa

Eläintaudit eivät tunne rajoja. Afrikkalainen sikarutto on sikojen tappava verenvuotokuume. Se on vakava uhka Suomen lihateollisuudelle ja lihan viennille. Tullilla on tärkeä rooli tämänkin eläintaudin torjunnassa.

Tullikoira Aino nuuskii matkalaukkua.

Lainsäädäntömme rajoittaa monin tavoin elintarvikkeiden tuontia. Eläinperäisten tuotteiden kaupallista tuontia valvoo Ruokavirasto, kun taas Tullin tehtävänä on valvoa, etteivät matkustajat tuo EU:n ulkopuolelta eläinperäisiä elintarvikkeita.

Eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto, voivat levitä liha- ja maitotuotteissa. Kiellettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita otettiin Tullin haltuun vuonna 2019 lähes 12 000 kiloa.

Verrattomana apuna liha- ja maitotuotteiden etsinnässä on Suomen ensimmäinen ruokakoira, kultainennoutaja Aino. Ruokakoira Aino työskentelee ohjaajansa kanssa pääasiassa itärajalla, mutta se voi toimia myös lentokentillä ja satamissa sekä virka-aputehtävissä Ruokavirastolle. Tällä hetkellä Ainon tunnistamia elintarvikehajuja ovat esimerkiksi villisian-, sian-, kanan- ja naudanliha sekä makkara ja juusto.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, mikro- ja minisikojen tappava verenvuotokuumetauti. Sikaruttoon ei ole olemassa hoitoa eikä rokotetta. Se ei tartu ihmiseen, mutta ihmiset levittävät sitä. Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle. Hyvin alkanut sianlihan vienti pysähtyisi.

Roska-astioita eläinperäisille elintarvikkeille.

Itärajalla matkustaja voi jättää eläinperäiset elintarvikkeet niille varattuihin keltaisiin astioihin.

Vuoden tullikoiraksi valittiin ruokakoira Aino

Suomen kennelliitto palkitsi marraskuussa 2019 vuoden tullikoirana ruokakoira Ainon. Aino löysi vuonna 2019 yhteensä  noin 1 700 kiloa eläinperäisiä elintarvikkeita.

 - Se on osoittautunut tehokkaaksi, taloudelliseksi ja näkyväksi tavaksi ennaltaehkäistä ja paljastaa liha- ja maitotuotteiden maahantuontia, perustelee valvontapäällikkö Kari Marjamäki.

- Aino on korvaamaton apu työssämme vaarallisten eläintautien ja varsinkin afrikkalaisen sikaruton  maahamme leviämisen estämiseksi. Olemme ylpeydellä esitelleet Ainon työtä myös EU:n kokouksissa muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Tämän kaltainen viranomaisyhteistyö, jota Suomessa Tullin ja eläinlääkintäviranomaisten kesken tehdään, kiinnostaa myös rajojemme ulkopuolella, kertoo palkitsemistilaisuudessa mukana ollut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Tullikoira Aino.

Aino on saamassa myös veroisensa työkaverin. Tullin toinen ruokakoira Rico aloitti koulutuksensa vuonna 2019 ja siirtyy aikanaan töihin Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Lisää aiheesta

Tullin ruokakoira Aino ylittää kaikki sille asetetut odotukset (Mediatiedote)

Vartiuksen raja-asemalla on tehostettu sikaruton torjuntaa (Mediatiedote)

Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa tehostetaan – Tulli kouluttaa uuden ruokakoiran Helsinki-Vantaan lentoasemalle (Mediatiedote)

Sikarutosta Tullin nettisivuilla