Mitä teemme?

Edistämme tavarakaupan sujuvuutta ja varmistamme sen oikeellisuuden, tarjoamme asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaamme yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Olemme valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, mutta teemme työtä 11 ministeriön nimiin. Tullin tehtäväkenttä onkin hyvin laaja.

Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Helppokäyttöisyys, saavutettavuus ja asiakkaiden toiveet ovat pääosassa, kun uusia palveluja tai vanhojen palveluiden kehittämistä suunnitellaan. 

Saavutettavia ja yhdenvertaisia verkkopalveluita

Vuonna 2020 Tullissa kehitettiin aktiivisesti verkkopalveluiden saavutettavuutta. Tavoitteena on, että kaikki voivat yhdenvertaisesti käyttää Tullin verkkopalveluita – vammoista ja toimintarajoitteista huolimatta.

Infonäytöt tehostamaan viestintää rajanylityspaikoilla

Kesällä 2020 otettiin käyttöön Tullin sähköiset infotaulut Suomen itärajalla ja kansainvälisillä lentokentillä. Näytöillä kerrotaan ajankohtaista tietoa tullimääräyksistä ja rajoituksista sekä jaetaan muiden viranomaisten ohjeita. 

Brexitistä selvittiin

Brexit eli Britannian ero EU:sta 1.1.2021 oli ponnistus sekä yrityksille että Tullille. Tulli preppasi erityisesti niitä yrityksiä, joille tavarakauppa ja tullimuodollisuudet EU:n ulkopuolisen maan kanssa eivät olleet tuttuja.

Yli 6 600 paljastettua tullirikosta

Suomi on osa jatkuvasti kehittyviä kansainvälisiä rikosmarkkinoita, joiden suuntaukset heijastuvat tullirikosten torjuntaan. Tullirikosten määrä on ollut viime vuodet laskussa, mutta erityisesti verkkorikosten rooli on kasvanut. 

Tullin valvomissa kosmetiikkatuotteissa runsaasti puutteita

Vuonna 2020 Tullilaboratoriossa tehtiin kuluttajien ja ympäristön turvaamiseksi 27 000 laboratoriotutkimusta.  Kosmetiikkatuotteissa havaittiin paljon puutteita – reilusti yli puolet tutkituista kosmetiikkatuotteista ei täyttänyt niille asetettuja turvallisuusvaatimuksia.