Tullin vuosi 2019


Rekrytointi pääsi kunnolla vauhtiin

Toukokuussa 2019 aloittanut pääjohtaja Hannu Mäkinen on vieraillut ahkerasti Tullin toimipaikoilla eri puolilla maata. Päällimmäinen asia, joka kierroksilta on jäänyt mieleen, on Tullin hyvähenkinen toimintaympäristö. Vuonna 2019 rekrytointi pääsi viimein kunnolla vauhtiin parantuneen rahoitustilanteen ansiosta.

Lue pääjohtajan katsaus

Tulli on hyvä paikka työskennellä

Kuten muutkin yksityiset ja julkiset työnantajat, mekin kilpailemme samoista osaajista. Mikä tekee meistä hakemisen arvoisen työpaikan? Erotummeko muista merkityksellisillä työtehtävillä, mielenkiintoisilla hakuilmoituksilla, palkkauksella vai tuttavan suosittelulla, pohtii henkilöstöjohtaja Juha Madetoja.

Lue henkilöstöjohtajan katsaus

Pidä huolta Tullistasi

Tulli on erityinen viranomainen. Tulli on ainoa viranomainen, joka hoitaa niin sanotusti oman tehtäväalueensa prosessin itse alusta loppuun. Tulli luvittaa ulkomaankauppaa ja huolehtii tavaroiden sujuvasta rajan ylityksestä, valvoo tavaravirtojen laillisuutta sekä viime kädessä myös tutkii rajat ylittävään tavaraliikenteeseen liittyvät rikokset.

Lue valvontaosaston johtajan kirjoitus

Yli neljä miljoonaa tulli-ilmoitusta

Vuoden 2019 aikana Tullissa käsiteltiin yli neljä miljoonaa tulli-ilmoitusta. Eniten annettiin vienti-ilmoituksia, yli 1,2 miljoonaa kappaletta. Tuonti-ilmoituksista ohjattiin riskiarvioinnin perusteella Tullilaboratorion elintarvike- ja kulutustavaratutkimuksiin 2 275 näytettä.

Tutustu tarkemmin tulli-ilmoitusmääriin

Rikokset ovat muuttuneet moninaisemmiksi

Tullin tutkimien rikosten profiilit ovat viime vuosina muuttuneet vaativampaan suuntaan. Rikosten kokonaismäärä on laskenut jo jonkin aikaa. Suomen maantieteellinen asema idän ja lännen välissä sekä EU:n ulkorajana asettaa haasteita rikostorjunnalle.

Lue lisää rikostilanteesta

Tullin lukuja pähkinänkuoressa

Kannoimme 274 miljoonaa euroa veroja vuonna 2019. Suomen tavaraviennin kokonaisarvo kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuonnin arvo sen sijaan laski 1,2 prosenttia. Paljastimme lähes 8 000 rikosta ja teimme yli 890 000 tarkastusta rajoilla ja sisämaassa.

Katso Tullin avainluvut

Asiakaspalvelumme tukee sujuvaa sähköistä asiointia

Pidämme huolta, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa neuvot ja ohjeet sekä voivat hoitaa lakisääteiset velvoitteet luotettavasti ja kerralla oikein. Lisäksi huolehdimme, että palvelut ja ohjeet ovat helposti ymmärrettäviä ja saavutettavia kaikille ja että häiriötilanteessakin asiakas saa asiansa hoidettua.

Lue lisää sujuvasta ja helposta asioinnista

Digitaalisia asiointipalveluja asiakkaille

Tullin digiohjelma on tuottanut kymmeniä uusia asiointipalveluja asiakkaille ja henkilöstölle. Tänä vuonna käyttöönotettujen palvelujen määrä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää Tullin digiohjelman saavutuksista

Brexit tuli, mitä tapahtuu?

Britannian EU-erosopimusneuvottelut tekivät vuodesta 2019 mielenkiintoisen. Valtioneuvosto oli ohjeistanut seuraavasti: ”Kaikkien niiden, joita asia koskee, on valmistauduttava siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta 30. maaliskuuta 2019.”

Lue lisää Brexitistä

Millaisia ovat tullilaiset?

Kuinka paljon tullilaisia on? Onko miehiä enemmän kuin naisia? Kuinka pitkiä ovat virkasuhteet? Kuinka paljon on määräaikaisia virka- ja työsuhteita?

Lue lisää henkilöstörakenteesta