Lukuja Tullin vuodelta 2020

 

Tulli kantoi veroja ja maksuja

yhteensä
252 miljoonaa
euroa
Tullimaksut
 
174 milj. euroa
Väylämaksut
 
47 milj. euroa
Maahantuonnin arvonlisävero
 
26 milj. euroa
Palvelumaksut yms.
 
3 milj. euroa

Tulli kantoi vuonna 2020 veroja ja maksuja yhteensä noin 252 miljoonaa euroa. Summa on 22 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä ovat muun muassa tulli- ja väylämaksujen sekä maahantuonnin arvonlisäveron väheneminen.

Tavaraviennin kokonaisarvo

yhteensä
57,3 miljardia
euroa

Suomen tavaraviennin arvo laski 11,9 prosenttia vuonna 2020 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 57,3 miljardia euroa.

Tavaratuonnin arvo väheni 9,9 prosenttia. Tuonti oli arvoltaan lähes 59,4 miljardia euroa.

Laboratoriotutkimuksia

27 000
tutkimusta

Tullilaboratorio suojaa tutkimuksillaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä palvelee tullivalvontaa, tullaus- ja tarkastustoimintaa sekä esitutkintaa. Tullilaboratorio tutki viime vuonna 12 041 näytettä, joista tehtiin 27 000 laboratoriotutkimusta.

Edelliseen vuoteen verrattuna laboratoriotutkimuksiin tulleiden näytteiden määrä nousi 13 % (2019: 10 668 näytettä, yli 26 500 tutkimusta). Näytemäärän kasvuun vaikutti merkittävästi tullirikosepäilyihin liittyvien näytteiden lisääntyminen.

Paljastettuja rikoksia

Paljastettuja rikoksia
yli 6 600
Takaisin saatu rikoshyöty
26 miljoonaa euroa

Tullin paljastamien rikosten määrä laski pienimpään määrään viiden vuoden ajalla: vuonna 2020 Tulli paljasti yhteensä 6 641 rikosta (2019: 7 835 kpl). Lasku selittyy lähinnä huumausainerikosten ja veropetosten määrän pienenemisellä. Määrä on vähentynyt pääasiassa perusmuotoisissa huumausaine- ja veropetosrikoksissa.

Tullin rikostorjunnasta kerrotaan tarkemmin toisessa artikkelissa. 

 

Apua ja neuvoja asiakkaille

Puheluita tullineuvontaan
80 523
Yhteydenottoja yritysneuvontaan
12 685
Asiakastiedotteita
58

Tullineuvontaan tuli yli 80 000 soittoa vuonna 2020. Lisäksi kesäkuun alkuun mennessä sähköposteja tuli 6 960 kappaletta. Kesällä sähköpostivastauksista luovuttiin ja käyttöön otettiin chatbot-pilotti ja asiakaspalvelijan chatti. Botilla oli kontakteja 1 510 kappaletta ja asiakaspalvelijalla chatissa 419 kappaletta.

 

Tullin työntekijät

Tullissa työskenteli
1991
henkilöä

Lisää aiheesta

Tutut, tehokkaat turvaajat – millaisia olivat tullilaiset vuonna 2020?