Tullin strategia

Tämä strategia ohjaa toimintaamme vuosina 2020-2023. Strategiassa on huomioitu toimintaympäristön muutokset ja 2020-luvun haasteet, joihin vastaamme valittujen kärkiteemojen avulla. Strategiassamme korostuvat yhteiskuntavastuu ja ihmiset – yhdessä olemme enemmän!

Missio

 • Turvaamme Suomea osana Euroopan tulliliittoa ja kannamme yhteiskuntavastuuta
 • Suojaamme ihmisiä terveydelle haitallisilta tavaroilta ja ympäristöä vaarallisilta aineilta
 • Tuemme ulkomaankaupan sujuvuutta ja yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä
 • Tarjoamme oivallisia palveluita tulliasioiden hoitamiseksi
 • Tuloksemme syntyvät yhdessä tekemällä

Strategiset kärkiteemat

Johtaminen ja työkulttuuri

Tullin arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Johtamisemme on osallistavaa. Toimimme yhteisten päämääriemme ja tavoitteidemme hyväksi.

 • Lisäämme henkilöstön osallistamista
 • Parannamme johtamista ja esimiestyötä esimiesten valmiuksia tukemalla
 • Tiivistämme Tullin sisäistä yhteistyötä
 • Kehitämme Tullin pääprosessien kuvaamista

Yhteiskuntavastuu

Toteutamme tehtävämme monikulttuurisessa toimintaympäristössä vastuullisesti ja vaikuttavasti mahdollisuuksia hyödyntäen ja uhkiin varautuen. Olemme esimerkillinen toimija – askeleen edellä ekologisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa.

 • Lisäämme yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ja osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntaan
 • Toteutamme toiminnassamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta

Teknologia ja tieto

Tieto ja teknologiat parantavat palveluita ja valvontaa. Otamme käyttöön uusia toimintavarmoja teknologisia ratkaisuja.

 • Määrittelemme Tullin prosessien tietovirrat
 • Parannamme tiedolla johtamista, kehitämme tiedonhallintaa ja teknologisia ratkaisuja liiketoimintalähtöisesti ja kustannustehokkaasti

Henkilöstö ja osaaminen

Olemme houkutteleva työnantaja. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja huolehdimme työhyvinvoinnista.

 • Vahvistamme ennakoivaa henkilöstösuunnittelua
 • Varmistamme osaamisen, elinikäisen oppimisen ja urapolut
 • Parannamme työhyvinvointia ja työkykyä

Sidosryhmät ja verkostot

Yhteistyö tukee tavoitteidemme saavuttamista sekä tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille.

 • Olemme aloitteellisia yhteistyössä viranomaisten, asiakasryhmien, sidosryhmien ja verkostojen kanssa sekä parannamme Tullin tunnettuutta

Visio

Enemmän kuin Tulli – yhdessä askeleen edellä