Poikkeuksellinen mutta kuitenkin hyvä vuosi 2021

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen

Olemme eläneet poikkeuksellisen vuoden, jota hallitsivat maailmanlaajuinen pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset.

Poikkeuksellinen tilanne heijastui kaikkien työhön tavalla tai toisella. Osa meistä on joutunut venymään aika tavalla. 

Paluu normaaliin elämään on meneillään, mutta pandemia-aika jätti monia jälkiä uuteen arkeemme. Myös myönteisiä asioita on noussut esiin, ja niistä kannattaa pitää kiinni. 

Kesällä jännitimme, miten arvonlisäveron alarajan poistuminen kasvattaa ilmoitusmääriä ja miten keskeneräiset tietojärjestelmät selviävät ruuhkasta. Tähän monet meistä tullilaisista valmistautuivat antaumuksella ja tunteja säästämättä kuukausien tai vuosienkin ajan. Valmistautuminen ja huolen kantaminen kannattivat, koska muutos meni todella hyvin eli lähes häiriöittä. Suuret kiitokset vielä kaikille asian parissa raataneille!

Minulle jäi kirsikkana kakun päälle mieleen Tullin henkilöstön suuri valmius siirtyä epämukavuusalueelle ja auttaa yksikkörajoista piittaamatta asiakasneuvontaa heinäkuun alusta, kun pelättiin suurta kysymysten vyöryä. Yhteensä 73 henkilöä ilmoittautui halukkaaksi palvelemaan neuvonnassa ruuhkakauden yli. Neuvonnan lisävoiman ansiosta palvelu ei ruuhkautunut. Mitä parhaimmat kiitokset tästä kaikille ilmoittautuneille!

Kaksitoista monitahoisesti eri puolilta Tullia koottua työryhmää ja niitä tukevaa verkostoa valmisteli koko vuoden 2021 strategian eri teemojen ja toimintalinjausten toteuttamista. Tämä työ on vienyt Tullia taas vahvasti eteenpäin. Osa asioista on jo rantautunut käytännön muutoksiksi. Silti strategian eri kohtien täysi toteutus vaatii myös jokaisen jatkuvaa panosta omalta osaltaan. 
Tullin viestintä on ollut vahvaa ja pitänyt Tullin tehtäviä esillä. Yksi merkittävä saavutus oli tv-sarjan ”Suomen Tulli rikosten jäljillä” toteuttaminen. Tämä vaati monien rikostutkijoiden ja muiden valvontaosaston sekä toimipaikkaosaston henkilöiden panosta. Hyöty on Tullille merkittävä. Parhaat kiitokset ohjelman tekoon osallistuneille!

Tulli sijoittui hyvin mainetutkimuksessa muiden virastojen joukossa. Myös henkilöstön työtyytyväisyys koheni jälleen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja taidamme olla nyt nousukierteessä.

Poikkeusajat ovat rajoittaneet kontakteja muihin yhteisöihin. Varsinkin kansainväliset kontaktit ovat kärsineet. Ihmisiä ei ole pitkään aikaan ollut mahdollista tavata. Venäjän osalta osa tapaamisista on nyt edelleen jouduttu siirtämään tulevaisuuteen sotatilanteen vuoksi. Tullin toiminta on hyvin kansainvälistä luonteeltaan, ja vähin erin olemme pääsemässä myös ns. lähitapaamisiin. Joitakin sellaisia on jo ollut, ja määrä lisääntyy koko ajan. Toisaalta tottuminen sähköisiin tapaamisiin on johtanut siihen, että kokoontumisia järjestetään matalammalla kynnyksellä. Esimerkiksi EU:n tullien pääjohtajien foorumi alkoi kokoontua epävirallisesti 1‒2 kuukauden välein komission pääosastonkin ollessa paikalla. Tällaisia tapaamisia ei ennen ole ollut. 

Kiitän sydämestäni kaikkia tullilaisia kuuluvia erinomaisista suorituksista ja upeasta yhteishengestä vuonna 2021! Haluan myös kiittää lämpimästi kaikkia sidosryhmiämme yhteistyöstä tänä poikkeuksellisena vuotena – tervetuloa tutustumaan siihen, mitä kaikkea kuului Tullin vuoteen 2021!

Hannu Mäkinen 
Tullin pääjohtaja