Bringing back alcohol

What can I bring in free of duty and tax from the EU? What can I bring in free of duty and tax from outside the EU?

What can I bring in free of duty and tax from the EU?

You can import alcoholic beverages for private use or as a gift if you bring in the products in the vehicle in which you yourself arrive in Finland.

The guideline limits are:

  • 110 litres of beer (over 0.5%)
  • 10 litres of other alcoholic beverages (over 1.2% ethyl alcohol content, e.g. strong alcoholic beverages, long drinks made from ethyl alcohol)
  • 20 litres of intermediate products (max. 22%, including aperitifs, e.g. vermouths, bitters, sherries)
  • 90 litres of wine, of which 60 litres can be sparkling wine (includes long drinks and ciders produced through fermentation)

Cider and long drinks are not equated with beer.

In addition, if you don’t import beverages of some of these types you cannot replace them with more beverages of another type.

Travellers can import more alcohol than this for private use, but, if requested, they must be able to present credible proof that the amount of alcohol that exceeds the guideline limits is meant for private use.

However, a person travelling to or from Åland cannot be sold more than two litres of beer free of tax. Otherwise, the same quantity limitations that apply to imports from outside the EU also apply to imports from Åland, as well as from the Canary Islands.

110 litres of beer

over 0.5%
e.g. 13 cartons (24 x 0.33 l) + 21 cans (0.33 l)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
90 litres of wine

Of this total amount, 60 litres can be sparkling wine, ciders and long drinks
e.g. 10 boxes (12 x 0.75 l)

20 litres of intermediate products

Max. 22%, including aperitifs, e.g. vermouths, bitters, sherries
e.g. 3 boxes (12 x 0.5 l) + 4 bottles (0.5 l)

10 litres of other alcoholic beverages

over 1.2% ethyl alcohol content, e.g. strong alcoholic beverages, long drinks made from ethyl alcohol
e.g. 1 box (6 x 1.00 l) + 4 bottles (1.00 l)

Family and celebrations

Family is considered to include all persons living at the same address and in the same household. However, if relatives in direct lineage (parents, children, grandparents) import alcohol for a family celebration (e.g. a wedding, a birthday, some other significant occasion) without compensation as a gift, this kind of import of alcohol is also considered import for personal use even if the relatives are not living at the same address and are not part of the same household.

If you import larger quantities for the purpose of serving them at, for example, your birthday or wedding, you must, if requested, be able to prove that the celebration will take place.

However, please note that importing goods in exchange for any kind of compensation is considered commercial and is thus subject to tax regardless of how much you import. For instance, you cannot import alcohol for a group of friends.

 

What can I bring in free of duty and tax from outside the EU?

You can only import a limited amount of alcoholic beverages for personal use or as a gift:

  • 4 litres of still wine (red, white and rosé) AND
  • 16 litres of beer (over 0.5%)

In addition:

1 litre of strong alcoholic beverages (over 22%) OR
2 litres of alcoholic beverages (max. 22%), for example aperitifs (such as vermouth, bitter, liqueur, sherry, long drinks, cider and sparkling wine)

16 litres of beer

over 0.5%
e.g. 2 cartons (24 x 0.33 l)

4 litres of still wine

red, white and rosé wine
e.g. 5 bottles  (0.75 l)

In addition

Either

2 litres of alcoholic beverages

max. 22%, for example aperitifs (such as vermouth, bitter, liqueur, sherry, long drinks, cider and sparkling wine)
e.g. 4 bottles (0.5 l)

or

1 litre of strong alcoholic beverages

over 22%
e.g. 1 bottle (1.00 l)

Time limits for importing alcohol

If you live in Finland and arrive in Finland from outside the EEA (EU countries + Norway, Iceland and Liechtenstein) other than by air, you may only import alcoholic beverages if your journey has lasted more than 20 hours. You are not allowed to import alcoholic beverages when you return from a less than 20-hour journey even if you pay the taxes.

If you live outside the EEA and arrive in Finland other than by air, you may import alcoholic beverages only if you are staying in Finland for more than 72 hours. If you are only travelling or transiting through Finland, this limitation does not apply.

The time limits do not apply to travellers arriving from an EU country. Likewise, the so-called 20-hour limit on alcohol import does not apply to the Åland Islands. However, a person travelling to or from Åland cannot be sold more than two litres of beer free of tax. Otherwise, the same quantity limitations that apply to imports from outside the EU also apply to imports from Åland, as well as from the Canary Islands.

In addition to the products subject to restrictions of quantity, air or sea travellers can import other products free of duty and tax for a maximum value of 430 euros. The maximum value limit for travellers using other modes of transport is 300 euros. The 300-euro limit is also applied when a passenger arrives in Finland aboard an aircraft or boat which is in recreational use.

Points to consider

Minimum ages laid down in the Finnish legislation on alcohol

In Finland, only persons aged 20 or over are allowed to possess and transport strong alcoholic beverages (over 22%).

The minimum age for possessing and transporting milder alcoholic beverages (max 22%, such as vermouths, bitters, sherries, long drinks, cider and sparkling wines, red, white and rosé wines as well as beer) is 18 years.


According to Finnish alcohol legislation, an alcoholic beverage is a beverage intended to be consumed that contains a minimum of 2.8 per cent by volume of ethyl alcohol.

A person under the age of 18, however, is not allowed to possess or transport a beverage that contains 1.2–2.8 by volume of ethyl alcohol.

Spirits are alcoholic, undenatured substances containing more than 80 per cent by volume of ethyl alcohol, irrespective of use, packaging and package markings. A private person is not allowed to import spirits or alcohol powder.


Omaan käyttöön tuleviksi luetaan tuotteet, jotka matkustaja on hankkinut toisesta EU:n jäsenvaltiosta verolliseen hintaan omaan käyttöönsä ja jotka hän itse kuljettaa mukanaan Suomeen. Omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi matkustajan henkilökohtaista käyttöä myös hänen perheensä käyttöä tai lahjaa. Mitä tahansa vastiketta vastaan luovutettavat tuotteet katsotaan kaupalliseen tarkoitukseen tuoduiksi. 

Esimerkiksi häävieraaksi kutsuttu morsiamen serkku ei voi tuoda alkoholia serkkunsa häihin, tuontialkoholia ei voi tarjota kiitokseksi talkooväelle, eikä kaveriporukalle voi tuoda alkoholia.


Pääsääntöisesti perheenjäseniksi luetaan kaikki samassa osoitteessa asuvat ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt. Kuitenkin, jos suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset (vanhemmat, lapset, isovanhemmat) tuovat toisilleen perhejuhliin (esim. häät, syntymäpäivät, muut suuret merkkipäivät) alkoholia vastikkeetta eli lahjana, katsotaan tällainen alkoholintuonti myös tuonniksi omaan käyttöön, vaikka sukulaiset eivät asuisi samassa osoitteessa ja kuuluisi samaan talouteen.

Lue lisää: Alkoholin tuonti matkalta


Jotta matkustajan tuoma alkoholi voidaan katsoa ei-kaupalliseksi omaan käyttöön tuoduksi verottomaksi lahjaksi, on sen täytettävä tietyt lahjan kriteerit. Lahjan on aina oltava täysin vastikkeeton ja satunnainen. Jos alkoholin tuoja saa tuomastaan alkoholista minkä tahansa suoran tai epäsuoran vastikkeen tai korvauksen, ei kyse enää ole lahjasta, vaan alkoholin luovutuksesta tulee kaupallista.

Lahjan käsitteeseen kuuluu myös tietynlainen yllätyksellisyys, joten säännöllisesti toistuvaa vastikkeetontakaan alkoholin luovutusta ei voi pitää lahjana. Lahja ei myöskään saa olla saajan erityisesti valitsema eikä lahjaa saa antaa edustamis- tai mainostamistarkoituksessa. Lahjan voi antaa vain yksityishenkilölle.

Lahjan arvoa ei ole lainsäädännössä tarkasti määritelty. Oikeus- ja verotuskäytännössä lahjan käsitteeseen on liitetty määritteet ”tavanomainen”, ”kohtuullinen” ja ”vähäarvoinen”. Tämän mukaisesti matkustajatuomisina tuotua alkoholia voi antaa lahjaksi kohtuullisen määrän ilman tarkkaa arvorajaa, jos lahja annetaan nimetylle henkilölle ja lahjan arvo on kohtuullisessa suhteessa lahjan antajan oloihin.

Perintö- ja lahjaverolaissa lahjojen arvorajasta on säädetty niin, että sama lahjanantaja voi antaa kolmen vuoden aikana 4 000 euron arvosta lahjoja ilman, että lahjansaajan tarvitsee maksaa niistä veroa. Lahjan ei välttämättä tarvitse liittyä merkkipäivään, vaan lahjan antaminen voi perustua jollain muulla tavalla lahjan antajan ja saajan väliseen henkilökohtaiseen suhteeseen.

Lahja ei kuitenkaan tarkoita täsmälleen samaa kuin vastikkeeton luovutus. Siksi tilanteessa, jossa suurehkon alkoholimäärän maahan tuonut matkustaja luovuttaa kaiken tuomansa alkoholin tai huomattavan osan siitä epämääräiselle joukolle yksityishenkilöitä (esim. työtoverit, yhdistyksen jäsenet, naapurit) vapaasti käytettäväksi, alkoholin luovutus ei vastikkeettomuudestaan huolimatta täytä lahjan kriteerejä.

Lue lisää: Alkoholi lahjalähetyksessä


Laissa käytetty sanonta (termi) on "saattaminen todennäköiseksi". Tullin ohjeissa käytetään sanontoja "selitys" tai "selvitys". 

Käytännössä matkustajan saapuessa laivalta maihin alkoholituomistensa kanssa, hänen ei tarvitse tehdä mitään, jos tullivirkailija ei erikseen kysy.

Jos tullivirkailija sitä vastoin kysyy, mihin tarkoitukseen ohjetasojen ylittävä määrä alkoholia aiotaan käyttää, riittää maahantulovaiheessa vapaamuotoinen suullinen selitys tai kertomus. Tullivirkailija saattaa esittää tarkentavia kysymyksiä matkustajan esittämän selityksen tai kertomuksen pohjalta. Tuomisten määrä ja laatu saatetaan tarkistaa ja pyytää matkustajan henkilö- ja yhteystiedot. Mitään kirjallista materiaalia ei tarvitse esittää tai laatia, mutta sellaisen esittämiselle ei toki ole mitään estettä. Useimmissa tapauksissa tullivirkailijan kanssa käyty keskustelu ja tuomisten määrän toteaminen riittää asian selvittämiseksi.

Joissakin tapauksissa matkustajalle saatetaan jälkeenpäin esittää lisäselvityspyyntö, johon tulee vastata kirjallisesti lisäselvityspyynnön ohjeita noudattaen.


You are allowed to bring in two litres of beer free of tax from or to the Åland Islands. Otherwise, the same quantity limitations that apply to imports from outside the EU also apply to imports from Åland, as well as from the Canary Islands.

Read more: Bringing back alcohol

 


Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback