Tullilaboratorion toimintaa kehitetään asiakaspalautteen perusteella

Julkaisuajankohta 18.11.2022 10.03
Tiedote

Tullilaboratorio järjesti kesällä 2021 asiakaskyselyn vuosien 2020 ja 2021 aikana kanssamme asioineille. Eri asiakasryhmät olivat tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä palveluidemme sujuvuuteen, mutta kysely tarjosi myös rakentavaa palautetta, jonka perusteella voimme entisestään parantaa yhteistyötä. Verkkosivuillamme juuri julkaistut usein kysytyt kysymykset ovat yksi esimerkki jatkuvasta kehitystyöstä.

Asiakaskyselyymme vastasi kesällä 2021 yhteensä 113 asiakasta. Tullilaboratorion suurin asiakasryhmä muodostuu Tullin muista yksiköistä. Yritysasiakkaille teemme elintarvike- ja kulutustavaratutkimuksia sekä kasvisten terveys- ja vaatimustenmukaisuuden tutkimuksia. Lisäksi palvelemme muita viranomaisia.

Kyselyn tulosten perusteella asiakkaamme olivat tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä tarjoamiimme tutkimuksiin, tarkastuksiin ja niihin liittyvään ohjeistukseen. Kehityskohdiksemme nousivat tutkimusselosteissa käytetty, hankala ammattikieli sekä liian pitkäksi koettu tutkimustulosten vastausaika. Lisäksi vastaajat kertoivat kaipaavansa lisätietoja tutkimusten aikatauluista ja edistymisestä sekä valvonnan prosesseista. Tarkempia tietoja kyselystä löydät aiemmasta asiakastiedotteesta.

Uutta tietoa Tullilaboratorion toiminnasta, pikaisempia tutkimusprosesseja ja selkeämpiä lausuntoja – kehitämme toimintaamme

Asiakaskyselyn tulokset käynnistivät Tullilaboratoriossa kolme kehittämistoimenpidettä. Yksi niistä on tiedon lisääminen. Juuri verkkosivuillamme julkaistut uudet usein kysytyt kysymykset vastauksineen tarjoavat tietoa muun muassa näytteenottoperusteista, tutkimusten kestosta ja mitä käyttöönottokiellossa oleville tuotteille saa tehdä. Tullilaboratorion usein kysytyt kysymykset löydät Tullin verkkosivujen yritysasiakkaiden ja henkilöasiakkaiden osioista.

Toisena kehittämiskohteena tarkastelimme, miten tutkimusprosessin kestoa voisi lyhentää ja siitä tiedottamista parantaa. Olemme kehittäneet näytteiden tutkimusprosesseja ja seuraamme Tullilaboratoriossa erityisesti kiireellisten näytteiden läpimenoa. Kiireellisiä ovat mm. tuoteturvallisuustutkimusten kiellossa olevat elintarvikkeet ja kulutustavarat. Tavoitteena on saada vaatimusten mukaiset tuotteet tutkittua kahden viikon sisällä siitä, kun ne saapuvat laboratorioon.

Kolmantena kehittämiskohteena selkeytimme tutkimusselosteiden lausuntoja. Lausunnot on tarkastettu ja yhdenmukaistettu palvelemaan paremmin lukijaa.

Seuraava asiakaskysely järjestetään vuoden 2023 aikana. 

Lisätietoja

Pirjo Sainio
Laboratorion johtaja
pirjo.sainio(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet