Muovitarvikkeiden turvallisuus

Muovitarvikkeista Tullilaboratorio tutkii kadmiumin pitoisuutta. Kadmiumia käytetään väriaineena tai stabilisaattorina joissakin muovitarvikkeissa, esimerkiksi PVC-muovissa. Kadmium on myrkyllinen aine, jonka leviämistä ympäristöön pyritään rajoittamaan.

  • Tietyissä muovimateriaaleissa kadmiumin pitoisuuden pitää olla alle 0,01 p-%. Tullilaboratorio tutkii esimerkiksi tuotteiden pakkauspusseja sekä koulu-, toimisto- ja sisustustarvikkeita.

Muovituotteista tutkitaan myös erityisesti lapsille sekä ympäristölle vaarallisen lyijyn pitoisuutta. Lyijyä käytetään esimerkiksi stabilisaattorina PVC-muovissa ja väriaineena maaleissa.

  • Lyijyä ei saa olla yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa esineissä tai niiden osissa yli 0,05 p-%, jos lapset voivat viedä esineet tai niiden osat suuhunsa tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Kadmiumin ja lyijyn määriä esineissä koskevat rajoitukset ovat REACH-asetuksen liitteessä XVII (kadmiumin nimike 23 ja lyijyn nimike 63).