Muovitarvikkeiden turvallisuus

Muovitarvikkeista Tullilaboratorio tutkii kadmiumin pitoisuutta. Kadmiumia käytetään väriaineena tai stabilisaattorina joissakin muovitarvikkeissa, esimerkiksi PVC-muovissa. Kadmium on myrkyllinen aine, jonka leviämistä ympäristöön pyritään rajoittamaan.

  • Tietyissä muovimateriaaleissa kadmiumin pitoisuuden pitää olla alle 0,01 p-%. Tullilaboratorio tutkii esimerkiksi tuotteiden pakkauspusseja sekä koulu-, toimisto- ja sisustustarvikkeita.

Muovituotteista tutkitaan myös erityisesti lapsille sekä ympäristölle vaarallisen lyijyn pitoisuutta. Lyijyä käytetään esimerkiksi stabilisaattorina PVC-muovissa ja väriaineena maaleissa.

  • Lyijyä ei saa olla yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa esineissä tai niiden osissa yli 0,05 p-%, jos lapset voivat viedä esineet tai niiden osat suuhunsa tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Pehmitetyistä muovitarvikkeista tutkitaan, sisältävätkö ne pehmitinaineina käytettyjä kiellettyjä ftalaatteja (DEHP, DBP, BBP tai DIBP). Kyseiset ftalaatit ovat lisääntymiselle vaarallisia aineita.

  • Esineiden REACH-asetuksen mukaisissa pehmitetyissä materiaaleissa ftalaattien pitoisuus erikseen tai niiden yhdistelmän pitoisuuden pitää olla pienempi kuin 0,1 %.

Kadmiumin, ja lyijyn ja ftalaattien määriä esineissä koskevat rajoitukset ovat REACH-asetuksen liitteessä XVII (kadmiumin nimike 23, ja lyijyn nimike 63 ja ftalaattien (nimike 51).