Elintarvikkeiden tuoteturvallisuustutkimukset Tullilaboratoriossa

Tullilaboratorio tekee kasviperäisten elintarvikkeiden, yhdistelmäelintarvikkeiden sekä elintarvikekontaktimateriaalien kemiallisia ja biologisia testauksia sekä kasvisten laadun tarkistuksia. Näillä laboratorio varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia.

Mitä elintarvikkeista tutkitaan?


+ Mykotoksiinit
+ GMO
+ Allergeenit
+ Mikrobit
+ Torjunta-aineet
+ Vierasaineet
+ Raskasmetallit
+ Elintarvikeparanteet (lisäaineet)
+ Ravintoaineet
+ Säteilytys
+ Radioaktiivisuus
 

Elintarvikekontaktimateriaalien tutkimukset

Tullilaboratorio tutkii Tullin valvontavastuulla olevia elintarvikekontaktimateriaaleja eli elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvia materiaaleja. Tutkimukset kohdistuvat elintarvikelain perusteella kolmansien maiden ja EU:n sisäkaupan tuontiin.  

Lastenhoitotarvikkeista elintarvikekontaktimateriaaleja ovat ensisijaisesti ne tuotteet, joiden tehtävä on helpottaa lasten ruokailua. Esimerkiksi tuttipullojen, nokkamukien, pikkulasten lautasten ja ensilusikoiden, on täytettävä lastenhoitotarvikkeille ja elintarvikekontaktimateriaaleille määrätyt vaatimukset.

Elintarvikekontaktimateriaalien näytteiden tutkimuksista Tullilaboratorio laskuttaa sen mukaan, mitä maksuasetuksen kohdassa elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista tavaroista on mainittu.

Lisätietoa: Elintarvikekontaktimateriaalien testaus

Kasvisten tarkastukset

Tulli tarkastaa tuonnissa kasvisten vaatimustenmukaisuutta. Yhteensä kymmenelle kasvikselle, kuten omenoille, päärynöille, appelsiineille, tomaateille ja paprikoille, on säädetty erityislaatuvaatimukset, joiden täyttymistä Tulli tarkastaa maahantuonnin ja -viennin yhteydessä.

Kasvisten vaatimustenmukaisuus

Kasvinterveystarkastuksilla pyritään estämään vaarallisten kasvintuhoojien pääsy Suomeen ja muualle EU:hun.  

Kasvinterveystarkastukset

 

Elintarvikepetokset

Elintarvikepetoksille ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä tarkkaa määritelmää. Yleisessä elintarvikeasetuksessa (EY N:o 178/2002) säädetään, että merkinnät, mainonta, esillepano ja pakkaukset eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikepetoksilla haetaan rahallista hyötyä, ja teko on aina tahallinen. Elintarvikkeiden koostumusta muutetaan esimerkiksi korvaamalla tai laimentamalla kalliimpi raaka-aine kokonaan tai osittain halvemmalla. Euroopassa todettuja tapauksia ovat muun muassa hevosenlihan myyminen naudanlihana tai ekstra-neitsytoliiviöljyn laimentaminen muilla öljyillä.

Elintarvikkeiden ominaisuuksia parannellaan myös keinotekoisesti, esimerkiksi lisäämällä väriä mausteisiin. Myös tuotantotavasta, alkuperästä tai säilyvyydestä voidaan ilmoittaa vääriä tietoja, jotka nostavat tuotteen arvoa.

Muualla verkossa:

  • RASFF – Food and Feed Safety Alerts (Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä)
  • Ruokavirasto