Epäaitojen korujen turvallisuus

Epäaidoista koruista Tullilaboratorio tutkii ihokosketuksessa vapautuvan nikkelin määrää sekä kadmiumin ja lyijyn pitoisuutta. Nikkeli voi aiheuttaa kosketusallergiaa. Kadmium ja lyijy ovat myrkyllisiä ja ympäristölle vaarallisia aineita. Kadmium kerääntyy sisäelimiin, erityisesti munuaisiin ja maksaan. Lyijy vaikuttaa haitallisesti keskushermostoon ja neurologiseen kehitykseen.

Nikkelin määrä ei saa ylittää raja-arvoja

Ensiasennuskorujen tarkoitus on ehkäistä mahdollisia lävistyksen haittavaikutuksia, joten niiden materiaali ei saa aiheuttaa allergiaa. Ihokosketuksessa vapautuvan nikkelin määrän pitää olla ensiasennuskoruissa alle 0,2 µg/cm2/viikko.

Muissa ihon kanssa suoraan tai pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitettujen esineiden osissa vapautuvan nikkelin määrä ei saa olla yli 0,5 µg/cm2/viikko.

Lyijyn ja kadmiumin pitoisuuksia on rajoitettu

Lapset ovat erityisen alttiita lyijyn haittavaikutuksille. Lyijyn pitoisuutta tutkitaan korujen lisäksi myös muista esineistä, joita lapset voivat helposti viedä suuhunsa.

Korujen metalliosien kadmiumpitoisuuden pitää olla pienempi kuin 0,01 p-%. Kadmiumia käytetään muun muassa korujen juotteissa ja seosmetallina. Rajoituksia on myös tiettyjen muovilaatujen ja maalien kadmiumpitoisuuksille.

Korujen osissa lyijyn määrän pitää olla pienempi kuin 0,05 p-%. Tämä koskee myös korujen muita kuin metallisia osia. Koruissa lyijyä voi esiintyä osana metalliseoksia tai epäpuhtauksina sekä esimerkiksi pigmenteissä. Kiellot koskevat tavallisten korujen lisäksi myös muun muassa lävistyskoruja, hiuskoristeita, kalvosinnappeja ja rannekelloja.

Lyijyä koskeva rajoitus on Reach-asetuksen liitteen XVII nimikkeessä 63, kadmiumia koskeva rajoitus nimikkeessä 23 ja nikkeliä koskeva rajoitus nimikkeessä 27.