Kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden kumi- ja muoviosien turvallisuus

Kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden eli kuluttajatuotteiden kumi- ja muoviosista Tullilaboratorio määrittää polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) pitoisuuksia. PAH-yhdisteitä voi olla epäpuhtauksina tuotteisiin käytetyissä raaka-aineissa. Osa yhdisteistä on syöpää aiheuttavia.

Kuluttajatuotteiden kumi- ja muoviosat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen ihmisen ihon tai suuontelon kanssa, eivät saa sisältää PAH-yhdisteitä enemmän kuin 1 mg/kg.

Kuluttajatuotteita ovat muun muassa

 • urheiluvarusteet
 • kotitalousvälineet
 • työntökärryt
 • kävelytelineet
 • työkalut
 • vaatteet
 • jalkineet
 • käsineet
 • urheiluasut
 • kellon rannekkeet
 • rannenauhat
 • naamarit ja
 • pääpannat.

Lelujen, aktiviteettilelut mukaan lukien, ja lastenhoitotarvikkeiden kumi- ja muoviosat eivät saa sisältää PAH-yhdisteitä enemmän kuin 0,5 mg/kg.

Rajoitus on Reach-asetuksen liitteen XVII nimikkeessä 50.