Tullilaboratorio testaa kulutustavaroiden turvallisuutta

Tullilaboratorio testaa Suomeen tuotavia kulutustavaroita. Testauksilla varmistetaan, että kulutustavarat ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut vaatimukset. Testausten avulla myös tarkistetaan, että tuotteista annettu tieto on riittävää ja oikeaa, eikä johda kuluttajaa harhaan.

Mitä eri kulutustavaroista tutkitaan?

  • Leluista testataan niiden mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja sähköisiä sekä syttyvyyteen ja hygieniaan liittyviä vaaratekijöitä.
  • Tekstiili- ja nahkatuotteista tutkitaan terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Lisäksi valvotaan, etteivät lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit tai pienet osat aiheuta lapsille vaaraa.
  • Kosmetiikan ainesosaluettelosta tarkistetaan, että valmiste ei sisällä kiellettyjä aineita, jotka on lueteltu EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteessä II. Lisäksi tarkistetaan, että käytetyt väriaineet, säilöntäaineet ja auringonsuoja-aineet ovat sallittuja.
  • Lastenhoitotarvikkeista valvotaan, että tutit, tuttipullot, tuttiketjut, ruokailuvälineet, juomavälineet ja syöttötuolit ovat turvallisia niitä koskevien turvallisuusstandardien mukaisesti. Vaatimukset koskevat tarvikkeiden mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä merkintöjä.
  • Epäaidoista koruista tutkitaan ihokosketuksessa vapautuvan nikkelin määrää sekä kadmiumin ja lyijyn pitoisuutta.
  • Kynttilöistä testataan niiden paloturvallisuutta ja tarkistetaan, että niihin on merkitty vaaditut turvallisuustiedot. Lisäksi testataan koristeellisten öljylamppujen rakenteellisia ominaisuuksia.
  • Muovitarvikkeista tutkitaan kadmiumin ja lyijyn pitoisuutta.
  • Kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden eli kuluttajatuotteiden kumi- ja muoviosista määritetään polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) pitoisuuksia.

Mihin valvonta perustuu?

Tullin kulutustavaravalvonta perustuu kuluttajaturvallisuuslakiin, kemikaalilakiin ja lakiin kosmeettisista valmisteista. Leluja ja lastenhoitotarvikkeita tutkitaan eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.

Kemikaalilain perusteella Tulli tutkii tuotteista myös tiettyjen yhdisteiden, kuten kadmiumin, nikkelin, atsoväriaineiden, kromi(VI)yhdisteiden, PAH-yhdisteiden, ftalaattien ja lyijyn pitoisuuksia. Näiden yhdisteiden käyttöä ja markkinoille pääsyä rajoitetaan REACH-asetuksen 1907/2009 liitteen XVII mukaisesti.

Muualla verkossa

Sovellettava lainsäädäntö