Laadukasta polttoainetta tankkiin

Tullilaboratorio tutkii huoltoasemilta, varastoilta ja suoraan ajoneuvojen tankeista otettuja polttoainenäytteitä. Polttoainetutkimuksia on tehty vuodesta 1970. Tutkimusten avulla varmistetaan, että käytetyt polttoaineet ovat laadukkaita ja säädösten mukaisia.

Polttoaineiden laadunvalvontatutkimuksia on tehty vuodesta 2001. Tutkimukset tehdään ympäristöministeriön kanssa laaditun näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Vuosittain tutkitaan noin 400 jakeluasemilta otettua näytettä, joista puolet on bensiinejä ja loput dieseleitä, kevyitä polttoöljyjä tai moottoripolttoöljyjä. Tullilaboratorio määrittää näytteistä muun muassa rikkipitoisuuden, tiheyden, etanolipitoisuuden, höyrynpaineen, tislauskäyrän, eettereiden pitoisuuden sekä olefiini- ja aromaattipitoisuuden.

Tulokset raportoidaan vuosittain ympäristöministeriölle. Tähän mennessä ei ole löydetty kuluttajan kannalta merkittäviä laatupoikkeamia.

Rikitöntä polttoainetta

Rikittömässä dieselissä ja bensiinissä saa olla enintään kymmenen milligrammaa rikkiä kiloa kohden. Tällöin polttoaineen valmistevero on alhaisempi. Varasto- ja huoltoasemanäytteiden avulla valvotaan, ettei raja ylity. Vuosittain tutkitaan noin kaksisataa erää bensiiniä ja sata erää dieseliä. Tulokset vahvistavat, että kaikki Suomessa myytävät diesel- ja bensiinilaadut ovat rikittömiä.

Dieseliä vai löpöä

Suomessa kevyt polttoöljy, ns. löpö, erotetaan dieselöljystä merkkiaineen ja punaisen väriaineen avulla. Kevyellä polttoöljyllä tarkoitetaan lämmityksessä ja maatalous- ja työkoneissa käytettäväksi tarkoitettua dieselöljyä. Kevyt polttoöljy on kevyemmin verotettua kuin dieselöljy. Kevyt polttoöljy on tehtävä tunnistettavaksi ennen jakelua nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen mukaisesti.  

Tullilaboratorio valvoo polttoaineiden merkki- ja väriaineanalyysien avulla, ettei kevyemmin verotettua polttoainetta käytetä laittomasti dieselmoottoreissa tie- ja veneliikenteessä. Vuosittain tehdään noin sata tutkimusta.