Lelujen turvallisuus

Tullilaboratorio valvoo lelujen turvallisuutta. Yksi valvonnan keskeisistä kohteista ovat erityisesti vauvoille ja alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitetut lelut. Alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitettujen lelujen pitää olla rakenteeltaan niin kestäviä, että niistä ei irtoa testeissä pieniä osia. Pienet osat voivat aiheuttaa pikkulapsille tukehtumisvaaran.

Leluja testataan Tullilaboratoriossa muun muassa lelujen turvallisuutta säätelevän SFS-EN 71 standardisarjan osien 1–14 mukaisesti. Standardien soveltamisalaan kuuluvat lelut (tuotteet ja materiaalit), jotka on suunniteltu tai tarkoitettu alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin.

Ladattava video: Nallesta irtoaa pieni tukehtumisvaaraa aiheuttava osa vetotestissä

Tullilaboratorio valvoo lelujen turvallisuutta testaamalla niiden mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia standardin SFS-EN 71-1 vaatimusten mukaisesti. Standardissa on 44 erilaista testiä, jotka koskevat erityyppisten lelujen ominaisuuksia. Testien avulla kartoitetaan leluihin liittyviä mekaanisia ja fysikaalisia vaaratekijöitä, jotta niitä voidaan välttää.

  • Helistimien sekä vinku-, puru-, aktiivi- ja jumppalelujen muodolle ja koolle on vaatimuksia, koska ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille, jotka eivät vielä pysty istumaan ilman tukea.
  • Ammuslelujen ammuksien liike-energia ei saa olla liian suuri. Ammus voi aiheuttaa esimerkiksi silmävaurioita.
  • Leluissa olevien magneettien koolle ja voimakkuudelle on asetettu vaatimuksia. Tarkoitus on estää suolen puhkeamiset ja suolistotukokset, joita magneetit voivat aiheuttaa, jos niitä niellään.
  • Lelujen aiheuttamaa melutasoa on rajoitettu, jotta voidaan välttää kuuloon kohdistuvia vaaroja.
  • Lelujen materiaalien pitää olla puhtaita. Niissä ei saa olla teräviä reunoja, kärkiä tai metallilankoja, jotka voivat vahingoittaa. Testien avulla voidaan kartoittaa, onko leluissa käytetty sellaisia turpoavia materiaaleja, taitto-, liuku- ja käyttömekanismeja tai saranoita ja jousia, jotka voivat aiheuttaa vaaraa. Testien avulla voidaan myös tutkia, aiheuttavatko vesilelut, puhallettavat lelut, suulla käytettävät lelut, keinuhevoset sekä lelut, joiden sisään lapsi voi mennä, tai lelut, joilla lapsi voi ajaa, vaaratilanteita. 


Lelujen materiaaleissa ei saa käyttää pehmittiminä kiellettyjä ftalaatteja, jotka ovat mahdollisesti vaarallisia lisääntymiselle tai häiritsevät hormonitoimintaa. Ftalaatteja käytetään usein PVC-muovien pehmitinaineina. Kuuden ftalaatin käyttöä on rajoitettu REACH-asetuksen 1907/2006 liitteen XVII nimikkeissä 51 ja 52.


Standardin SFS-EN 71-2 mukaisesti Tullilaboratorio testaa tiettyjen lelujen, kuten peruukkien, naamarien, naamiaisasujen ja leikkitelttojen syttyvyyttä. Testeissä mitataan esimerkiksi tuotteiden palamisaikaa ja liekin etenemisnopeutta.

Video: Syttyvyyden testauksessa leluperuukki palaa liian kauan


Leluista tarkastetaan CE-merkintä, päällysmerkinnät, varoitusmerkinnät sekä paristo- ja muuntajaleluja (standardi SFS-EN 62115) ja radio-ohjattavia leluja koskevat merkinnät. Leluissa pitää olla CE-merkintä, jolla valmistajan on tarkoitus osoittaa, että lelu on lainsäädännön vaatimusten mukainen. CE-merkityistä leluista löytyy kuitenkin määräysten vastaisia tuotteita.


Leluja testataan standardin SFS-EN 71-3 mukaisilla testeillä. Niiden avulla määritetään eräiden alkuaineiden (alumiini, antimoni, arseeni, barium, boori, kadmium, kromi, koboltti, kupari, lyijy, mangaani, elohopea, nikkeli, seleeni, strontium, tina, sinkki) irtoamista. Alkuaineita voi joutua lapsen elimistöön, kun leluja tai niiden osia imetään, nuollaan tai niellään. Raskasmetalleilla on haitallisia vaikutuksia terveyteen, ja erityisesti lapset ovat niille alttiita. Lyijy esimerkiksi vaikuttaa keskushermostoon heikentäen älykkyysosamäärää. Testianalyyseissä on todettu, että lasten leikkeihin tarkoitetuissa limoissa boorin pitoisuus on ylittänyt sallitut raja-arvot. Limoissa yleisesti käytetyt booriyhdisteet kuten booraksi ja boorihappo ovat lisääntymiselle vaarallisia aineita.


Nestettä sisältäville leluille, kuten saippuakuplaliuoksille, tehdään mikrobiologisia tutkimuksia.