Huume- ja lääkeainetutkimukset

Tullilaboratorion tullitekninen jaosto tutkii hyvin erilaisia tullirikosepäilyihin liittyviä näytteitä. Tullitoimipisteet lähettävät laboratorioon näytteitä, kun epäillään laitonta maahantuontia ja epäilyn vahvistamiseksi tarvitaan laboratorioanalyysejä.

Tutkittavaksi tulee muun muassa huumausaineita, huumausaineiden lähtöaineita, muuntohuumeita, lääkeaineita ja dopingaineita. Tullilaboratoriosta löytyy uusinta tekniikkaa tuhansien erilaisten laittomien aineiden tunnistamiseksi.

Laboratorioanalytiikkaa kehitettävä jatkuvasti     

Tulli valvoo maamme rajoilla tavara- ja henkilöliikennettä ja siksi havaitsee ensimmäisenä uusia ilmiöitä. Uudet muuntohuumeet, steroidijohdannaiset, peptidi-hormonit, kokeelliset lääkkeet ja muut erityisesti internetkaupassa esiintyvät ilmiöt pyritään tuomaan kansalaisten tietouteen, jotta niihin liittyvät riskit ymmärrettäisiin paremmin.

Erityisesti vaaralliset aineet pyritään tutkimaan nopeasti. Laboratoriotutkimusten jälkeen niistä raportoidaan myös muille viranomaisille. Uusien aineiden tunnistaminen vaatii usein tähän soveltuvaa erikoisanalytiikkaa, johon Tullilaboratorio on panostanut osaamistaan. Ilmiöiden nopeisiin muutoksiin on pystyttävä laboratorioanalytiikassa vastaamaan, joten jatkuva kehitystyö on siten välttämätöntä. Jotta ajan hermolla pysytään, on huomisen ratkaisuja mietittävä jo nyt.

Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Tullirikostorjuntaan liittyvässä laboratorioanalytiikassa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) sekä muiden samantapaista analytiikkaa tekevien kotimaisten ja ulkomaisten laboratorioiden kanssa.