Kasvinterveystarkastukset

Kasvien ja kasvituotteiden tuonnille Euroopan unionin ulkopuolelta on asetettu tuontivaatimuksia ja rajoituksia, jotta kasvitaudit ja tuholaiset eivät leviäisi lähetysten mukana. Vaarallisten kasvintuhoojien pääsy Suomeen ja muualle EU:n alueelle pyritään estämään terveystarkastuksilla rajoilla. Tullilaboratorio vastaa tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen kasvinterveystarkastuksista, kun niitä tuodaan kaupalliseen käyttöön EU:n ulkopuolelta. Muiden kasvien ja kasvituotteiden valvonnan järjestämisestä vastaa Ruokavirasto, jonka verkkosivuilla on lisätietoa asiasta.

Kasvinterveystarkastuksissa etsitään merkkejä vaarallisista, kasvituotantoa vahingoittavista tuhohyönteisistä tai kasvitaudeista. Kaikilla kasvinterveysvalvonnan piiriin kuuluvilla tuotteilla on oltava maahantuotaessa alkuperämaan myöntämä, voimassa oleva kasvinterveystodistus.

Osalle terveystarkastettavista kasviksista on tehtävä myös kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastus. Molemmat tarkastukset tehdään samalla varastokäynnillä. Joihinkin tuotteisiin kohdistuu myös näytteenotto Tullilaboratorion tuoteturvallisuustutkimuksia varten.

Tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen tuonti kaupalliseen käyttöön EU:n ulkopuolelta 14.12.2019 alkaen

EU:n ulkopuolelta tuotavien tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen maahantuontiin ja tarkastuksiin tuli muutoksia 14.12.2019, kun uutta valvonta-asetusta (EU) 2017/625 sekä uutta kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031 alettiin soveltaa. Muutokset koskevat maahantuonnin ja tarkastuksen menettelyjä, TRACES NT -järjestelmän käyttöönottoa sekä vaatimusta esittää kasvinterveystodistus.

Maahantuonti hyväksytyn rajatarkastusaseman (BCP) kautta, siirto hyväksytylle valvontapisteelle (CP)

Tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja marjoja voi tuoda 14.12.2019 alkaen maahan vain niille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta. Hyväksyttyjä rajatarkastusasemia ovat Vuosaaren satama, Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaa. Tuote-erät voidaan tullata vapaaseen liikkeeseen myös muissa jäsenmaissa käyttäen muiden jäsenmaiden hyväksyttyjä rajatarkastusasemia.

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) tehdään joko rajatarkastusasemalla tai ennakkoon hyväksytyllä valvontapisteellä (CP). Yritysten kannattaa hakea omalle varastolleen hyväksytyn valvontapisteen asemaa, jotta fyysiset tarkastukset voidaan suorittaa siellä.

Hyväksytty valvontapiste voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset (EU 2019/1014). L isäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Hyväksytyn valvontapisteen asemaa on haettava Tullilta vastaamalla Webropol-kyselyyn. Tulli tarkastaa varaston erikseen sovittavana ajankohtana ja esittää sen hyväksymistä maa- ja metsätalousministeriölle.

Vaatimus esittää kasvinterveystodistus

Aiempaa useammilta kasveilta vaaditaan 14.12.2019 alkaen maahantuonnissa kasvinterveystodistus. Kasvinterveystodistus on viejämaan kasvinterveysviranomaisten myöntämä todistus, jossa vakuutetaan, että kasvit ovat tarkastettuja ja puhtaita vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista ja muutenkin täyttävät tuontimaan vaatimukset.

Useimmista tuoreista hedelmistä, vihanneksista ja marjoista on esitettävä alkuperäinen kasvinterveystodistus. Todistusta ei tarvita hedelmistä ananakselle, kookospähkinälle, duriolle, banaanille ja taatelille. Alkuperäiset kasvinterveystodistukset täytyy liittää sähköisenä tuonti-ilmoitukseen, joka annetaan komission ylläpitämään TRACES NT-järjestelmään. Alkuperäinen, paperinen kasvinterveystodistus tulee lisäksi toimittaa Tullille ennen asiakirjatarkastuksen tekemistä eli viimeistään 24 tuntia ennen erän saapumista maahan.

Ruokaviraston verkkosivuilla on ajantasaista tietoa tuotteista, joilla on oltava kasvinterveystodistus. Lisäksi sivuilla on tietoa maahantuontikielloista Euroopan unionin ulkopuolelta.

TRACES NT -järjestelmän käyttöönotto

Kaikista kasvinterveystodistusta vaativista tuontieristä on 14.12.2019 lähtien tehtävä kasvinterveydellinen tuonti-ilmoitus (CHED-PP) TRACES NT -järjestelmään. Jotta maahantuoja tai maahantuojaa edustava huolitsija voi tehdä tuonti-ilmoituksia, sen on haettava järjestelmään tunnukset Ruokavirastolta.  

Ruokaviraston verkkosivuilla on ohje henkilökohtaisten TRACES-tunnusten hakemisesta. Henkilökohtaisia tunnuksia haetaan aina tietylle maahantuontia tai huolintaa tekevälle yritykselle. Ensimmäinen henkilö, joka hakee yritykselle tunnuksia, on automaattisesti yrityksen TRACES NT -pääkäyttäjä. Tämän jälkeen yritysten täytyy itse huolehtia käyttäjätunnustensa hallinnasta. Ennen maahantuonnin aloittamista yrityksen on myös varmistettava, että se kuuluu kasvinsuojelurekisteriin.

Asiakastiedote 5.12.2019: Tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolelta 14.12.2019 alkaen – ohjeita maahantuojille