Tullitekniset tutkimukset

Tulliteknisillä tutkimuksilla Tullilaboratorio tukee tulliselvitykseen, verotukseen, rikostorjuntaan ja nestemäisten polttoaineiden laatuun liittyviä tutkimuksia.

Mihin tuloksia käytetään?

Tuotteiden nimiketietoa hyödynnetään tulliselvityksen lisäksi arvonlisä- ja valmisteverojen määrittämisessä. Huume- ja lääkeainetutkimukset palvelevat laittomaan maahantuontiin liittyvää tutkimusta. Polttonesteiden laadun valvonnalla pyritään suojelemaan ympäristöä polttonesteiden päästöiltä.

Lisätietoa: