Tullinimikkeisiin ja valmisteveroihin liittyvät tutkimukset

Tullinimikkeistö eli tullitariffi on kansainvälinen numeraalinen, sanallisin selityksin varustettu tavaranluokittelujärjestelmä. Sitä tarvitaan tuonti- ja vientitullauksien lisäksi muun muassa valmisteverotuksessa, tuontikiintiöissä, polkumyyntitulleissa ja maailmankaupan tilastoinneissa.

Nimike ja oikea alkuperämaa on avain kaikkeen tullikohteluun. Tullitariffissa on erilaisia nimikkeitä lähes 200 000.

Tullinimikkeeseen vaikuttavat tuotteen koostumuksen lisäksi sen käyttö, valmistustapa ja rakenne. Oikean nimikkeen määrittämiseksi tarvitaankin usein laboratorion analyysejä ja asiantuntemusta.

Sata nimikettä vuosittain – valtaosa elintarvikkeita 

Tullilaboratorio osallistuu vuosittain noin sadan tuotteen nimikkeen määrittämiseen. Näistä valtaosa on elintarvikkeita. Esimerkkejä elintarvikkeiden nimikkeen ja valmisteveron määrittämiseksi tarvittavista analyyseistä ovat sokereiden polarisaatiomittaus, herajauheen proteiinipitoisuuden määritys, juomien sokeripitoisuus, rehun tärkkelyspitoisuus, kaakaon määrä elintarvikkeessa ja juoman alkoholipitoisuus. 

Muita yleisesti laboratoriotutkimuksia vaativia tuoteryhmiä ovat tupakkatuotteet, alkoholi, kemianteollisuuden tuotteet, tekstiilit ja jalkineet, keramiikka sekä muut tavarat, joihin kohdistuu esimerkiksi polkumyyntitulleja. Näistä tehtäviä määrityksiä ovat muun muassa polttoaineiden rikkipitoisuus, kevyen polttoöljyn väri- ja merkkiainepitoisuus, tekstiilien materiaalitunnistukset ja posliinin tunnistus.  

Tullilaboratorio antaa tutkimusten perusteella oman arvionsa tuotteen nimikkeestä, mutta varsinaisen päätöksen tekee Tulli.

Tullilaboratorio ei tee nimiketutkimuksia tutkimuspyyntöinä. Tuotteelle voi hakea sitovaa tariffitietoa. Katso lisätietoa: Sitova tariffitieto