Elintarvikekontaktimateriaalien testaus

Elintarvikekontaktimateriaaleiksi katsotaan materiaalit ja tarvikkeet,

  • jotka on tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa
  • jotka ovat jo elintarvikkeen kanssa kosketuksessa ja ovat tarkoitettuja kyseiseen käyttöön
  • joiden voidaan perustellusti odottaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa tai niistä voidaan olettaa siirtyvän ainesosia elintarvikkeisiin tavallisessa tai ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa.

Elintarvikekontaktimateriaaleista ei tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa saa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka voisivat

  • vaarantaa ihmisen terveyden
  • aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen
  • aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Tullilaboratoriossa tutkitaan pääasiassa keraamisia, metallisia, lasisia, muovisia ja silikonisia astioita, taloustarvikkeita, ruokailuvälineitä, pakkausmateriaaleja ja pienkodinkoneita.

Mitä elintarvikekontaktimateriaaleista tutkitaan?

Kaikista elintarvikekontaktimateriaaleista voidaan tutkia raskasmetallien (lyijy, kadmium, kromi ja nikkeli) siirtymistä kansallisen säädöksen perusteella. Muuten elintarvikekontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö on yhteneväinen EU-lainsäädännön kanssa. Muovimateriaaleista tutkitaan muun muassa kokonaissiirtymää ja ainekohtaisia siirtymiä. Silikonisista tarvikkeista tutkitaan haihtuvien yhdisteiden määrää.

Siirtymällä (migraatiolla) tarkoitetaan sitä, että kontaktimateriaaleista voi siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen. Aineiden siirtymää mitataan joko elintarvikkeista tai elintarvikesimulanteista, jotka valitaan käyttöä vastaavan elintarviketyypin mukaan. Tutkimuksessa elintarvikesimulantit ovat kosketuksissa kontaktimateriaalin kanssa tietyn ajan tietyssä lämpötilassa.

Tullilaboratorio tutkii ainekohtaista siirtymää muun muassa polyamidista (nailonista) ja melamiinista valmistetuista taloustavaroista. Polyamidista valmistetuista tuotteista tutkitaan primääristen aromaattisten amiinien siirtymää. Nämä amiinit ovat syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita. Melamiinista valmistetuista tuotteista tutkitaan formaldehydin ja melamiinin siirtymää. Formaldehydi on mahdollisesti syöpää aiheuttava aine, ja melamiini voi aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa.

Tavaranhaltijan täytyy pystyä osoittamaan elintarvikekontaktimateriaalien elintarvikekelpoisuus. Lisäksi raaka-aineiden, välituotteiden ja tuotteiden jäljitettävyys on varmistettava.