Tuonti

Voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja lisäksi erillisen määräajan alkuperäselvityksen esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan.


Maksulliset ja maksuttomat tavarat tulee ilmoittaa omilla tulli-ilmoituksillaan.


Ns. negaatiokoodeilla ilmoitetaan tuotteen olevan sellainen, ettei siihen liity tuonti- tai vientirajoitetta. Esimerkiksi, jos maahantuotava lelu ei sisällä kiellettyä kissan tai koiranturkista, ilmoitetaan negaatiokoodina Y922.

Negaatio- ja muut ehto- ja lisäkoodit on tarkastettavissa EU:n Taric-hakupalvelusta aina kunkin tullinimikkeen kohdalta. 


Taric on EY:n yhteinen tavaran käyttötariffi, jonka perusteella muun muassa määritellään yhteisöverot ja -maksut. Taric-koodit ovat Taric-tietokannassa. Se sisältää nimikkeistön, koodinumerot ja lisäkoodit, sovellettavat tullien määrät, muut veloitusperusteet sekä yhteisön tuontiin tai vientiin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa tai hallinnossa tarvittavat tiedot.

Taric-tietokantaan


Unionitavaroita ovat kokonaan EU:n tullialueella tuotetut tavarat tai EU:hun tuontitullatut eli vapaassa liikkeessä olevat tavarat. Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia.


Lupa tulli-ilmoituksella (yksinkertaistettu lupa)

Vakuusluokassa BA (100%) sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan (tullivastuun) maksimimäärä.

Muissa vakuusluokissa sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

Tavanomainen lupa

Sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että samaan aikaan avoimena olevien jalostuksen ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyjen tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus tullivastuulle eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tullivastuu 0 % 30 % 50 % 100 %

 

 


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärä. Kantamatta jäävillä tuontitulleilla tarkoitetaan tavaran yleisen tullin ja tietyn käyttötarkoituksen mukaisen alennetun tullin välistä erotusta.

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että samaan aikaan avoimena olevien tietyn käyttötarkoituksen menettelyjen kantamatta jäävien tullien määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan (lupakeskus(at)tulli.fi) ennen menettelyn aloittamista.

Vakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Viitemäärä 0 % 30 % 50 % 100 %

 


Maahantuonnin luovutus vapaaseen liikkeeseen menettelyn viitemäärä on yrityksen suurin tullivelan määrä luottoaikana.

Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin viitemääränä ilmoitetaan vähintään asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä. Yritys voi ilmoittaa suuremman viitemäärän, jos se haluaa enemmän varaa tullilaskutuksen vaihteluille.

Luovutuksessa vapaaseen liikkeeseen vaaditaan vakuutta tullivelalle 100 %.

AEO-toimija saa alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. AEO-toimijalta vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 %.


Palautus ei välttämättä näy vielä tililläsi, kun oikaisupäätös saapuu, vaan rahasumman siirtymiseen tilillesi voi mennä muutama päivä päätöksen saapumisesta.


Tulli-ilmoituksella pitää ilmoittaa nimike, jolla on korkein kannettava tuontitulli.

Tämä vaatii ensin kaikkien laskulla mainittujen tavaroiden luokittelua.


Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Tulli-ilmoituksessa sinun on selvitettävä ja ilmoitettava tullikohtelukoodit ja alkuperäasiakirjakoodit.

Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit löytyvät seuraavista koodiluetteloista:

 • 0017 Tullikohtelu (etuuskohtelu)
 • 0127 Tullijärjestelmä

Ilmoita nämä tiedot tavaraerän perustiedoissa. Ilmoita myös tavaraerän liiteasiakirjana alkuperätodistuksen asiakirjakoodi, joka löytyy koodiluettelosta 0006.


Tulli avaa T-passituksen lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Siirto tapahtuu varastonpitäjän vastuulla

Yhteystiedot


Tulli avaa TIR-carnet’n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.


TIR-carnet on päätettävä lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.


Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Yksityishenkilöiden lähettämien oikaisuhakemuksien keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta vireilletulopäivästä.
Yritysten hakemusten käsittelyaika on hieman pidempi, noin neljä kuukautta asian kirjaamisesta vireille.
Jos et ole saanut päätöstä keskimääräisten käsittelyaikojen puitteissa, voit tiedustella asiaa Tullin kirjaamosta kirjaamo(at)tulli.fi tai p. 0295 527 000. Vältäthän turhia kyselyjä, koska ne hidastavat hakemusten käsittelyä.


Tuonnissa ilmoitetaan 10-numeroinen tullinimike. Tullinimikkeet löytyvät Taric-hakupalvelusta. Jos et tiedä tai löydä oikeaa tullinimikettä, kysy oikea tullinimike Tullineuvonnasta, p. 0295 5202 tai Netti-ilmoittamisen tuesta p. 0295 5206. Voit kysyä myös sähköisesti.

Lue lisää nimikkeistä


Viejä laatii alkuperäilmoituksen tavaroiden vientimaassa EU:ssa olevalle ostajalle. Viejä laatii tämän määrämuotoisen alkuperäilmoituksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi.

Viejällä on oltava viejämaan Tullin antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Valtuutetun viejän tulee sisällyttää laatimiinsa alkuperäilmoituksiin viejämaan Tullin antama yrityskohtainen lupanumero. Viennissä Kanadasta viejä sisällyttää alkuperäilmoitukseen yritysnumeronsa tarvitsematta mitään erillistä lupaa ja lupanumeroa.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa. Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä.


Jos tullauksen teki puolestasi asiamies, pyydä tullauspäätös tältä asiamieheltä. Jos teit tullauksen itse Tullin Tuonti-ilmoituspalvelussa, kirjaudu palveluun uudestaan samoilla verkkopankkitunnuksilla.
Heti käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen avautuu Etusivu, josta pääset tulostamaan tullauspäätöksen.

Nettituonnin käyttöehtojen mukaisesti yksityishenkilöillä on velvollisuus arkistoida tullaukseen liittyvät asiakirjat kuluvan vuoden + seuraavien 3 vuoden ajan tullauksesta, yrityksillä taas kuluvan vuoden + seuraavien 6 vuoden ajan tullauksesta. Tulli voi pyytää sinua esittämään asiakirjat.


Jos tavaroiden aiotussa määräpaikassa ei ole Tullin asiakaspalveluja, voit pyytää purkausluvan mistä tahansa tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tullitoimipaikka, joka on luovuttanut tavarat T-passitusmenettelyyn. Purkaustulos on vietävä tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan

Noudata samoja ohjeita myös niissä tapauksissa, joissa passitusmenettelyyn asetettua tavaraa toimitetaan alustoimituksena sellaiseen satamaan, jossa ei ole vakituista Tullin henkilöstöä. Pyydä näissä tapauksissa Tullin antaman purkausluvan jälkeen aluksen kapteenilta (tai hänen edustajaltaan) vahvistus tavaroiden vastaanottamisesta passituksen saateasiakirjaan.

Vie vahvistettu saateasiakirja tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan.

Lue lisää: Passitus


Lähetä oikaisuhakemus sähköpostilla Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi tai kirjeessä osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Hakemuksena voit käyttää:

 • tullilomaketta 643s (Tullien palautusta/peruutusta koskeva hakemus)
 • tullilomaketta 99s (Jälkikantoon johtava muutosilmoitus). Lomakkeella on mahdollista hakea myös palautusta.

tai

 • vapaamuotoista hakemusta, joka sisältää lomakkeita vastaavat tiedot sekä muut tarvittavat tiedot.

Lue lisää:

 


Voit pyytää purkausluvan Venäjältä saapuvalle TIR-kuljetukselle jo rajatullitoimipaikasta. Tulli voi määrätä hakemaan purkauslupaa myös jostakin muusta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.


Jos saat tiedon, ettei lähetystäsi luovuteta varastolta virheellisen kolliluvun tai painotiedon vuoksi, voit tehdä heti uuden tullauksen oikeilla tiedoilla, jolloin saat tavaran ulos varastosta. Sen jälkeen voit hakea virheelliselle tullaukselle oikaisua korvaavaa tullausta vastaan. Pääsääntöisesti kuitenkin molempien tullauksien maahantuontiverot on maksettava eräpäivään mennessä, jos oikaisua ei siihen mennessä ole tehty.

 • Lähetä hakemus virheellisen tullauspäätöksen mitätöimiseksi osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi
 • Liitä mukaan molemmat tullauspäätökset sekä asiakirja, josta oikeat tiedot voidaan todeta sekä varastonpitäjän vakuutus siitä, ettei tavaraa luovuteta virheellistä luovutuspäätöstä vastaan.

Huomiothan, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaava tullausta ei tarvita.

Sallitut poikkeamat tavarakirjanpidon ja tuonnin luovutuspäätöksen välillä

Väliaikaisen varaston pitäjä saa luovuttaa tavarat, vaikka seuraavat luovutuspäätöksen tiedot poikkeavat väliaikaisen varaston kirjanpidon tiedoista:

 • Kontin tunniste
 • Tavaran merkit ja numerot
 • Kuljetusvälineen tiedot
 • Kolliluku (paljous) ja bruttopaino, edellyttäen, että luovutuspäätöksellä ilmoitettu määrä on suurempi kuin kirjanpidossa. Varastonpitäjä voi luovuttaa tavarat, koska poikkeama ei sinällään johda tullivelan syntymiseen.
 • Tavaran sijaintitiedot, mukaan lukien varastotunniste.

Hae lupaa ilmoittamalla sanomassa tapahtuman liiteasiakirjana tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 koodi 7TKL (Lupa saada soveltaa UTK 177 artiklaa). Lähetä kauppalasku tulliin sanoman liitetiedostona tai esitä SAD-lomakkeen liiteasiakirjana. Tuonti-ilmoituspalvelussa tätä mahdollisuutta ei ole.

Lupaa ei myönnetä, jos

 • lähetyksessä on rajoituksen alaisia tuotteita tai
 • lähetykseen kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyynti/tasoitustulli) tai
 • tavarat asetetaan erityismenettelyyn.

Pyydä lupaa lisälastaukseen lähimmästä asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.

Lue lisää: Passitus


Lähetys on tulliselvitettävä. Lue lisää postipaketin tullaamisesta jälkikäteen

Ahvenanmaalaisia asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä Maarianhaminan tulliin saadakseen lisätietoa siitä, miten tullaamaton postipaketti tulliselvitetään.

Huomaathan, että et voi tulliselvittää Tuonti-ilmoituspalvelun kautta postilähetystä, joka on toimitettu suoraan yritykselle tullaamattomana. Lähetyksestä on tehtävä jälkitullauspyyntö edellä mainitun ohjeen mukaisesti.


Voit hakea maahantuontiverojen palauttamista, jos olet esimerkiksi perunut kaupan ja lähettänyt tavaran takaisin myyjälle EU:n ulkopuolelle tai jos tavaran arvo on tullauksessa ilmoitettu väärin.

Lue lisää: Palautukset, korjaukset ja vaihdot


 • nimikkeen, josta kannetaan korkein tariffin/etuuskohtelun mukainen tuontitulli
 • tullausarvona koko lähetyksen tullausarvon
 • paljoutena koko lähetyksen paljouden
 • sanoman tavaraerän lisätiedoissa tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 koodi XXX ja seliteteksti: ei sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, ei rajoitusten alaisia tuotteita.

Voit tiedustella asiaa Tullin kirjaamosta kirjaamo(at)tulli.fi tai p. 0295 527 000. Kirjaamo kertoo, milloin oikaisuhakemuksesi on saapunut Tulliin, eli hakemuksen vireilletulopäivän.

Huomioithan, että hakemuksen käsittely kestää noin kolme kuukautta.


Tavaranhaltijan, joka antaa tai jonka puolesta annetaan tulli-ilmoitus Tuonti-ilmoituspalvelun kautta, pitää arkistoida itse kaikki tuontiin liittyvät asiakirjat.

Lue lisää arkistoinnista


Voit ilmoittaa tulli-ilmoituksella vain yhden nimikkeen, jos kaikkien tavaroiden tariffoiminen aiheuttaa kohtuuttoman paljon työtä ja kustannuksia suhteessa kannettaviin tuontitulleihin.


Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli (ns. kolmasmaa-tulli) muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.


Maahantuojan pitää oma-aloitteisesti laskea ja ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos tarvitset tullauspäätöksen selvityspyyntöä varten, huomioi nämä:

 • Jos yrityksen tullauksen on tehnyt edustaja, yleensä edustaja myös toimittaa tullauspäätöksen yritykselle. Tarkista, mihin arkistoitavat tullauspäätökset yrityksessäsi toimitetaan. Tullauspäätös voi olla paperinen tai sähköinen. Varmista, että edustajasi tietää mihin osoitteeseen tullauspäätökset yrityksessäsi pitää toimittaa, jotta arvonlisäverotiedot Verohallinnolle ilmoittava henkilö saa tarvittavat tiedot.
 • Jos yritys on tehnyt tullauksen itse netissä, löytyy tullauspäätös Tuonti-ilmoituspalvelusta. (Palvelu ei ole arkisto, joten näet sieltä vain viimeisimpiä tullauspäätöksiä rajoitetun ajan.)
 • Jos yrityksen tullaus on tehty sanomamuotoisesti omasta tietojärjestelmästä, myös tullauspäätös löytyy sieltä.

Tullin Verohallinnolle toimittamat maahantuonnin vertailutiedot löydät Verohallinnon OmaVerosta. Tullin toimittama vertailutieto perustuu tullauspäätökseen, joka sisältää tullausarvon lisäksi Tullin kantamat tullit ja muut maksut.

Jos tarvitset tullauspäätöslistan, lue ohjeet Tuontitullauksen asiakirjojen arkistointi.


Voit tehdä heti uuden (korvaavan) tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisellä tullauksella. Lähetä mitätöintipyyntö virheellisestä tullauksesta Tullin kirjaamoon. 

Voit hakea pikaoikaisua, jos virheelliseen tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Jos eräpäivä on jo mennyt, molemmat tullaukset on maksettava ja haettava palautusta jälkikäteen.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Voit hakea pikaoikaisua, jos oikaistavaan tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Pikaoikaisuna käsitellään ainoastaan hakemukset verojen alentamiseksi. Jälkikantopyyntöjä ja nimikemuutosta koskevia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Sellaiset materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeeseen tai jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeeseen, ovat ns. kontaktimateriaaleja.

Kontaktimateriaaleja ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kahvinkeittimet, aterimet, kattilat ja mukit. Niistä voidaan joskus puhua kulutustavaroina, mutta lainsäädännöllisesti ne rinnastetaan elintarvikkeisiin. Elintarvikelain 2 §:ssä todetaan, että lain sisältämät säädökset elintarvikkeista koskevat soveltuvin osin myös elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta säädetään asetuksella elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004. Hyviä tuotantotapoja koskevat säädökset koskevat kaikkia materiaaleja, mutta lisäksi eri materiaaleille on joitakin erityissäännöksiä, kuten komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista.

EU-lainsäädännön lisäksi Suomessa on muutamia kansallisia säädöksiä, kuten kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 268/1992 eräiden raskasmetallien siirtymiselle elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Kontaktimateriaalit kuuluvat Tullin valvontaan elintarvikelain 34 §:n nojalla.

Jos suunnittelet elintarvikekontaktimateriaalien maahantuontia, kannattaa tutustua Ruokaviraston nettisivuihin.

Kattavan lainsäädäntökoosteen löydät esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

 


— 100 Merkintöjä per sivu
Näytetään 38 tulosta.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta