Kommissionen föreslår att titandioxid ska förbjudas som tillsats i livsmedel – förordningen kan träda i kraft i januari 2022

Utgivningsdatum 12.11.2021 9.14
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen kommer att förbjuda användningen av titandioxid i livsmedel snabbare än förväntat. Enligt nya data kan säkerheten hos titandioxid som livsmedelstillsats inte garanteras, och en förordning som förbjuder användningen av ämnet kan träda i kraft redan i januari 2022. Därefter kommer det att vara förbjudet att lansera nya livsmedel som innehåller titandioxid. Tills vidare finns det ingen klarhet om en eventuell övergångsperiod.

För tillfället får titandioxid användas i stor utsträckning i sådana grupper av livsmedel där färgämnen tillåts. Det används i bland annat sötsaker, bakverk och såser, samt som tillsats i kaliumsilikat (E555) och i kosttillskott. Livsmedelsföretag som tillverkar eller säljer livsmedel som innehåller titandioxid ska senast nu börja förbereda sig för den nya situationen.

Säkerheten hos titandioxid vid användning i mat kan inte garanteras – i och med förordningen börjar Tullen övervaka importen

Kommissionens förslag om påskyndat införande av förbud mot titandioxid grundar sig på en bedömning som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) publicerade i maj 2021 om huruvida ämnet är säkert att använda i mat. Enligt Efsas bedömning kan det inte uteslutas att titandioxid kan ha genotoxiska effekter då det används som tillsats i livsmedel.

När förordningen träder i kraft kommer Tullen att övervaka användningen av titandioxid i färdiga livsmedel samt importen av ämnet som sådant för användning inom livsmedelsindustrin. Tullen informerar mera om saken när tidtabellen blivit klar.

Läs mer

Livsmedelsverkets meddelande

Tullaboratoriets meddelanden