TAXUD ordnar ett informationstillfälle för apparattillverkare om CCEI-förordningen

Utgivningsdatum 12.11.2021 15.32
Pressmeddelande

Generaldirektoratet för skatter och tullar (TAXUD) ordnar 17.11.2021 ett informationstillfälle för apparattillverkare i anslutning till finansieringsprogrammet för tullkontrollutrustning (Customs Control Equipment Instrument, CCEI).

Syftet är att presentera CCEI-förordningen och kriterierna som slås fast i förordningen: säkerhet, interoperabilitet, underhåll, garanti, miljökrav etc. Presentationen följs av en session med frågor och svar, som är öppen för alla deltagare.

Mer information: TAXUDs webbplats

Tullaboratoriets meddelanden