Israelista tuotaville appelsiineille uusia vaatimuksia

Julkaisuajankohta 28.10.2022 10.58
Tiedote

Komissio on julkaissut uutta lainsäädäntöä Israelista tuotavista appelsiineista (lajin Citrus sinensis Pers. hedelmät). Tuontivaatimuksilla pyritään varmistamaan, että erissä ei ole Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -tuhoojia.

Israelista tuotavien hedelmien pitää täyttää asetuksen liitteessä VII olevan 62.1 kohdan d alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

Hedelmien mukana pitää lisäksi olla kasvinterveystodistus, jossa on
- tuotantotilojen koodit
- ”Lisäilmoitus”-kohdassa maininta ”Lähetys on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1659 mukainen”.

Maahantuojien pitää varmistaa, että erän mukana tuleva kasvinterveystodistus ja sen lisälausekkeet ovat uusien tuontivaatimusten mukaisia.

Lainsäädäntö on astunut voimaan 1.10.2022.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1659

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet