Egyptistä tuotavat appelsiinit tehostetun tuontivalvonnan piiriin

Julkaisuajankohta 19.1.2023 10.43
Tiedote

Egyptistä tuotavia appelsiineja valvotaan tämän hetken sesongissa tehostetusti. Egyptistä tuotavat appelsiinit päivitettiin tehovalvottavien maahantuotavien elintarvikkeiden listalle viimeisimmässä asetuksen (EU) 2019/1793 päivityksessä.

Maahantuotavan erän pitää tulla maahan rajatarkastusaseman kautta EU:n valvonta-asetuksen 2017/625 mukaisesti. Merikuljetuksissa rajatarkastusasema on Vuosaaren satamassa, ja erälle pitää täyttää CHED-D-ilmoitus Traces-järjestelmässä.

Myös Turkista tuotavat appelsiinit ja mandariinit kuuluvat tehostettuun tuontivalvontaan. Niiden tuonti edellyttää lisäksi alkuperä- tai lähetysmaassa tehtyjen analyysien tuloksia.

Tehovalvontaan kuuluvia tuotteita on pidettävä varastolla käyttöönottokiellossa tutkimusten ajan.

EU:n ulkopuolelta maahantuotaviin appelsiineihin kohdistuu edelleen myös kasvinterveysvalvontaa. Kaikista eristä pitää tehdä CHED-PP-ilmoitus Traces-järjestelmään kuten aikaisemminkin. Kasvinterveystarkastusten tiheystasot määräytyvät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/2389 mukaisesti. Tiheystasolla tarkoitetaan vähimmäisprosenttiosuutta vuoden aikana saapuneista lähetyksistä, joihin kohdistuu fyysisiä tarkastuksia. 

Lisätietoja

Asetuksen (EU) 2019/1793 päivitys

tuoteturvallisuus(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet