Usein kysytyt kysymykset

Ohessa on lista yleisimmistä ulkomaankauppatilastoihin liittyvistä kysymyksistä vastauksineen.

Tullin ulkomaankauppatilastot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Sivuilla julkaistaan uusimmat tilastojulkistukset ja katsaukset. Sivuilla on myös tietoa tilastointikäytännöistä, tilastojen julkaisuaikataulu ja valmiita tilastokuvioita. Taulukkosivulle on koottu valmiita Excel-taulukoita Suomen tuonnista ja viennistä mm. tavararyhmittäin ja maittain.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot ovat saatavissa Tullin Uljas-tilastotietokannassa. Palvelun käyttö on ilmaista, eikä se vaadi rekisteröitymistä.


Klikkaa ”tavaraluokitus”-laatikon (ensimmäinen laatikko viidestä) yläpuolella oleva vetovalikko auki, ja valitse sieltä haluamasi taso.

Katso myös Uljas-tilastotietokannan ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Valitse ”indikaattorit”-laatikosta (viimeinen laatikko viidestä) indikaattoriksi kumulatiivinen indikaattori (löytyvät kelaamalla valintalaatikkoa alas) ja ”Aika”-laatikosta haluamasi vuoden joulukuu tai viimeisin saatavilla oleva kuukausi.

Katso myös Uljas-tilastotietokannan ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Valitse ”indikaattorit”-laatikosta indikaattoriksi ”Paljouden yksikön koodi” ja ”Lisäpaljouden yksikön koodi”. Huomaa, että kaikissa nimikkeissä ei tilastoida lisäpaljoutta. Koodit näkyvät haetussa taulukossa nimikkeen paljouden ja lisäpaljouden vieressä. Koodin selite löytyy taulukon alaviitteestä, esim. ”1 = kg”.

Katso myös Uljas-tilastotietokannan ohjeet Tullin verkkosivuilta.


Muutos viittaa viennin tai tuonnin arvon muutokseen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.


Tullin ulkomaankauppatilastojen yrityskohtaiset tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuutta säätävän lain, JulkL 24 §:n mukaan salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille tahoille. 

Tulli julkaisee katsaukset Ulkomaankauppa yritystyypeittäin ja Ulkomaankauppa kokoluokittain. Niissä ei ole yrityskohtaisia tietoja.


Uljas-tilastotietokannasta voi hakea SITC revisio 3 –tavaraluokitukseen  pohjautuvia tilastoja vuodesta 1987 alkaen. Tullin verkkosivuilta voi ladata Excel-taulukoita, joissa on maakohtainen vienti ja tuonti vuodesta 1881 lähtien. Yksikköarvo- ja volyymi-indekseistä on saatavilla aikasarjat vuodesta 1866 alkaen


Tietoa oikean nimikkeen valinnasta löytyy Tullin verkkosivuilta. Voit myös pyytää apua tullineuvonnasta. Tarvittaessa kyselysi ohjataan Tullin nimikkeistöasiantuntijoille.


Tulli julkaisee tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain –katsausta, josta maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä käyvät ilmi. Katsaukset löytyvät sivulta Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain. Tiedot julkaistaan myös Uljas-tietokannassa.


Tullin rajaliikennetilasto kuvaa Suomen rajaliikenteen liikennemääriä rajanylityspaikoittain, eli mm. satamittain. Tilastoista käyvät ilmi Suomeen saapuneet ja Suomesta lähteneet sekä tyhjät että kuormatut kontit. Rajaliikennetilastosta ei kuitenkaan selviä kuljetusten alkuperäsatamaa tai tavarakohtaista tietoa. Myös Tilastokeskus julkaisee erilaisia liikennetilastoja.  


Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.