Ilmoituskohtaiset tiedot

Tiedonantajan nimi ja alv-tunnus siirtyvät automaattisesti lomakkeelle sovelluk­seen kirjautumisen jälkeen.

Tiedonantajalle hakemuksesta annettu 5-merkkinen raportointiyksikkötunnus (INT-koodi) valitaan erikseen jakson valinnan yhteydessä, esim. FI02345678INT01.


Jakso valitaan sovellukseen kirjautumisen jälkeen.

Tilastojaksoon kuuluvat pääsääntöisesti samat tuonti- ja vientitoimitukset kuin vastaavaan arvonlisäverojaksoon. Tilasto­jaksolla tarkoitetaan sitä kalenteri­kuukautta, jonka aikana tavarat tuodaan maahan tai viedään maasta edellyttäen, että tavaroiden laskutus on tapahtunut kyseisen tai sitä edeltävien kuukausien aikana. Tavarat, joiden laskutus tapahtuu toimitus­kuukautta seuraavana kuukautena, ilmoitetaan laskutuspäivän mukaisen kuukauden tilastoilmoituksessa. Mikäli laskutus tapahtuu myöhemmin, tilastojakso määräytyy tavaroiden toimituskuukauden mukaan. Mikäli tavaratoimitukseen ei liity laskua (esim. ilmaislähetykset), niin tilastojakso on se kalenterikuukausi, jolloin tavarat on tuotu tai viety.

Tavaran toimitus kaupinta-, myynti- yms. varastoon ilmoitetaan toimituskuukauteen.

Useassa erässä tapahtuvien laskutusten osalta:

  • Rakennus- ym. projektitoimituksissa tilastointijakso määräytyy tavaratoimituksen kuukauden mukaan.
  • Osatoimitukset tilastoidaan laskutusajasta riippumatta yhdellä kertaa eli silloin, kun kaikki kyseiseen tavaraan kuuluvat osatoimitukset on vastaanotettu tai lähetetty.

Intrastat-tilastojakso (+ jättöaika) v. 2021

Intrastat-tilastojakso ja jättöaika


Sovellus antaa ilmoitusnumeron.


Asiamiehen nimi ja alv-tunnus siirtyvät automaattisesti lomakkeelle sovelluk­seen kirjautumisen jälkeen, jos asiamies antaa tiedonantovelvollisen puolesta ilmoituksen.


Ilmoittajan käyttöön varattu tila. Kohtaan merkittyä tietoa voidaan käyttää yksilöintitietona mm. jälkikäteen tapahtuvissa tarkistuksissa. Tietojärjestelmään tallennettavan viitenumeron pituus ja muoto riippuvat ilmoitustavasta ja ne on kerrottu käyttöohjeissa tai tiedostokuvauksissa. Viitenumeron käyttö on vapaaehtoista.


Kauppakumppani viennissä on se yritys, jolle tavara on myyty tai joka vastaanottaa tavaran toisessa jäsenmaassa. On siis yritys, joka toisessa jäsenmaassa on tavaroiden tuoja. Ilmoitettava tieto on yrityksen ALV-tunnus (VAT-numero).

Jos tavaran vastaanottajalla ei ole ALV-tunnusta tai kyseessä on kolmikantakauppa, tunnukseksi ilmoitetaan QV999999999999.

Tämä tieto on mahdollista ilmoittaa vapaaehtoisesti loppuvuodesta 2021. Tilastojaksosta 2022/01 lukien tieto tulee pakolliseksi.


Esim. 1.

Tavara on myyty ruotsalaiselle yritykselle SE1, ja tavara toimitetaan ruotsalaiselle SE2:lle. Kauppakumppanin ALV-tunnukseksi annetaan ruotsalaisen SE1:n ALV-tunniste. SE1 ilmoittaa yhteisöhankinnan Ruotsissa.


Esim 2.

Tavaran ostaja on sveitsiläinen yritys CH. Tavara toimitetaan Portugaliin yritykselle PT. Intrastat-ilmoituksella ilmoitetaan portugalilaisen yrityksen ALV-tunnus.


Merkitään Yhdistetyn nimikkeistön (CN-luokitus) mukainen tavaranimike. CN-luokitus kattaa Suomen käyttötariffinimikkeistön (TARIC) 8 ensimmäistä numeroa. CN-nimikkeen voi tarvittaessa hakea lomakkeelle sovelluksessa olevasta nimikkeistöstä. CN-nimikkeistö on saatavissa myös Tullin internetsivulta http://tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto. Tullineuvonta opastaa tarvittaessa nimikkeen määrittelyssä.

Sovellus tarkistaa nimikkeen voimassaolon, joten virheellistä nimikettä ei voi ilmoittaa.


Tuonnin lähetysmaalla tarkoitetaan jäsenmaata, josta tavara on alun perin lähetetty vietäväksi Suomeen joko suoraan tai toisen maan kautta.

Viennin määrämaalla tarkoitetaan vientiajankohtana viimeisintä tiedossa olevaa jäsenmaata, jonne tavara on tarkoitettu vietäväksi Suomesta.

Lue lisää >>


Alkuperämaa on maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Mikäli tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaa on maa, jossa viimeisin merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely on tapahtunut.  

Tuonnissa palautustavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan lähetysmaa (jäsenmaa). Kun Suomessa valmistettu tavara tuodaan takaisin Suomeen, esim. ostetaan, niin alkuperämaaksi ilmoitetaan lähetysmaa. Tavaran alkuperämaa ei siten koskaan voi olla Suomi (FI).

Mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi lähetysmaa.

Palkkatyönä valmistetun sekä korjauksesta palautetun tavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan jäsenmaa, jossa valmistus tai korjaus on tapahtunut.

Käytettyjen laivojen ja lentokoneiden alkuperämaaksi ilmoitetaan aikaisemman taloudellisen omistajan sijoittautumismaa (ks. myös kohta Laivojen ja lentokoneiden tilastointi).

Alkuperämaa ilmoitetaan GEONOM 2020 mukaisia kaksikirjaimisia maa­koodeja käyttäen.

Maaluettelot ja maaryhmät sekä niiden vuosittaiset muutokset >>


Alkuperämaa on maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Mikäli tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaa on maa, jossa viimeisin merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely on tapahtunut.

Viennin alkuperämaaksi ilmoitetaan Suomi (FI), jos tavara on valmistettu Suomessa.

Mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi lähetysmaa eli Suomi (FI).

Suomessa palkkatyönä valmistetun sekä korjauksesta vientinä palautettavan tavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan Suomi (FI).

Suomesta palautettavan tavaran alkuperämaaksi merkitään se maa, jossa tavara on valmistettu.

Suomalaisessa omistuksessa olevien käytettyjen laivojen ja lentokoneiden viennin alkuperämaaksi ilmoitetaan Suomi (FI), (ks. myös kohta Laivojen ja lentokoneiden tilastointi).

Alkuperämaa ilmoitetaan GEONOM 2020 mukaisia kaksikirjaimisia maakoodeja käyttäen.

Maaluettelot ja maaryhmät sekä niiden vuosittaiset muutokset >>

Tämä tieto on mahdollista ilmoittaa vapaaehtoisesti loppuvuodesta 2021. Tilastojaksosta 2022/01 lukien tieto tulee pakolliseksi.


Kauppatapahtuman luonne ilmoitetaan kaksi-numeroisia koodeja käyttäen.

Kauppatapahtuman luonne –koodilla kuvataan eri tyyppisiä tavaratoimituksia. Koodi ilmaisee mm. vaihtuuko tavaran omistussuhde, liittyykö tapahtumaan kauppalasku vai onko tavaran arvo arvioitu, jalostetaanko vai korjataanko tavaraa. Esim. koodilla 11 ilmoitetaan normaali osto tai myynti, jossa tavaran omistussuhde vaihtuu korvausta vastaan.

Koodeja käytetään myös apuna, kun vertaillaan tilastoilmoituksella ja arvonlisävero­ilmoituksella annettuja arvoja keskenään.

Luettelo koodeista >>


Kuljetusmuoto määräytyy sen mukaan, millä aktiivisella kulkuneuvolla tavara tuodaan tai viedään Suomen rajan yli. Mikäli kuljetusmuoto ei ole tiedossa, ilmoitetaan todennäköisin kuljetusmuoto.

Kuljetusmuotoa osoittava 1-numeroinen koodi ilmoitetaan seuraavasti:

1 Merikuljetus (ml. auto- ja junalauttakuljetus)
2 Rautatiekuljetus
3 Maantiekuljetus (mahdollinen vain maarajalla)
4 Lentokuljetus
5 Postilähetykset
7 Kiinteät kuljetuslaitteet (putki, kaapeli, sähköjohto)
8 Sisävesikuljetus (Saimaan kanava)
9 Itsenäisesti liikkuva (esim. vesi- ja ilma-alukset)


Esim. 1.

Suomalainen yritys ostaa tavaroita Ranskasta, josta ne kuljetetaan autolla Saksaan. Siellä auto siirtyy laivaan, joka tulee Suomeen.

Aktiivinen Suomen rajan ylittävä kulkuneuvo on laiva, joten kuljetusmuoto on 1 (merikuljetus).


Esim 2.

Suomalainen yritys ostaa kuorma-auton Ruotsista. Yrityksen kuljettaja ajaa auton Ruotsista Suomeen.

Kuljetusmuodoksi merkitään 9 (itsenäisesti liikkuva).


Ilmoitetaan nimike-erän puhdas nettopaino kilogrammoina (kg). Nettopaino tarkoittaa tavaran painoa ilman päällystä tai pakkausta.

Paljous on aina ilmoitettava kokonaislukuna, ilman desimaaleja ja ilman erottavia pisteitä tai pilkkuja, esim. 0,5 kg ilmoitetaan 1 kg. Nettopaino voi olla myös nolla, esim. 0,1 kg ilmoitetaan 0 kg.

Nettopainon ilmoittaminen on pakollista kaikille muille tavaranimikkeille paitsi niille, joilla on toinen paljous. Sovellus ilmoittaa, jos nimikkeelle ei tarvitse ilmoittaa nettopainoa. Luettelo näistä nimikkeistä on myös Tullin internetsivuilla tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto. Nimikkeissä, joissa nettopainon ilmoittaminen on vapaa­ehtoista, kyseinen kenttä jätetään joko tyhjäksi tai ilmoitetaan todellinen nettopaino.


Ilmoitetaan sovelletun CN-tavaranimikkeen edellyttämä toinen paljous, esim. litra, kappale, pari, m2, m3 jne. Toinen paljous ilmoitetaan vain niihin nimikkeisiin, joihin se vaaditaan. Muissa tapauksissa kohta jätetään tyhjäksi. Ilmoitettavan paljouden laji käy ilmi myös CN-nimikkeistöstä, asianomaisen nimikkeen kohdalta, sarakkeesta "Paljousyksikkö".

Toisen paljouden on aina oltava vähintään yksi (1), ja se on aina ilmoitettava kokonais­lukuna ilman desimaaleja. Luettelo käytössä olevista paljousyksiköistä on Tullin internetsivulla tulli.fi/tilastot/paljousyksikot. Luettelo nimikkeistä, joilla on toinen paljous, on Tullin internetsivulla tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto.

Mikäli tavarat on pakattu useamman kappaleen vähittäismyyntipakkauksiin, toinen paljous ilmoitetaan aina CN-nimikkeistön mukaisten yksittäisten tavaroiden yhteen­laskettuna kokonaismääränä. Esim. Yritys tuo 20 myyntipakkausta, joissa on viisi CD-levyä kussakin. Tilastoilmoitukseen merkitään toiseksi paljoudeksi 100 kpl.


Laskutusarvo ilmoitetaan kokonaislukuna, ilman desimaaleja (täysinä euroina, ei senttejä).

Laskutusarvo tuonnissa on yhteisöhankinnan verotusarvo, jolla tarkoitetaan myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki myyjän ostajalta perimät hinnanlisät. Jos myyjä perii ostajalta tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset (esim. kuljetuskustannukset), ne on luettava mukaan verotusarvoon. Verotusarvoon kuuluvaa valmisteveroa ei kuitenkaan lueta mukaan ilmoitettavaan laskutusarvoon.

Jos verotusarvoa ei tarvitse määritellä verotusta varten, ilmoitetaan laskutusarvoksi tavaran kauppalaskun mukainen hinta ilman arvonlisäveroa.

Laskutusarvo viennissä on tavaran kauppalaskun mukainen veroton myyntihinta. Jos myyjä perii ostajalta tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset, ne kuuluvat mukaan laskutusarvoon.


Esim 1.

Suomalainen yritys (FI) myy koneen ruotsalaiselle yritykselle (SE). FI lähettää SE:lle 51 000 euron laskun, joka sisältää myös koneen kuljetus­kustannukset Suomesta Ruotsiin.

Intrastat-ilmoitukselle koneen laskutusarvoksi merkitään 51 000 euroa.


Esim 2.

Suomalainen yritys (FI) myy koneen ruotsalaiselle yritykselle (SE). FI lähettää SE:lle 50 000 euron laskun. Koneen toimittaa Suomesta Ruotsiin kuljetusliike, joka lähettää tästä SE:lle 1 000 euron laskun.

Intrastat-ilmoitukselle koneen laskutusarvoksi merkitään 50 000 euroa.


Vastikkeettoman tavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan hinta, joka tavarasta olisi laskutettu sitä normaalisti ostettaessa (tuonti) tai myytäessä (vienti).

Palkkatyövalmistusta tai korjausta varten toimitetun tavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo. Vastikkeetta toimitettu tavara tilastoidaan senhetkisestä arvostaan. Kun tavara palautetaan valmistuksen tai korjauksen jälkeen, laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo lisättynä kauppalaskun mukaisten palkkatyö- yms. lisäkustannusten määrällä.

Vuokra- ja leasingtavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo, ei maksettava vuokra tai muu korvaus.

Tietovälineelle tallennetun atk-standardiohjelman laskutusarvoksi ilmoitetaan kauppalaskun mukainen tietovälineen ja ohjelman yhteisarvo.

Laskutusarvoa ilmoitettaessa kauppalaskun mukaiset alennukset saa vähentää täysimääräisinä.

Laskutusarvo ei voi olla nolla (0).


Tilastoarvon ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja jos se ilmoitetaan, niin sen on oltava oikein määritelty. Tilastoarvoksi ei saa ilmoittaa nollaa. Tullin tilastointi tekee noin joka viides vuosi selvityksen EU-sisäkaupan rahti- ja vakuutuskustannuksista. Selvitykseen mukaan tulevat yritykset poimitaan tilastollisella otannalla. Selvityksessä kysytään rahti- ja vakuutus­kustannuksia muutamasta ko. vuoden aikana ilmoitetusta nimike-erästä.

Tilastoarvo ilmoitetaan kokonaislukuna, ilman desimaaleja (täysinä euroina, ei senttejä).

Tilastoarvo tuonnissa on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta on vähennettävä verotusarvoon kuuluva mahdollinen valmistevero silloin, kun se kannetaan Suomeen tuonnin yhteydessä. Tilastoarvoon (cif-arvo) on sisällytettävä tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset (rahti ja vakuutus) Suomen rajalla olevaan ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka. Alla olevassa esimerkissä tuonnin tilastoarvoon sisältyvät kustannukset A, mutta eivät kustannukset B.

Viennin tilastoarvona käytetään tavaran verotonta myyntihintaa. Tilastoarvoon (fob-arvo) on sisällytettävä tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset (rahti ja vakuutus) Suomen rajalla olevaan vientipaikkaan saakka.  Alla olevassa esimerkissä viennin tilastoarvoon sisältyvät kustannukset C, mutta eivät kustannukset D.

Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran tilastoarvo määritellään sen mukaisesti, mikä tavaran hinta olisi sitä normaalisti maahan ostettaessa (tuonti) tai maasta myytäessä (vienti). 

Palkkatyövalmistusta tai korjausta varten toimitetun tavaran tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo Suomen rajalla. Tavaraa valmistuksen tai korjauksen jälkeen palautettaessa tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo lisättynä kauppa­laskun mukaisilla palkkatyö- yms. kustannuksilla sekä rahti- ja vakuutus­kustannuksilla Suomen rajalle saakka. 

Vuokra- ja leasingtavaran tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo Suomen rajalla, ei maksettava vuokra tai muu korvaus.

Tietovälineelle tallennetun atk-standardiohjelman tilastoarvoksi ilmoitetaan kauppa-laskun mukainen tietovälineen ja ohjelman yhteisarvo Suomen rajalla.

Tilastoarvoa ilmoitettaessa kauppalaskun mukaiset alennukset saa vähentää täysimääräisinä. 

Tilastoarvo ei voi olla nolla (0).


Laskutusarvo ja tilastoarvo ilmoitetaan aina euroina. Valuutan muunnossa käytetään vaihtokurssina sisäkaupan arvonlisäverotuksessa sovellettavaa valuutan muuntokurssia, jolla tarkoitetaan tavaran laskutusajankohdan mukaista viimeisintä liikepankin julkaisemaa myyntikurssia. Samat muuntokurssit ovat käytössä sekä tuonnissa että viennissä.

Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa myös tullauksessa käytettäviä ulkomaan valuutan muuntokursseja, jotka julkaistaan kuukausittain Tullin internetsivulla http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/valuutan-muuntokurssit.

Mikäli ei käytetä euromääräistä arvoa, niin Laskutusarvo/Tilastoarvo muussa valuutassa –kohdan ensimmäiseen kenttään merkitään valuuttamääräinen arvo ja valikosta valitaan ko. valuutta (esim. SEK). Tämän jälkeen sovellus muuttaa arvon suoraan euroiksi. Sovelluksessa ovat yleisimmät valuuttakurssit.


Ota yhteyttä

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav