Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi osoitteesta tilastojulkaisut.tulli.fi.

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 6,5 miljardia euroa heinäkuussa. Viennin arvo oli 17,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 heinäkuussa, jolloin viennin arvo nousi 24,8 prosenttia. Tuonnin arvo nousi vuoden 2022 heinäkuussa 30,1 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli lähes 7,8 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2021 tuonnin arvo nousi 21,7 prosenttia. Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 24,0 prosenttia ja tuonnin arvo 36,1 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

6.9.2022 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo nousi kesäkuussa 26,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 7,2 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 6,2 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 34,3 prosenttia vuoden 2021 kesäkuusta. Tuonnin arvo nousi kesäkuussa 31,2 prosenttia ja oli 7,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 32,9 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 1,1 prosenttia vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 25,0 prosenttia ja tuonnin arvo 36,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

31.8.2022 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2021

Kiinaan ja Viroon suuntautuvan viennin keskittyminen nousi vuonna 2021 merkittävästi. Viiden suurimman yrityksen osuus viennistä Kiinaan kasvoi 5,8 prosenttiyksikköä ja Viroon 6,6 prosenttiyksikköä edeltävästä vuodesta. Venäjälle suuntautuvan viennin viiden suurimman yrityksen osuus säilyi vuoden 2020 tasolla. Viennin keskittyminen Iso-Britanniaan laski 6,0 prosenttiyksikköä ja Yhdysvaltoihin 5,9 prosenttiyksikköä.

29.8.2022 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2021

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 510 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2021. Laskua tilastoitiin 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuonna 2020 kuljetetut tonnimäärät laskivat 15,5 prosenttia vuodesta 2020.

24.2.2022 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2021

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2021 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 97,8 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa vietiin 44,4 miljoonaa tonnia ja tuotiin 53,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 2,6 prosenttia vuodesta 2020.

21.3.2022 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2021

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla laski itärajaa hitaammin. Merirajan kevyt liikenne nousi hieman vuodesta 2020.

18.2.2022 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Findikaattori, logo

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.