Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi sivulta Tilaa tilastojulkaisuja.

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto tammikuussa 2023

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan 6,2 miljardia euroa tammikuussa. Viennin volyymi säilyi vertailukuukauden tasolla, mutta vientihinnat nousivat 8,3 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin arvo oli 7,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2022 tammikuussa. Tuonnin volyymi laski 5,6 prosenttia tammikuussa, mutta tuontihinnat nousivat 4,2 prosenttia vuoden 2022 vastaavasta ajankohdasta. Tuonnin arvo laski 3,3 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli 6,6 miljardia euroa.

8.3.2023 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo laski joulukuussa 8,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,8 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 17,7 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 11,8 prosenttia vuoden 2021 joulukuusta. Tuonnin arvo laski joulukuussa 5,3 prosenttia ja oli 7,2 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 12,0 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 14,7 prosenttia vuoden 2021 joulukuuhun verrattuna. Vuonna 2022 viennin yhteenlaskettu arvo nousi 18,6 prosenttia ja tuonnin arvo 26,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin 12 kuukauden liukuva keskiarvo laski 4,9 prosenttia, mutta tuonnin volyymin 12 kuukauden liukuva keskiarvo nousi 0,8 prosenttia vuonna 2022.

28.2.2023 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, loka-joulukuu 2022

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tavaraviennin arvo oli 2,7 miljardia euroa ja -tuonnin 5,4 miljardia euroa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 4,0 prosenttia tuonnin arvon noustessa 4,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 12,4 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 23,7 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

23.3.2023 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2022

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 506 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2022. Laskua tilastoitiin 0,7 prosenttia vuodesta 2021. Vuonna 2021 kuljetetut tonnimäärät laskivat 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuoden viimeisellä neljänneksellä transitossa kuljetettiin 171 tuhatta tonnia. Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan Venäjälle vietiin samalla ajanjaksolla maantiekuljetuksina noin 32 tuhatta tonnia tavaraa.

17.3.2023 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2021

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2021 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 97,8 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa vietiin 44,4 miljoonaa tonnia ja tuotiin 53,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 2,6 prosenttia vuodesta 2020.

21.3.2022 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2022

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kokonaismäärä rajanylityspaikoilla nousi vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna pandemiaan liittyvien rajoitusten purkamisen myötä. Nousu oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Henkilö- ja pakettiautoliikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla ja merirajalla nousi itärajaa hitaammin. Saapuvan ja lähtevän kuorma-autoliikenteen määrät laskivat jyrkästi itärajalla EU:n asettamien pakotteiden myötä, mutta kasvoivat Norjan rajanylityspaikoilla vuonna 2022. Liikennemäärät laskivat vain hieman merirajalla. Ruotsin rajalla saapuvan raskaan liikenteen määrät nousivat, mutta lähtevän liikenteen määrät laskivat hiukan.

23.2.2023 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.