Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi osoitteesta tilastojulkaisut.tulli.fi.

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo nousi marraskuussa 21,2 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 8,0 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 3,0 prosenttia ja vientihinnat 18,6 prosenttia vuoden 2021 marraskuusta. Tuonnin arvo nousi marraskuussa 9,6 prosenttia ja oli 7,7 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 16,3 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 5,3 prosenttia vuoden 2021 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 21,9 prosenttia ja tuonnin arvo 30,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

31.1.2023 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto marraskuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 8,0 miljardia euroa marraskuussa. Viennin arvo oli 21,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 marraskuussa, jolloin viennin arvo nousi 33,0 prosenttia. Tuonnin arvo nousi vuoden 2022 marraskuussa 8,5 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli 7,6 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2021 tuonnin arvo nousi 34,7 prosenttia. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 21,9 prosenttia ja tuonnin arvo 30,1 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

5.1.2023 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, heinä-syyskuu 2022

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tavaraviennin arvo oli 2,8 miljardia euroa ja -tuonnin 5,6 miljardia euroa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 2,5 prosenttia tuonnin arvon noustessa 8,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 13,5 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 24,0 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2022. 

21.12.2022 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2021

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 510 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2021. Laskua tilastoitiin 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuonna 2020 kuljetetut tonnimäärät laskivat 15,5 prosenttia vuodesta 2020.

24.2.2022 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2021

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2021 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 97,8 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa vietiin 44,4 miljoonaa tonnia ja tuotiin 53,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 2,6 prosenttia vuodesta 2020.

21.3.2022 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2021

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla laski itärajaa hitaammin. Merirajan kevyt liikenne nousi hieman vuodesta 2020.

18.2.2022 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.