Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto elokuussa 2021

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 5,1 miljardia euroa elokuussa. Viennin arvo oli 15,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 elokuussa, jolloin viennin arvo laski 13,2 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden elokuussa 22,2 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 12,7 prosenttia. Tammi-elokuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 15,7 prosenttia ja tuonnin arvo 15,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

8.10.2021 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2021

Suomen tavaraviennin arvo nousi heinäkuussa 24,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,5 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 10,7 prosenttia ja vientihinnat 14,4 prosenttia vuoden 2020 heinäkuusta. Tuonnin arvo nousi heinäkuussa 21,1 prosenttia ja oli 5,9 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 15,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 6,2 prosenttia vuoden 2020 heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 15,6 prosenttia ja tuonnin arvo 14,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukuukautena, vuoden 2020 heinäkuussa viennin arvo laski 12,4 prosenttia ja tuonnin arvo 11,9 prosenttia.

30.9.2021 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, huhti-kesäkuu 2021

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,7 miljardia euroa ja tuonnin 5,1 miljardia euroa vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 35,6 prosenttia tuonnin arvon noustessa 15,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16,9 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 30,0 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2021.

29.9.2021 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2020

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 511 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2020. Vähennystä tilastoitiin 15,5 prosenttia vuodesta 2019. Kuljetetut tonnimäärät laskivat vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta. 2010-luvun alussa vuosittaiset transitokuljetut tonnimäärät olivat suurimmillaan yli kaksi miljoonaa tonnia.

22.2.2021 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2020

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2020 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa noin 101 miljoonaa tonnia. Määrä laski 6,4 prosenttia vuodesta 2019. Tavaraa vietiin noin 46 miljoonaa tonnia ja tuotiin lähes 55 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 9,1 prosenttia ja tuontimäärät 4,1 prosenttia viime vuodesta.

18.3.2021 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2020

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin rajalla laski itärajaa hitaammin, mutta nopeammin kuin Norjan rajalla ja satamissa.

17.2.2021 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Findikaattori, logo

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg