Ulkomaankauppa

Tilastot

Tavaroiden ulkomaankauppa

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa. Kuukausittaisessa ennakkotilastossa julkaistaan Suomen tuonnin, viennin ja kauppataseen arvot kokonaiskaupan tasolla EU:n, euroalueen ja EU:n ulkopuolisen alueen osalta. Kuukausitilastossa julkaistaan yksityiskohtaiset tiedot ulkomaankaupasta myös eri luokituksilla sekä maaryhmittäin ja maittain.

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain kuvaa viennin ja tuonnin kehitystä yritysten kokoluokittain jaoteltuna. Ulkomaankauppa yritysten omistajatyypeittäin kuvaa tuonnin ja viennin kehitystä yrityksen omistussuhteen mukaisesti jaoteltuna. Ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin kuvaa tuonnin ja viennin rakennetta yritysnäkökulmasta.

Korkean teknologian ulkomaankauppa

Korkean teknologian ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden korkean teknologian tavaroiden kauppaa ja kaupan muutoksia. Tilasto sisältää näiden tavaroiden tuonti- ja vientitietoja kokonaisuudessaan, tavararyhmittäin ja alueittain. Tilastossa on myös tietoja pidemmän aikavälin kehityksestä. Muuttujana on näiden tavaroiden rahallinen arvo.

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. 

Transitokuljetukset

Itään suuntautuvan maantietransiton tilastokatsaukseen sisältyvät kuukausittaiset tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään transitona Suomen satamista ja muista tullitoimipaikoista itärajan tärkeimpiin rajanylityspaikkoihin: Vaalimaalle, Nuijamaalle ja Imatralle. Tilastosta käyvät ilmi tärkeimpien tavararyhmien kuljetusmäärät rajanylityspaikoittain sekä arvio kuljetusten arvosta.

Ulkomaankaupan kuljetukset

Kuljetustilasto kuvaa Suomen tuonnin ja viennin kuljetusten tonnimääriä kuljetusmuodoittain ja tavararyhmittäin sekä lähetys- ja määrämaittain.

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto kuvaa ulkomaanliikenteessä maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot ja kontit kulkuvälineittäin.

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Findikaattori, logo

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg