Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi sivulta Tilaa tilastojulkaisuja.

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuussa 2023

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan 5,3 miljardia euroa heinäkuussa. Viennin volyymi laski 11,1 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin arvo oli 20,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 heinäkuussa. Tuonnin volyymi laski 14,8 prosenttia heinäkuussa, ja tuontihinnat laskivat 11,6 prosenttia vuoden 2022 vastaavasta ajankohdasta. Tuonnin arvo laski 24,6 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli 5,9 miljardia euroa.

6.9.2023 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2023

Suomen tavaraviennin arvo laski kesäkuussa 15,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,1 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 5,9 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 8,9 prosenttia vuoden 2022 kesäkuusta. Tuonnin arvo laski kesäkuussa 20,0 prosenttia ja oli 6,4 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 11,8 prosenttia, ja tuonnin volyymi väheni 8,1 prosenttia vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 3,3 prosenttia, ja tuonnin arvo väheni 15,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -4,2 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, heinäkuu 2022 - kesäkuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -6,4 prosenttia.

29.8.2023 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, huhti-kesäkuu 2023

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,9 miljardia euroa ja tuonnin 5,3 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo laski 9,4 prosenttia tuonnin arvon laskiessa 13,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15,1 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 27,7 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2023.

22.9.2023 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2022

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 506 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2022. Laskua tilastoitiin 0,7 prosenttia vuodesta 2021. Vuonna 2021 kuljetetut tonnimäärät laskivat 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuoden viimeisellä neljänneksellä transitossa kuljetettiin 171 tuhatta tonnia. Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan Venäjälle vietiin samalla ajanjaksolla maantiekuljetuksina noin 32 tuhatta tonnia tavaraa.

17.3.2023 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2022

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2022 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 94,7 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,3 prosenttia vuodesta 2021. Tavaraa vietiin 43,5 miljoonaa tonnia ja tuotiin 51,2 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 2,2 prosenttia ja tuontimäärät 4,3 prosenttia vuodesta 2021.

17.4.2023 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2022

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kokonaismäärä rajanylityspaikoilla nousi vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna pandemiaan liittyvien rajoitusten purkamisen myötä. Nousu oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Henkilö- ja pakettiautoliikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla ja merirajalla nousi itärajaa hitaammin. Saapuvan ja lähtevän kuorma-autoliikenteen määrät laskivat jyrkästi itärajalla EU:n asettamien pakotteiden myötä, mutta kasvoivat Norjan rajanylityspaikoilla vuonna 2022. Liikennemäärät laskivat vain hieman merirajalla. Ruotsin rajalla saapuvan raskaan liikenteen määrät nousivat, mutta lähtevän liikenteen määrät laskivat hiukan.

23.2.2023 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.