Tilastointi tiedottaa

 • Tavaroiden ulkomaankauppa 2017 -vuosijulkaisu on ilmestynyt
  Tilastotiedote
  21.11.2018

  Ulkomaankaupan vuosijulkaisu, CD-ROM "Tavaroiden ulkomaankauppa 2017"

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2017
  Tilastotiedote
  18.9.2018

  Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2017 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2018.

 • Ulkomaankauppa 2017 - Taskutilasto
  Tilastotiedote
  8.5.2018

  Ulkomaankaupan taskutilasto 2017 on julkaistu Internetissä pdf-tiedostona. Myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot ovat saatavilla.

 • Viennin volyymi kasvoi 9,4 prosenttia vuonna 2017
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  27.4.2018

  Suomen tavaraviennin arvo nousi 15 prosenttia vuonna 2017 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 59,6 miljardia euroa. Vientihinnat nousivat 5,2 prosenttia ja viennin volyymi 9,4 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi 13 prosenttia vuonna 2017 ja oli arvoltaan 62,2 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 8,2 prosenttia ja tuontihinnat kohosivat 5,0 prosenttia. Kauppatase jäi lähes 2,6 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2017.

 • Suomen ulkomaankauppa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  28.3.2018

  Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä ulkomaankaupan artikkelin Suomen kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa näiden kahden maan kanssa vuonna 2017 kymmenen vuoden perspektiivillä. Julkaisussa kuvataan kauppaa sekä Tullin laatiman ulkomaankauppatilaston että Tilastokeskuksen laatiman tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilaston näkökulmasta.

 • Suomen ja Yhdysvaltojen tavaroiden ulkomaankaupan tilastoerot vuonna 2017
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  21.3.2018

  Yhdysvaltojen suomalaista alkuperää olevien tavaroiden tuonti oli vuonna 2017 yhteensä 5,338 miljardia euroa, kun Suomen vienti Yhdysvaltoihin oli 4,052 miljardia euroa tilastoeron ollessa 1,286 miljardia euroa. Selvästi suurin tilastoero viennissä vuonna 2017 oli henkilöautoissa, jossa Suomen vienti oli 1,043 miljardia euroa (CN 87) pienempi kuin Yhdysvaltojen tuonti alkuperämaana Suomi. Suomi vei henkilöautoja selvästi eniten Saksaan 2,011 miljardilla eurolla, josta todennäköisesti karkeasti puolet suomalaisista autoista jälleenviedään Yhdysvaltoihin. Jälleenvientiä on muualla valmistettujen ja tiettyyn maahan tuotujen tavaroiden vienti edelleen, joka on usein syynä Suomen ja kolmansien maiden välisiin tilastoeroihin.

 • Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitullien alaisten tavaroiden vienti vuonna 2017
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  20.3.2018

  Yhdysvallat on määrännyt terästullit ja alumiinitullit 23.3.2018 alkaen muille maille paitsi Meksikolle ja Kanadalle. Nämä tullit tulevat näillä näkymin koskemaan myös Suomen teräs- ja alumiinitavaroiden vientiä Yhdysvaltoihin.

 • Tavaraviennin arvo kasvoi 15 prosenttia vuonna 2017
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  7.2.2018

  Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 15 prosenttia vuonna 2017 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 59,5 miljardia euroa. Myös tuonnin arvo nousi, 13 prosenttia. Tavaratuonti oli arvoltaan 62,0 miljardia euroa. Edellisvuonna 2016 vienti laski neljä prosenttia, mutta tuonti kasvoi yhden prosentin. Vienti kasvoi vuositasolla viimeksi vuonna 2011.

 • Tavaroiden ulkomaankauppa 2016 -vuosijulkaisu on ilmestynyt
  Tilastotiedote
  4.12.2017

  Ulkomaankaupan vuosijulkaisu, CD-ROM "Tavaroiden ulkomaankauppa 2016"

 • BEC-luokitus nyt ulkomaankauppatilastossa
  BEC-tavaraluokitus Tilastotiedote
  31.10.2017

  Classification by Broad Economic Categories

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2016
  Tilastotiedote
  18.9.2017

  Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2016 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2017.

 • Ulkomaankauppa 2016 - Taskutilasto
  Tilastotiedote
  23.5.2017

  Ulkomaankaupan taskutilasto 2016 on julkaistu Internetissä pdf-tiedostona. Myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot ovat saatavilla.

 • Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  27.4.2017

  Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä Ulkomaankaupan yritysrakenne 2015 –katsauksen. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa vuonna 2015 käyneitä yrityksiä. Näitä yrityksiä kuvataan toimialan, omistajuuden, henkilöstömäärän ja kokoluokan näkökulmasta. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja. Julkaisu on ensimmäinen laatuaan: Suomessa ei ole aikaisemmin julkaistu tietoja tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenteesta kokonaisuutena.

 • Viennin volyymi laski vuonna 2016 neljä prosenttia
  Tilastotiedote
  21.3.2017

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 51,8 miljardia euroa. Viennin arvon lasku johtui kokonaan viennin volyymin neljän prosentin vähenemisestä. Vientihinnat nousivat 0,4 prosenttia. Tuonnin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli arvoltaan 54,7 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi vuonna 2016 vain 0,1 prosenttia ja tuontihinnat kohosivat 0,5 prosenttia. Vuonna 2015 viennin arvo laski myös neljä prosenttia ja viennin volyymi väheni 4,7 prosenttia. Vientihinnat nousivat tuolloin 0,7 prosenttia. Tuonnin arvo väheni kuusi prosenttia, mikä johtui volyymin 4,7 ja hintojen 0,8 prosentin laskusta.

 • Viennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote
  7.2.2017

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 51,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo sen sijaan pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli arvoltaan 54,6 miljardia euroa. Vuonna 2015 vienti laski myös neljä prosenttia, mutta tuonti väheni kuusi prosenttia.

 • Vuodenvaihteessa runsaasti CN-nimikemuutoksia
  Tilastotiedote
  5.1.2017

  Vuoden 2017 CN-nimikkeistössä on paljon muutoksia

 • Tavaroiden ulkomaankauppa 2015 -vuosijulkaisu on ilmestynyt
  Tilastotiedote
  8.12.2016

  Ulkomaankaupan vuosijulkaisu, CD-ROM "Tavaroiden ulkomaankauppa 2015"

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2015
  Tilastotiedote
  15.9.2016

  Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2015 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2016.

 • Tullin tilastointi selvitti asiakkaiden näkemyksiä ulkomaankauppatilastoista
  Tilastotiedote
  2.6.2016

  Tullin tilastoinnin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2016. Kyselyllä selvitettiin Tullin tuottamien ulkomaankauppatilastojen käyttöä ja tilastoinnin tarjoamien palvelujen laatua. Kyselyn vastausten perusteella palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakaskunnan tarpeita.

 • Ulkomaankauppa 2015 - Taskutilasto
  Tilastotiedote
  29.4.2016

  Ulkomaankaupan taskutilasto 2015 on julkaistu Internetissä pdf-tiedostona. Myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot ovat saatavilla.

 • Ulkomaankaupan indeksien 2010 =100 pistelukujen CPA1- ja CPA2-tasolla havaittu virheitä
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  31.3.2016

  Ulkomaankauppaa kuvaavien indeksien eli yksikköarvo- ja volyymi-indeksien 2010=100 julkaistuissa tiedoissa on ollut virheellisiä lukuja. Virheellisiä pistelukuja on ollut sekä viennin että tuonnin yksikköarvo- ja volyymi-indekseissä ajanjaksolla joulukuusta 2012 joulukuuhun 2015 CPA1-tasolla ja tammikuusta 2013 joulukuuhun 2015 tuonnin CPA2-tasolla. Virheet johtuivat tilaston tuotantoprosessin muutoksen myötä tulleesta ketjutuksen viittausvirheestä. Korjaukset vaikuttavat indeksien CPA1- ja tuonnin CPA2-tason kuukausittaisiin pistelukuihin olennaisesti.

 • Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot): Viennin volyymi laski 4,7 prosenttia vuonna 2015
  Tilastotiedote
  24.3.2016

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2015 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 53,8 miljardia euroa. Tavaratuonnin arvo väheni kuusi prosenttia ja jäi 54,3 miljardiin euroon. Kauppataseen alijäämä pieneni viime vuonna huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Kauppatase jäi 427 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2015.

 • Vuosijulkaisu (ennakkotiedot): Viennin arvo laski vuonna 2015 neljä prosenttia
  Tilastotiedote
  8.2.2016

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2015 neljä prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 53,5 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni kuusi prosenttia ja jäi 54,2 miljardiin euroon. Vuonna 2014 vienti pysyi edellisvuoden tasolla ja tuonti laski yhden prosentin.

 • Ulkomaankauppatilastot nyt saatavilla rajapinnan kautta
  Tilastotiedote
  25.1.2016

  Tullin ulkomaankauppatilastoja voi nyt hakea koneellisesti

 • Kotimaisen rahdin osuus noussut tuontikaupan arvosta
  Tilastotiedote
  4.12.2015

  Tulli on selvittänyt rahti- ja vakuutuskustannusten osuutta tuontikaupan arvosta. Edellinen tavaroiden tuontikustannuksia koskeva tutkimus toteutettiin vuonna 2008. Uusi selvitys tehtiin vuoden 2014 tilastoaineistoista.

 • Tavaroiden ulkomaankauppa 2014 -vuosijulkaisu on ilmestynyt
  Tilastotiedote
  30.11.2015

  Ulkomaankaupan vuosijulkaisu, CD-ROM "Tavaroiden ulkomaankauppa 2014"

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2014
  Tilastotiedote
  11.9.2015

  Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2014 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2015.

 • Ulkomaankaupan indeksien 2010 =100 pistelukujen CPA2-tasolla havaittu virheitä
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  30.6.2015

  Ulkomaankauppaa kuvaavien indeksien eli yksikköarvo- ja volyymi-indeksien 2010=100 julkaistuissa tiedoissa on ollut virheellisiä lukuja.

 • Ulkomaankauppa 2014 - Taskutilasto
  Tilastotiedote
  25.5.2015

  Ulkomaankaupan taskutilasto 2014 on julkaistu Internetissä pdf-tiedostona. Myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot ovat saatavilla.

 • Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot): Viennin volyymi kasvoi 2,3 prosenttia vuonna 2014
  Tilastotiedote
  27.2.2015

  Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2014 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan, laskua oli vain alle puoli prosenttia. Vienti oli arvoltaan yli 55,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni yhden prosentin ja jäi 57,6 miljardiin euroon. Kauppataseen alijäämä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi 1,8 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2014.

 • Ulkomaankauppatilastot kartalle
  Tilastotiedote
  27.2.2015

  Tullin ulkomaankauppatilastojen Uljas-tietokantaan on lisätty karttagrafiikkamoduuli.

 • Vuosijulkaisu (ennakkotiedot): Vienti lähes samalla tasolla vuonna 2014 kuin vuotta aiemmin
  Tilastotiedote
  9.2.2015

  Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2014 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan melkein 55,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni yhden prosentin ja jäi 57,6 miljardiin euroon. Kauppataseen alijäämä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 1,8 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2014.

 • Intrastat-tiedonantorasite vuonna 2014
  Tilastotiedote
  2.2.2015

  Intrastat-ilmoituksilla kerätään arvokasta tietoa Suomen ulkomaankaupasta muiden EU-maiden kanssa. Tulli laatii ulkomaankaupan viralliset tilastot yhdistämällä Suomen ja EU-maiden välisen kaupan tiedot Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välisen kaupan tietojen kanssa, jotka saadaan tulli-ilmoituksista. Intrastat-ilmoitusten täyttö aiheuttaa tiedonantovelvollisille yrityksille lisätyötä. Tulli pyrkii kehittämään Intrastat-ilmoittamista niin, että tiedonantorasite pienenisi.

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2013
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  19.9.2014

  Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2013 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 29.8.2014.

 • Muutoksia Tullin tilastokyselyiden lähetyksessä 29.08.2014 alkaen
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  28.8.2014

  Suomen Tulli laatii tavaroiden ulkomaankauppaa koskevat tilastot. Tilastotietojen oikeellisuus varmistetaan muun muassa lähettämällä tietojen antajille kysely, jossa heitä pyydetään tarkistamaan antamansa tiedot. Näiden kyselyjen lähettämistapa muuttuu 29.08.2014.

 • Tavaroiden ulkomaankaupan toukokuun ennakkotilaston kuvioita 1-5 korjattu
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  1.8.2014

  Tiistaina 8.7.2014 julkaistussa tavaroiden ulkomaankaupan toukokuun ennakkotilastojulkaisun kuvioissa 1-5 on havaittu virheitä. Kuviot eivät ole päivittyneet toukokuun tiedoilla.

 • Valmisteverotuksen tilastoja Uljas-palvelusta
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  26.5.2014

  Valmisteverotuksen tilastoja julkaistaan toukokuusta 2014 lähtien Tullin Uljas-tietokannassa.

 • Vientihintojen lasku veti viennin arvon miinukselle vuonna 2013
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  28.2.2014

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2013 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vienti oli arvoltaan 55,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni myös kaksi prosenttia viime vuonna ja jäi 58,2 miljardiin euroon. Kauppatase jäi 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2013.

 • Vienti laski hieman vuonna 2013
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  7.2.2014

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2013 Tullin ennakkotietojen mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vienti oli arvoltaan lähes 55,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni myös kaksi prosenttia ja jäi 58,1 miljardiin euroon.

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2012
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  10.9.2013

  Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2012 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 30.8.2013.

 • Tullin tilastointi selvitti asiakkaiden näkemyksiä ulkomaankauppatilastoista
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  16.5.2013

  Tullin tilastoinnin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2013. Kyselyllä selvitettiin Tullin tuottamien ulkomaankauppatilastojen käyttöä ja tilastoinnin tarjoamien palvelujen laatua. Kyselyn vastausten perusteella palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakaskunnan tarpeita.

 • Joulukuun 2012 tavaroiden ulkomaankaupan volyymi- ja yksikköarvoindeksit
  Tilastotiedote Ulkomaankaupan indeksit Ulkomaankauppatilastot
  28.3.2013

  Ulkomaankaupan volyymi- ja yksikköarvoindeksit on uudistettu vuoden 2013 tiedoista lähtien. Tämä on viimeinen vanhan perusvuoden mukaan (1997=100) laskettujen indeksien julkistus (joulukuun 2012 tiedot). Uudet indeksit julkaistaan ulkomaankaupan kuukausitilaston yhteydessä.

 • Ulkomaankaupan kuukausitilasto uudistuu
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  28.3.2013

  Ulkomaankaupan volyymi- ja yksikköarvoindeksien laskenta uudistui tammikuun 2013 indekseistä alkaen. Indeksien julkaisuaikataulun nopeutumisen myötä ulkomaankaupan kuukausitilastossa julkaistaan tammikuun 2013 tiedoista lähtien kaikki samaa tilastokuukautta koskevat tiedot samaan aikaan.

 • Indeksilaskenta uudistuu
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  20.3.2013

  Ulkomaankaupan volyymi- ja yksikköarvoindeksien laskenta uudistuu tammikuun 2013 indekseistä alkaen.

 • Öljynjalostus piti vientiä pystyssä vuonna 2012
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  7.2.2013

  Suomen viennin arvo jäi vuonna 2012 Tullin ennakkotietojen mukaan lähes 57 miljardiin euroon eli samalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tuonti väheni kaksi prosenttia ja jäi 59 miljardiin euroon. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2012. Vuonna 2011 vajetta kertyi 3,7 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käytävässä kaupassa oli 850 miljoonaa euroa ja ulkokaupassa 1,4 miljardia euroa vuonna 2012.

 • Heikko loppuvuosi painoi vuoden 2012 viennin edellisen vuoden tasolle
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  7.2.2013

  Suomen viennin arvo jäi vuonna 2012 Tullin ennakkotietojen mukaan 56,8 miljardiin euroon eli samalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Vienti oli vielä tammi-lokakuussa hienoisessa kasvussa, mutta kasvu taittui marras-joulukuun aikana. Tuonti väheni kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 59,1 miljardiin euroon. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2011 vajetta kertyi 3,7 miljardia euroa.

 • Muutoksia transitokuljetusten tilastoinnissa
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  15.1.2013

  Vuoden 2012 lokakuusta lähtien transitokuljetusten tilastoinnissa siirryttiin kvartaalitilastoista kuukausitilastointiin.

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2011
  Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot
  14.9.2012

  Vuoden 2011 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2012. Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tullihallitus noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta.

 • Kauppataseessa ennätysvaje vuonna 2011
  Tilastotiedote
  7.2.2012

  Suomen ulkomaankauppa jäi vuonna 2011 poikkeuksellisen alijäämäiseksi. Vajetta kertyi lähes 3,6 miljardia euroa. Reaaliarvoltaan suunnilleen samantasoisia alijäämiä on koettu viimeksi öljykriisin aikoihin vuosina 1974 ja -75. Vielä vuonna 2010 tase oli 539 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Viennin arvo vuonna 2011 oli 56,6 miljardia euroa eli kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Tuonti puolestaan kasvoi 16 prosenttia, ja kohosi miltei 60,2 miljardiin euroon. Tuonti nousi jo lähelle taantumaa edeltänyttä tasoa; viennin arvo on sen sijaan yhä selvästi pienempi kuin vuosina 2006-2008.

 • Korjaus vuoden 2010 ulkomaankauppatilastoihin
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  30.12.2011

  Vuoden 2010 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2011. Tullihallitus havaitsi kuitenkin ulkomaankauppatilastossa virheen, joka vaikutti vuoden 2010 kauppataseeseen niin paljon, että korjaus päätettiin tehdä. Korjatut luvut on julkistettu Uljas-palvelussa 30.12.2011. Virhe koski vain vientiä. Virhe ei kuitenkaan ole vaikuttanut ulkomaankauppatilastojen antamaan yleiskuvaan Suomen ulkomaankaupan kehityksestä.

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu vuonna 2010
  Tilastotiedote
  30.12.2011

  Vuoden 2010 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2011. Kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien aina seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tullihallitus noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Tullihallitus havaitsi kuitenkin ulkomaankauppatilastossa virheen, joka vaikutti vuoden 2010 kauppataseeseen niin paljon, että korjaus päätettiin tehdä. Korjatut luvut on julkistettu Uljas-palvelussa 30.12.2011. Virhe koski vain vientiä. Tässä muistiossa esitetyt luvut on laskettu korjatuista luvuista. Tehty korjaus tilastoihin ei vaikuttanut merkittävästi ulkomaankauppatilastojen antamaan yleiskuvaan Suomen taloudesta.

 • Metallit ja kemian teollisuus vetivät ulkomaankaupan kasvuun vuonna 2010
  Tilastotiedote
  9.2.2011

  Suomen viennin arvo kohosi vuonna 2010 yli 52,3 miljardiin euroon eli 16 % suuremmaksi kuin vuonna 2009. Tuonti kasvoi 18 % ja nousi miltei 51,5 miljardiin euroon. Kasvusta huolimatta sekä vienti että tuonti jäivät yhä selvästi pienemmiksi kuin taantumaa edeltäneenä vuonna 2008. Kauppatase pysyi 880 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Vuotta aiemmin taseeseen kertyi ylijäämää 1,4 miljardia euroa.

 • Tulli ottaa käyttöön Katso-tunnistautumisen Intrastat-ilmoittamisessa 1.3.2011
  Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote
  28.1.2011

  EU-sisäkaupan Intrastat-ilmoitusten lähettämisessä Internetissä TYVI-palvelun (www.tyvi.fi) kautta siirrytään 1.3.2011 käyttämään Katso-tunnistautumista. Sitä käytetään maaliskuusta alkaen riippumatta siitä, minkä vuoden tai kuukauden ilmoituksia lähetetään. Katso-tunnisteen käyttöön siirrytään, koska sillä kirjauduttaessa saadaan luotettavasti selville tunnisteen omistaja ja hänen oikeutensa toimia muiden puolesta.

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu edellisvuoden tasolla
  Tilastotiedote
  2.9.2010

  Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot poikkesivat vuonna 2009 tilastovuoden lopullisista luvuista suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Etenkin viennin ennakolliset arvot olivat lähellä lopullisia arvoja.

 • Vuoden 2009 lopulliset tilastot julkaistaan 31.8.2010
  Tilastotiedote
  28.4.2010

  Aiemmin kunkin tilastovuoden lopulliset tilastot julkaistiin seuraavan vuoden toukokuun aikana. Julkaisuaikataulua on nyt viivästetty, jotta varsinkin edellisen vuoden loppukuukausien tilastojen laatua voitaisiin edelleen parantaa. Tulli noudattaa täten jatkossa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta.

 • Tilastoyksikkö selvitti asiakkaiden näkemyksiä ulkomaankauppatilastoista
  Tilastotiedote
  16.4.2010

  Tullihallituksen tilastoyksikön asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin tammi-helmikuun 2010 vaihteessa. Kyselyllä selvitettiin Tullin tuottamien ulkomaankauppatilastojen käyttöä ja tilastoyksikön tarjoamien palvelujen laatua. Yleisarvosanaksi tilastoyksikön palvelujen laadusta annettiin 8,4. Tilastoyksikkö kiittää asiakkaitaan runsaasta palautteesta. Saadun palautteen perusteella palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakaskunnan tarpeita.

 • Ulkomaankauppatilaston laskentamenetelmä uudistui
  Tilastotiedote
  12.3.2010

  Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoinnissa otettiin tammikuun 2010 ennakkotilastosta alkaen käyttöön uusi laskentamenetelmä. Menetelmänmuutos ei vaikuta julkaistavien ulkomaankauppatilastojen kokonaisarvoihin eikä kokonaiskauppaa kuvaaviin aikasarjoihin. Ulkomaankaupan jakauma maittain tulee kuitenkin uudella menetelmällä paremmin estimoiduksi, samoin ero ennakkotilaston ja myöhempien julkistusten välillä pienenee. Uutta menetelmää sovelletaan takautuvasti vuoden 2009 ajalle.

 • Suomen vienti ja tuonti vähenivät kolmanneksen vuonna 2009
  Tilastotiedote
  9.2.2010

  Ulkomaankaupan taantuma, joka alkoi jo marraskuussa 2008, jatkui koko viime vuoden ajan. Suomen vienti jäi vuonna 2009 vajaaseen 44,9 miljardiin euroon eli 32 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Viennin arvo on ollut tätä pienempi viimeksi vuonna 1999. Tuonti supistui viime vuonna 31 prosenttia ja jäi 43,1 miljardiin euroon. Kauppataseeseen kertyi vuonna 2009 ylijäämää vajaat 1,8 miljardia euroa. Vuotta aiemmin tase oli lähes 3,2 miljardia euroa ylijäämäinen. Tase on ollut viimevuotista pienempi viimeksi vuonna 1991.

 • Tulli tarjoaa uuden näkökulman maakuntien talouden seurantaan julkaisemalla tilaston tavaroiden ulkomaankaupasta maakunnittain
  Tilastotiedote
  16.12.2009

  Tullihallitus on julkaissut ensimmäisen maakuntakohtaisen tilaston tavaroiden ulkomaankaupasta. Tullin käyttöönottamat uudet sähköiset tullausjärjestelmät mahdollistavat yritysten vienti- ja tuontitoimintojen tarkastelun toimipaikkakohtaisesti.

 • Tuontikaupan rahti- ja vakuutuskustannukset
  Tilastotiedote
  7.7.2009

  Tullihallitus on selvittänyt rahti- ja vakuutuskustannusten osuutta tuontikaupan arvosta. Edellinen tavaroiden tuontikustannuksia koskeva selvitys toteutettiin vuosina 2002-2003. Uusi selvitys tehtiin vuoden 2007 ja kevään 2008 tilastoaineistoista.

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu parani
  Tilastotiedote
  12.5.2009

  Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot poikkesivat vuonna 2008 tilastovuoden lopullisista luvuista vähemmän kuin vuotta aiemmin. Etenkin viennin ennakolliset arvot olivat lähellä lopullisia arvoja.

 • Korjaus tiedotteeseen 2.2.2009: Uusi toimialaluokitus käyttöön myös ulkomaankauppatilastoissa
  Tilastotiedote
  12.3.2009

  Muutokset tummennettu

 • Intrastat-tiedonantorasite keveni vuonna 2008
  Tilastotiedote
  26.2.2009

  Euroopan unioni on asettanut toimintaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää EU-lainsäädännön yrityksille aiheuttamaa hallinnollista työtä 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Tullin vastuulla oleva EU-jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastointi on yksi EU:n toimenpideohjelman keventämisen kohteista.

 • Loppuvuosi painoi vuoden 2008 viennin edellisen vuoden tasolle
  Tilastotiedote
  9.2.2009

  Suomen viennin arvo jäi vuonna 2008 vajaaseen 66 miljardiin euroon eli lähes tarkalleen samalle tasolle kuin edellisvuonna. Vielä tammi-lokakuun aikana vienti oli muutaman prosentin kasvussa, mutta viidenneksen pudotus marraskuun viennissä ja 15 prosentin lasku joulukuussa jättivät vientimme yhteissumman vuoden 2007 tasolle. Vuoden 2008 tuonti kasvoi neljä prosenttia, vaikka joulukuun aikana tuonninkin arvo laski 15 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä jäi vuonna 2008 hieman yli 3,7 miljardiin euroon. Ylijäämä on ollut tätä pienempi viimeksi vuonna 1992. Vuonna 2007 ylijäämää kertyi lähes 6,1 miljardia euroa.

 • Uusi toimialaluokitus käyttöön myös ulkomaankauppatilastoissa
  Tilastotiedote
  2.2.2009

  Suomessa otetaan käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus, TOL 2008. Ulkomaankaupan tavaratilastoissa tämä luokitus otetaan käyttöön tammikuun 2009 tilastoista alkaen, jotka julkaistaan 3.4.2009 klo 9.00.

 • Suomen kauppa Kiinan kanssa kääntyi laskuun
  Tilastotiedote
  23.10.2008

  Suomen vienti Kiinaan jäi kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa vajaaseen 1,3 miljardiin euroon eli prosentin viimevuotista pienemmäksi. Tuonti, hieman yli 2,4 miljardia euroa, supistui samaan aikaan kolme prosenttia. Viime vuonna sekä vienti että tuonti olivat yhdeksän prosentin kasvussa.

 • Vientikuljetusten tonnimäärä loivassa laskussa
  Tilastotiedote
  20.10.2008

  Vuoden 2008 tammi-kesäkuussa Suomesta vietiin tavaroita 21,9 miljoonaa tonnia, joka on puolitoista prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla. Linjasta poikkesivat öljytuotteiden vientikuljetukset, jotka lisääntyivät lähes kuudella prosentilla ja päätyivät 3,2 miljoonaan tonniin. Vientikuljetusten tonnimäärä jatkoi pienenemistään, joka alkoi jo vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Tuonnin tonnimäärä kasvoi samana aikana hieman, ja esimerkiksi puun tuontimäärä Venäjältä Suomeen kasvoi edelleen.

 • Metsäteollisuuden tuotteet painoivat viennin laskuun elokuussa
  Tilastotiedote
  10.10.2008

  Viennin arvo jäi elokuussa 5 miljardiin euroon eli viisi prosenttia viime vuoden elokuuta pienemmäksi. Vientiä painoivat etenkin metsäteollisuuden tuotteet, joiden viennin arvo jäi merkittävästi vähäisemmäksi kuin vuosi sitten. Alkuvuoden aikana Suomen ulkomaankauppa on kehittynyt heikommin kuin koko EU-alueen tai naapurimaamme Ruotsin kauppa.

 • Ulkomaankauppatilastot korjaantuivat aiempaa enemmän vuonna 2007
  Tilastotiedote
  8.5.2008

  Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot poikkesivat viime vuonna tilastovuoden lopullisista luvuista enemmän kuin vuotta aiemmin.

 • Ulkomaankauppatietoja maksutta Tullin uudesta nettipalvelusta
  Tilastotiedote
  3.4.2008

  Tulli haluaa edistää Suomessa toimivien yritysten ulkomaankauppaa tarjoamalla ilmaiseksi tavaroiden ulkomaankauppaa koskevia tietoja uudessa Internet-palvelussaan (ULJAS). ULJAS avataan asiakkaille torstaina 3.4.2008 klo 12. Tuolloin julkaistaan myös tammikuun 2008 ulkomaankauppatilastot.

 • Ulkomaankaupan kasvu hidastui loppuvuodesta
  Tilastotiedote
  8.2.2008

  Suomen vienti kasvoi vuonna 2007 ennakkotietojen mukaan kuusi prosenttia edellisvuotisesta ja kohosi 65,5 miljardiin euroon. Tuonnin arvo, 59,4 miljardia euroa, oli seitsemän prosenttia suurempi kuin vuonna 2006. Kauppataseen ylijäämä oli 6,1 miljardia euroa. Vuotta aikaisemmin ylijäämää kertyi 6,2 miljardia euroa.

 • Tiedonkeruu pienimmiltä yrityksiltä vähenee
  Tilastotiedote
  3.12.2007

  Tavaroiden ulkomaankaupan tilastointi on muuttumassa vuonna 2008, kun lisää pienimpiä tuoja- ja viejäyrityksiä vapautetaan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta EU:n sisäkaupassa. Tiedonkeruun supistamisen taustalla on pyrkimys vähentää yrityksille aiheutuvaa tiedonantotaakkaa. Suomessa ilmoittamisvelvollisuudesta vapautuu noin 500 vienti- ja 2 000 tuontiyritystä.

 • Korjaus julkaisuun Suomen ulkomaankauppa osa 1 2005 (CD-ROM)
  Tilastotiedote
  22.10.2007

  Julkaisun taulukko 3.1 Tuonti CN-nimikkeistön mukaan alkuperämaittain vuonna 2005 (CN2) on virheellinen. Taulukon luvut ovat lähetysmaan mukaisia eli taulukon tiedot ovat samoja kuin kohdassa 3.2 Tuonti CN-nimikkeistön mukaan lähetysmaittain vuonna 2005 (CN2).

 • Ulkomaankauppatilastojen laatu parani
  Tilastotiedote
  10.5.2007

  Ulkomaankauppatilastojen laatu parani viime vuonna verrattuna viiteen edeltäneeseen vuoteen. Tullihallituksen ennakkotilastoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin arvot olivat selvästi aiempaa lähempänä tilastovuoden lopullisia lukuja. Laadun paranemiseen vaikutti keskeisesti ennakkotietojen arvioinnin tarkentuminen. Arviointimenetelmät ovat kehittyneet, arvioinnin pohjana käytetyt aikasarjat pidentyneet ja vertailuaineistona käytettyjen arvonlisäverotietojen päivittyminen tihentynyt.

 • SITC-tavaraluokitus muuttuu
  Tilastotiedote
  10.4.2007

  SITC-tavaraluokituksesta otetaan käyttöön vuoden 2007 tilastoista alkaen uusi versio eli Rev. 4.

 • Ulkomaankauppa 17 %:n kasvussa vuonna 2006
  Tilastotiedote
  9.2.2007

  Ennakkotietojen mukaan Suomen vienti kasvoi viime vuonna 17 % ja kohosi 61,3 miljardiin euroon. Tuonnin arvo oli vajaat 54,8 miljardia euroa eli 16 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kauppataseeseen kertyi viime vuonna ylijäämää miltei 6,6 miljardia euroa, kun ylijäämä vuonna 2005 oli 5,4 miljardia euroa.

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg
Tilaus- ja kyselylomake
Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav