Taulukot

Näille sivuille on koottu valmiita Excel-taulukoita Suomen tuonnista ja viennistä mm. tavararyhmittäin ja maittain.

Aikasarja -kohdasta löytyvät vienti, tuonti ja kauppatase vuodesta 1884 lähtien.

Tavaratilastoja -kohdasta löytyy esim. Suomen tuonnin ja viennin rakenne tavararyhmittäin (tiedosto: Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (SITC-tasot 1-2)).

Maatilastoja -kohdasta saa selville esim. Suomen ja Venäjän välisen kaupan rakenteen tavararyhmittäin (tiedosto: Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain).

Indeksejä -kohdasta löytyvät Tullihallituksen julkaisemien yksikköarvo- ja volyymi-indeksien luvut taulukkoina.

Logistiikkatilastoja -kohdassa on taulukoita rajaliikenteestä ja ulkomaankaupan kuljetuksista.

Muut tilastot -kohdassa ovat taulukot tuonnista ja viennistä tuoteluokittain, toimialoittain ja tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Kuukausittain julkaistavat tilastot ovat ennakollisia. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Tilastovuoden lopulliset luvut julkaistaan seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Yksityiskohtaisia tilastotietoja mm. CN-nimikkeistön tarkimmalla 8-numeron tasolla löytyy ulkomaankaupan tilastotietokannasta Uljaksesta. Tilastotietoja voi tiedustella myös Tullin tilastopalvelusta puh. 0295 52335 tai sähköposti tilastot[at]tulli.fi.

Taulukkomerkinnät

Suure pienempi kuin puolet käytetystä mittayksiköstä 0(0,0)
Tieto on epälooginen esitettäväksi .
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi ..
Salassapitosäännön alainen tieto ...
Ei yhtään havaintoa -
Muutosprosentiksi merkitään x, kun vertailuvuoden tieto on nolla tai tietoa ei ole. x

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.