Taulukot

Näille sivuille on koottu valmiita Excel-taulukoita Suomen tuonnista ja viennistä.

  • Aikasarjat -kohdasta löytyvät vienti, tuonti ja kauppatase vuodesta 1884 alkaen, kauppavaihto vuodesta 1881 alkaen ja yksikköarvo- ja volyymi-indeksit vuodesta 1866 alkaen.
  • Tavaratilastoja -kohdasta löytyy Suomen tuonnin ja viennin rakenne SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin sekä eräiden alaryhmien mukaan.
  • Maatilastoja -kohdasta taulukoita Suomen ulkomaankaupasta maaryhmittäin, alkuperä-, lähetys- ja määrämaittain sekä tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä.
  • Indeksejä -kohdasta löytyvät Tullin julkaisemien yksikköarvo- ja volyymi-indeksien luvut taulukkoina.
  • Logistiikkatilastoja -kohdassa on taulukoita rajaliikenteestä ja ulkomaankaupan kuljetuksista.
  • Muut ulkomaankauppatilastot -kohdassa on taulukoita tuonnista ja viennistä CPA-tuoteluokittain, toimialoittain (TOL), BEC-tavaraluokituksen mukaan sekä tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Kuukausittain julkaistavat tilastot ovat ennakollisia. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Tilastovuoden lopulliset luvut julkaistaan seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Yksityiskohtaisia tilastotietoja mm. CN-nimikkeistön tarkimmalla 8-numeron tasolla löytyy ulkomaankaupan tilastotietokannasta Uljaksesta. Tilastotietoja voi tiedustella myös Tullin tilastopalvelusta puh. 0295 52335 tai sähköposti tilastot[at]tulli.fi.

Taulukkomerkinnät

Suure pienempi kuin puolet käytetystä mittayksiköstä 0(0,0)
Tieto on epälooginen esitettäväksi .
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi ..
Salassapitosäännön alainen tieto ...
Ei yhtään havaintoa -
Muutosprosentiksi merkitään x, kun vertailuvuoden tieto on nolla tai tietoa ei ole. x

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.