Maaluettelot ja maaryhmät sekä niiden vuosittaiset muutokset

Maanimikkeistö perustuu komission asetukseen 1470/2020 yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Kyseinen luokitus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (XK Kosovo, XS Serbia, XC Ceuta ja XL Melilla) niin sanotun ISO-alfa standardin (ISO 3166) mukainen, jossa maatunnus on muodostettu kahdesta kirjaimesta.

Vuoden 2021 alusta alkaen Pohjois-Irlannin ja Suomen välinen tavaroiden ulkomaankauppa ei enää sisälly Iso-Britannian (GB) ja Suomen väliseen tavaroiden ulkomaankauppaan. Pohjois-Irlannin tiedot julkaistaan erikseen maakoodilla XI ja Iso-Britannian tiedot yhä maakoodilla GB.