Maaluettelot ja maaryhmät sekä niiden vuosittaiset muutokset

Maanimikkeistö perustuu komission asetukseen 1106/2012 yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Kyseinen luokitus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (XK Kosovo, XS Serbia, XC Ceuta ja XL Melilla) niin sanotun ISO-alfa standardin (ISO 3166) mukainen, jossa maatunnus on muodostettu kahdesta kirjaimesta.