Katsaukset

Maa- ja maaryhmäkatsaukset

Ulkomaankaupan maakatsauksissa esitellään tuoreimpia tavararyhmittäisiä tietoja Suomen ja jonkin muun maan välisestä kaupasta. Vastaavanlaisia katsauksia voidaan laatia myös erilaisista maaryhmistä. 

Toimialakatsaukset

Ulkomaankaupan toimialakatsauksissa esitellään tuoreimpia maa- ja maaryhmäkohtaisia tietoja Suomen ulkomaankaupasta jollakin tietyllä toimialalla.

Jälleenvienti

Katsaus kuvaa Suomesta vietyjen, mutta muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden osuutta koko viennistä tavararyhmittäin.

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

Tilasto kuvaa valtion rajan ylittävää tavarakauppaa sen mukaan, mihin maakuntaan yritys on kohdentanut viennin tai tuonnin Intrastat-ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen.