Ulkomaankaupan katsaukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi osoitteesta tilastojulkaisut.tulli.fi.

Maa- ja maaryhmäkatsaukset

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2022 (1-3)

Suomen tavaravienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 17,4 prosenttia viime vuonna vuoteen 2020 verrattuna ja oli arvoltaan 7,1 miljardia euroa. Vuonna 2020 viennin arvo laski 10,4 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa viennin arvo nousi 33,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tavaratuonti Ruotsista oli viime vuonna arvoltaan 8,4 miljardia euroa, mikä oli 28,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2020 tuonti laski 10,5 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tuonti Ruotsista kasvoi 35,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-maaliskuussa 2022 EU-maiden vienti Ruotsiin kasvoi 13,5 prosenttia ja tuonti Ruotsista 18,6 prosenttia Eurostatin Comext-tietokannan mukaan.

23.6.2022 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Saksan välinen kauppa vuonna 2021 (1-9)

Suomen tavaravienti Saksaan nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 14,5 prosenttia tammi-syyskuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 6,4 miljardia euroa. Tuonti Saksasta oli tammi-syyskuussa arvoltaan lähes 7,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 13,0 prosenttia vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuonna 2020 vienti Saksaan laski 16,4 prosenttia ja tuonti Saksasta 9,2 prosenttia.

27.12.2021 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2021 (1-9)

Suomen tavaravienti Alankomaihin nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 7,9 prosenttia tammi-syyskuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan 3,1 miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 21,0 prosenttia vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuonna 2020 vienti Alankomaihin laski 2,7 prosenttia ja tuonti 8,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

17.12.2021 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Toimialakatsaukset

Energiatuotteiden ulkomaankauppa vuonna 2021

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 54,3 prosenttia ja oli 9,6 miljardia euroa vuonna 2021. Energian tuonnin arvon osuus kokonaistuonnista nousi 13,2 prosenttiin, kun se vuonna 2020 oli 10,4 prosenttia. Viime vuonna energian viennin arvo nousi 19,4 prosenttia 4,8 miljardiin euroon. Energian osuus Suomen kokonaisviennin arvosta oli 7,0 prosenttia. Osuus oli sama myös vuonna 2020. Sekä tuonnissa että viennissä hintojen nousun vaikutus tilastoituun kaupan arvoon oli merkittävä. Öljyjalosteiden ja raakaöljyn kaupan määrät laskivat.

22.4.2022 9.00
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Jälleenvienti

Jälleenvienti vuonna 2021

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2021 oli 68,9 miljardia euroa. Viennin arvo nousi 20,0 prosenttia vuodesta 2020. Viennin arvosta 10,2 miljardia euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. Jälleenviennin arvo nousi 14,8 prosentin tasolle kokonaisviennistä, kun vuonna 2020 osuus oli 13,5 prosenttia. Jälleenviennin arvo nousi 32,1 prosenttia edellisvuodesta.

26.9.2022 9.00
Jälleenvientitilastot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2022 (1-6)

Suomen tavaraviennin arvo oli tammi-kesäkuussa 2022 Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 39,3 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 45,6 miljardia euroa. Viennin arvo nousi 25,0 prosenttia vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Tuon-nin arvo nousi samalla ajanjaksolla 36,9 prosenttia.

19.9.2022 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain Ulkomaankauppa maakunnittain