Ulkomaankaupan katsaukset

Maa- ja maaryhmäkatsaukset

Suomen ja Kiinan välinen kauppa vuonna 2021 (1-8)

Suomen tavaravienti Kiinaan nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 23,8 prosenttia tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, Vienti oli arvoltaan 2,4 miljardia euroa. Tuonti Kiinasta oli samalla ajanjaksolla arvoltaan 3,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 8,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Eurostatin mukaan EU-maiden tavaravienti Kiinaan nousi tammi-elokuussa 15,3 prosenttia ja tavaratuonti Kiinasta 15,2 prosenttia.[1]

19.11.2021 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2021 (1-6)

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 1,4 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna ja oli arvoltaan 4,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 viennin arvo kasvoi 11,5 prosenttia ja 6,8 prosenttia vuonna 2018. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa viennin arvo nousi 10,3 prosenttia. EU-maiden vienti Yhdysvaltoihin nousi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 11,2 prosenttia.[1]

28.9.2021 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Ranskan välinen kauppa vuonna 2020

Suomen tavaravienti Ranskaan laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 5,1 prosenttia viime vuonna vuoteen 2019 verrattuna ja oli arvoltaan 1,8 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 7,3 prosenttia vuonna 2019, mutta laski 1,8 prosenttia vuonna 2018. Tavaratuonti Ranskasta oli viime vuonna arvoltaan 1,9 miljardia euroa, mikä oli 10,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuonti kasvoi 7,1 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2018 tuonnin arvo laski 14,2 prosenttia.

20.8.2021 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Toimialakatsaukset

Romun ja jätteen ulkomaankauppa

Suomi vei romua ja jätettä viime vuonna noin 454 miljoonan euron arvosta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvo kasvoi 17,4 prosenttia edellisvuodesta. Romua ja jätettä on viime vuosina viety noin 400 miljoonan euron edestä vuosittain. Romun ja jätteen viennin arvo on 2010-luvulla noussut tasaisesti. Romun ja jätteen vienti oli arvoltaan 0,8 prosenttia koko Suomen viennin arvosta viime vuonna.

23.4.2021 9.00
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Jälleenvienti

Jälleenvienti vuonna 2020

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2020 oli 57,4 miljardia euroa. Viennin arvo laski 11,7 prosenttia vuodesta 2019. Viennin arvosta 7,7 miljardia euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. Jälleenviennin arvo nousi 13,5 prosentin tasolle kokonaisviennistä, kun vuonna 2019 osuus oli 12,0 prosenttia. Jälleenviennin arvo laski 1,1 prosenttia edellisvuodesta.

18.10.2021 9.00
Jälleenvientitilastot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2021 (1-6)

Suomen tavaraviennin arvo oli tammi-kesäkuussa 2021 Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 31,2 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 32,9 miljardia euroa. Viennin arvo nousi 13,8 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta. Tuonnin arvo nousi samalla ajanjaksolla 12,5 prosenttia.

17.9.2021 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain