Ulkomaankaupan katsaukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi sivulta Tilaa tilastojulkaisuja.

Maa- ja maaryhmäkatsaukset

EU-maiden vienti Venäjälle ja Keski-Aasiaan 2021 – 2023

Euroopan Unionin tilastotoimisto Eurostat kokoaa tavaroiden ulkomaankaupasta tilastotiedot kaikista jäsenmaista. Tiedot löytyvät Eurostatin Comext-tilastotietokannasta. Tässä katsauksessa tarkastellaan Suomen ja EU-maiden vientiä Venäjälle ja tiettyihin Keski-Aasian* maihin Eurostatin tietojen perusteella.

16.2.2024 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2023 (1-9)

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 1,6 prosenttia tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 4,8 miljardia euroa. Viime vuonna vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 67,1 prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa arvoltaan 3,1 miljardia euroa, eli 15,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuonna 2022 tuonti Yhdysvalloista kasvoi arvoltaan 78,4 prosenttia.

27.12.2023 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Saksan välinen kauppa vuonna 2023 (1-7)

Suomen tavaravienti Saksaan laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 17,4 prosenttia tammi-heinäkuussa vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 4,7 miljardia euroa. Tuonti Saksasta oli tammi-heinäkuussa arvoltaan 6,4 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 8,6 prosenttia vuoden 2022 vastaavaa ajankohtaa pienempi. Vuonna 2022 vienti Saksaan nousi 4,0 prosenttia ja tuonti Saksasta 9,8 prosenttia.

25.10.2023 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Toimialakatsaukset

Energiatuotteiden ulkomaankauppa vuonna 2022

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 89,7 prosenttia ja oli 18,3 miljardia euroa vuonna 2022. Energian tuonnin arvon osuus kokonaistuonnista nousi 19,8 prosenttiin, kun se vuonna 2021 oli 13,2 prosenttia. Viime vuonna energian viennin arvo nousi 76,9 prosenttia 8,5 miljardiin euroon. Energian osuus Suomen kokonaisviennin arvosta oli 10,4 prosenttia. Osuus oli 7,0 prosenttia vuonna 2021. Sekä tuonnissa että viennissä hintojen nousun vaikutus tilastoituun kaupan arvoon oli merkittävä. Myös sekä energian tuonti- että vientimäärät nousivat selvästi.

26.4.2023 9.00
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Jälleenvienti

Jälleenvienti vuonna 2022

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2022 oli 81,9 miljardia euroa. Viennin arvo nousi 18,8 prosenttia vuodesta 2021. Viennin arvosta 13,6 miljardia euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. Jälleenviennin arvo nousi 16,6 prosentin tasolle kokonaisviennistä, kun vuonna 2021 osuus oli 14,8 prosenttia. Jälleenviennin arvo nousi 32,6 prosenttia edellisvuodesta.

22.9.2023 9.00
Jälleenvientitilastot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2023 (1-6)

Suomen tavaraviennin arvo oli tammi-kesäkuussa 2023 Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 38,1 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 39,1 miljardia euroa. Viennin arvo laski 3,3 prosenttia vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Tuonnin arvo laski samalla ajanjaksolla 15,2 prosenttia.

15.9.2023 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain