Ajankohtaisia seurantatietoja

Tullin tilastointi julkaisee tällä sivulla ajankohtaista tietoa tavaroiden ulkomaankauppaan vaikuttavista asioista sekä nopealla aikataululla saatavia tietoja, jotka kuvaavat ulkomaankaupan kehitystä. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja ulkomaankaupasta sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta Uljas-tilastotietokannasta (ULJAS).

Tietoa Venäjän kaupasta ja liikennemääristä itärajalla

Rajaliikenteen tietoja 2020-2022

Alla oleviin julkaisuihin on poimittu eri järjestelmistä tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu, mutta jotka antavat kuvan ulkomaankaupan kehityksestä nopeimmalla mahdollisella aikataululla. Maarajaliikenteestä on saatavilla kuorma-autojen, linja-autojen ja henkilöautojen lukumäärätietoja ja myös satamiin saapuvista aluksista on saatavilla lukumäärätietoja.

Brexit ja Iso-Britannian kauppa

Iso-Britannian ja Suomen välillä tuotavat tai vietävät tavarat on tulliselvitettävä 1.1.2021 alkaen. Yritykset alkavat noudattaa Iso-Britannian kaupassa samoja sääntöjä, rajoituksia ja tullimuodollisuuksia kuin muidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Iso-Britannia muodostaa Pohjois-Irlannin kanssa Yhdistyneen kuningaskunnan (engl. UK). Iso-Britannia erosi EU:sta, mutta Pohjois-Irlanti jäi osaksi EU:n sisämarkkinoita.

Huomioi nämä

Lentoliikenne ja lentorahti:

Satamat (meriliikenne ja merirahti):