Hoppa till innehåll
Beställ statistikpublikationer till din e-post!

Du kan beställa alla statistikpublikationer och -översikter som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post från statistikpublikationer.tulli.fi.

Senaste preliminär statistik och månadsstatistik

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2021
7.9.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2021
31.8.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Statistiken informerar

Inverkan av Brexit på landskoderna för utrikeshandelsstatistik med varor 2021
10.3.2021 9.00
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken

Värdet på varuexporten minskade med 11,9 procent år 2020
8.2.2021 9.00
Pressmeddelande StatistikmeddelandeMer på denna webbplats