Hoppa till innehåll

Statistikföring av utrikeshandeln

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt handeln mellan Finland och tredje länder.

Senaste utrikeshandelsstatistik

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2018
8.1.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2018
31.12.2018 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2018
7.12.2018 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Statistiken informerar


Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2017
18.9.2018 9.00
Statistikmeddelande

Utrikeshandel 2017 - Fickstatistik
8.5.2018 11.50
Statistikmeddelande

Statistik

Vanliga frågor

Statistik

Tullens utrikeshandelsstatistik publiceras på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. Där finns de senaste statistikpublikationerna och -översikterna. På sidorna finns också information om statistikföringen, publiceringstidtabeller för statistik och färdiga statistiska figurer. På sidan Tabeller finns färdiga excel-tabeller om Finlands import och export per bl.a. varugrupp och land.

Detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor finns tillgänglig i Tullens Uljas-tjänst (distributionssystem för utrikeshandelsstatistik). Tjänsten är gratis att använda och kräver ingen registrering.


Information om att hitta rätt varukod finns på Tullens webbplats. Du kan också fråga tullrådgivningen med webblanketten eller per telefon (0295 5202 måndag–fredag kl. 8-16). Vid behov förmedlas din fråga vidare till Tullens nomenklaturexperter.


I Uljas-tjänsten kan man söka statistik enligt SITC revision 3-klassificeringen ända från år 1987. På Tullens webbplats kan man ladda ned excel-tabeller som innehåller import- och exportuppgifter från år 1881. Av enhetsvärde- och volymindex finns tidsserier tillgängliga från år 1866.


Tullen publicerar översikter över utrikeshandeln med varor landskapsvis (endast på finska) där landskapens andelar av Finlands totala export kommer fram. Den nyaste översikten finns här.


Intrastat

Företag behöver inte själva registrera sig som Intrastat-deklarant. Om tröskelvärdet för skyldigheten att lämna in statistiska uppgifter överskrids vid införsel, meddelar Tullen företaget om att uppgiftsskyldigheten börjat. På samma sätt meddelas när uppgiftsskyldigheten börjar vid export.


Tullen följer upp de uppgiftsskyldiga företagens gemenskapsinterna handel med hjälp av moms- och statistikuppgifterna. Om företagets utförsel för hela året underskrider tröskelvärdet, registreras företagets Intrastat-uppgiftsskyldighet som upphörd och Tullen underrättar företaget skriftligen om detta. I praktiken görs detta på våren på basis av uppgifterna för hela föregående år.


Deklarationernas uppgifter kan korrigeras ända till den 15 augusti påföljande år.


Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till den 15 augusti påföljande år.