Anvisningar

 

>> Användaranvisningar till deklarationstjänster för export, 12.5.2020 (pdf)
>> Anmälan om ankomst till utförsetstället, 24.6.2015 (pdf)

>>Rättelse, 13.6.2012 (pdf)

>>Elektronisk begäran om ogiltigförklaring, 13.6.2012 (pdf)
>> Anvisning för hur exportrestriktionerna för ämnen som bryter ned ozonskiktet ska anges i webbexportprogrammet (1.2.2010)

>>Självarkivering vid elektronisk tulldeklarering

>> Vanliga frågor (telefonstjänst)

 

>> Exempel1: Exportdeklaration

>> Exempel2: Återexport från tullager

>> Exempel3: Fartygsleveransdeklaration (pdf) (21.5.2018)