Usein kysyttyä Intrastat-ilmoittamisesta

Tiedonantovelvollisuus

Uudet yhteystiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen: intrastat@tulli.fi.


Pitää ilmoittaa. Ilmoittaminen jatkuu keskeytyksettä, mikäli toiminta uudella alv-tunnuksella jatkuu entisenlaisena.


Tulli seuraa tiedonantovelvollisten yritysten yhteisökauppaa alv- ja tilastotietojen perusteella. Jos yrityksen koko vuoden vienti jää kynnysarvon alapuolelle, niin yrityksen Intrastat-tiedonantovelvollisuus merkitään päättyneeksi ja Tulli lähettää yritykselle kirjeitse tiedon asiasta. Käytännössä tämä tehdään keväällä koko edellistä vuotta koskevien tietojen perusteella.


Yritys voi itse valita, antaako jokainen toimipaikka oman ilmoituksensa vai kootaanko kaikkien toimipaikkojen tiedot yhteen ilmoitukseen. Jos ilmoittaminen hajautetaan eri toimipaikoille, yrityksen tulee hakea toimipaikoille raportointiyksikkötunnukset (INT-koodit).  Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä ilmi toimipaikkojen yhteystiedot. Hakemus lähetetään sähköpostilla: intrastat@tulli.fi.


Yrityksen ei tarvitse itse rekisteröityä Intrastat-ilmoittajaksi. Jos tilastotietojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvo tuonnissa ylittyy, Tulli ilmoittaa yritykselle tuonnin tiedonantovelvollisuuden alkamisesta. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan tiedonantovelvollisuuden alkamisesta viennissä.


Ilmoittaminen

Ei tarvitse ilmoittaa.


Ilmoituksia voi korjata tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.


Ilmoituksesta puuttuneista tavaratoimituksista tehdään tavanomainen Intrastat-ilmoitus siihen kuukauteen, josta ne puuttuivat. Lisäilmoitukset eivät korvaa aikaisemmin lähetettyjä ilmoituksia, joten yrityksellä voi olla kuukaudessa useampikin ilmoitus. Lisäilmoituksia voi tehdä tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.

Poikkeuksena tammi- ja helmikuu, joita ei voi ilmoittaa tai korjata enää seuraavana vuonna Intrastat-ilmoituspalvelussa.


Kyllä. Intrastat-ilmoitus on kuukausi-ilmoitus, ja se on jätettävä joka kuukausi. Jos kuukauden aikana ei ole ollut lainkaan tilastoitavaa EU-tuontia tai –vientiä, annetaan ns. nollailmoitus.


Lisäaikaa ilmoittamiselle voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa perustellusta syystä, esim. palvelunestohyökkäys. Lisäaikaa saadakseen yrityksen tulee kyetä arvioimaan kyseisen kuukauden kokonaistuonti- ja/tai vientiarvo. Lisäajan hakemiseksi ota yhteyttä Intrastat-asiakaspalveluun intrastat@tulli.fi.


Kysyttävää?

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Voit kysyä

  • EU-maiden välisen sisäkaupan ilmoittamisesta
  • Intrastat-ilmoituspalvelun käytöstä.