Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi osoitteesta tilastojulkaisut.tulli.fi.

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 7,0 miljardia euroa maaliskuussa. Viennin arvo oli 19,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 maaliskuussa, jolloin viennin arvo nousi 14,8 prosenttia. Tuonnin arvo nousi vuoden 2022 maaliskuussa 33,4 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli lähes 8,2 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2021 tuonnin arvo nousi 13,0 prosenttia. Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 22,7 prosenttia ja tuonnin arvo 33,8 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

6.5.2022 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo nousi helmikuussa 17,9 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 4,9 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 24,0 prosenttia vuoden 2021 helmikuusta. Tuonnin arvo nousi helmikuussa 28,2 prosenttia ja oli 6,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 24,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,2 prosenttia vuoden 2021 helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 24,1 prosenttia ja tuonnin arvo 33,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

29.4.2022 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, loka-joulukuu 2021

Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 3,0 miljardia euroa ja tuonnin 5,3 miljardia euroa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 17,7 prosenttia ja tuonnin arvo kasvoi 17,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 14,9 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 25,2 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

22.3.2022 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2021

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 510 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2021. Laskua tilastoitiin 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuonna 2020 kuljetetut tonnimäärät laskivat 15,5 prosenttia vuodesta 2020.

24.2.2022 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2021

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2021 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 97,8 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa vietiin 44,4 miljoonaa tonnia ja tuotiin 53,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 2,6 prosenttia vuodesta 2020.

21.3.2022 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2021

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla laski itärajaa hitaammin. Merirajan kevyt liikenne nousi hieman vuodesta 2020.

18.2.2022 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Findikaattori, logo

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg