Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuussa 2021

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 5,4 miljardia euroa heinäkuussa. Viennin arvo oli 22,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 heinäkuussa, jolloin viennin arvo laski 12,4 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden heinäkuussa 20,3 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,9 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 11,9 prosenttia. Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 15,2 prosenttia ja tuonnin arvo 13,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

7.9.2021 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2021

Suomen tavaraviennin arvo nousi kesäkuussa 24,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,6 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 13,5 prosenttia ja vientihinnat 10,5 prosenttia vuoden 2020 kesäkuusta. Tuonnin arvo nousi kesäkuussa 21,6 prosenttia ja oli 5,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 15,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 7,0 prosenttia vuoden 2020 kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 13,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukuukautena, vuoden 2020 kesäkuussa viennin arvo laski 14,1 prosenttia ja tuonnin arvo 7,9 prosenttia.

31.8.2021 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2020

Vuonna 2020 pk-yritysten viennin arvo oli 8,8 miljardia euroa, ja se laski 6,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vienti laski kaikissa muissa tärkeimmissä tuoteluokissa paitsi kemianteollisuuden tuotteiden viennissä, jossa kasvua oli 6,7 prosenttia. Pk-sektorilla laski voimakkaimmin metsäteollisuuden tuotteiden vienti, jossa laskua oli 14,1 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta oli 15,4 prosenttia, kuten edellisvuonna.

30.8.2021 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2020

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 511 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2020. Vähennystä tilastoitiin 15,5 prosenttia vuodesta 2019. Kuljetetut tonnimäärät laskivat vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta. 2010-luvun alussa vuosittaiset transitokuljetut tonnimäärät olivat suurimmillaan yli kaksi miljoonaa tonnia.

22.2.2021 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2020

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2020 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa noin 101 miljoonaa tonnia. Määrä laski 6,4 prosenttia vuodesta 2019. Tavaraa vietiin noin 46 miljoonaa tonnia ja tuotiin lähes 55 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 9,1 prosenttia ja tuontimäärät 4,1 prosenttia viime vuodesta.

18.3.2021 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2020

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin rajalla laski itärajaa hitaammin, mutta nopeammin kuin Norjan rajalla ja satamissa.

17.2.2021 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Findikaattori, logo

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg