Ulkomaankaupan tilastojulkistukset

Voit tilata kaikki tilastojulkaisut ja –katsaukset maksutta sähköpostiisi osoitteesta tilastojulkaisut.tulli.fi.

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto kesäkuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 7,2 miljardia euroa kesäkuussa. Viennin arvo oli 25,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 kesäkuussa, jolloin viennin arvo nousi 26,0 prosenttia. Tuonnin arvo nousi vuoden 2022 kesäkuussa 29,7 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli lähes 7,8 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2021 tuonnin arvo nousi 25,3 prosenttia. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 24,8 prosenttia ja tuonnin arvo 36,6 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

5.8.2022 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2022

Suomen tavaraviennin arvo nousi toukokuussa 30,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,9 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,5 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 32,7 prosenttia vuoden 2021 toukokuusta. Tuonnin arvo nousi toukokuussa 47,2 prosenttia ja oli 8,1 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 33,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 10,4 prosenttia vuoden 2021 toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 24,5 prosenttia ja tuonnin arvo 37,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

29.7.2022 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Ulkomaankauppaa käyvät yritykset

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, tammi-maaliskuu 2022

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,8 miljardia euroa ja tuonnin arvo 5,5 miljardia euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 19,1 prosenttia ja tuonnin arvo kasvoi puolestaan 20,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15,2 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 25,3 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2022.

22.6.2022 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Transitokuljetukset

Transitokuljetukset 2021

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 510 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2021. Laskua tilastoitiin 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuonna 2020 kuljetetut tonnimäärät laskivat 15,5 prosenttia vuodesta 2020.

24.2.2022 9.00
Transitokuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2021

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2021 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 97,8 miljoonaa tonnia. Määrä laski 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Tavaraa vietiin 44,4 miljoonaa tonnia ja tuotiin 53,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 2,6 prosenttia vuodesta 2020.

21.3.2022 9.00
Ulkomaankaupan kuljetukset

Rajaliikenne

Rajaliikennetilasto 2021

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla laski itärajaa hitaammin. Merirajan kevyt liikenne nousi hieman vuodesta 2020.

18.2.2022 9.00
Rajaliikennetilasto

Ulkomaankaupan indeksit

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Ulkomaankaupan indeksit julkaistaan osana ulkomaankaupan kuukausitilastoa.

Lakkautetut tilastojulkaisut

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Findikaattori, logo

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.