Ansökningsblanketter för tillstånd

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Förenklingar

EIR- och SDE-tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar

1010r – Ifyllningsanvisning

Garanti

CGU- och DPO –tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

1027r - Ansökan om anstånd med betalning och samlad garanti i EU-Åland-handeln

1027r - Ifyllningsanvisning

Särskilda förfaranden

CWP-, CW1- och CW2 – tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

1009r - Anmälan on de importtullbelopp som inte ska uppbäras

1017r- Ansökan om tillstånd till särskilt förfarande

1017r – Ifyllningsanvisning

1054r- Ansökan, överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor vid förfarandet för slutanvändning (TORO)

1054r – Ifyllningsanvisning

Transport och lagring

TST-, ACT-, ACR-, ACE- och SSE –tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

ETD-tillstånd söks via systemet för tullbeslut.

913r - Ansökan om registrering som TIR-duglighetsexpert

1012r - Ansökan, tillstånd till transport eller tillfällig lagring

1012r – Ifyllningsanvisning

1049r- Ansökan, plats godkänd av Tullen HPA

1049r – Ifyllningsanvisning

Sjöfart

RSS-tillstånd söks via systemet för tullbeslut.

988r - Ansökan om att få verka som ett solidariskt ansvarigt ombud för farledsavgiften

Ursprung och styrkande av unionsstatus

295r (pdf, 720 kB)

295r - Ansökan om tillstånd att verka som godkänd exportör


295r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 148 kB)

295r - Ifyllningsanvisningar


295r - Bilaga, ursprungskalkyl (pdf, 824 kB)

295r - Bilaga, ursprungskalkyl


1051r (pdf, 30 kB)

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX)


Tullfrihet

848r (pdf, 1356 kB)

848r - Ansökan; Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44)


849r (pdf, 1361 kB)

849r - Ansökan; Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


858r (pdf, 603 kB)

858r - Ansökan; import av flyttgods i förväg


869r (pdf, 622 kB)

869r - Ansökan import av flyttgods i förväg; flyttning som sker utanför EU på grund av yrkesmässiga åtaganden (art. 10 i tullfrihetsförordningen)


904r (pdf, 1356 kB)

904r - Ansökan; Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (art. 43 bilaga II i tullfrihetsförordningen)


908r (pdf, 784 kB)

908r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (art. 67.1 b och bilaga IV i tullfrihetsförordningen)


909r (pdf, 626 kB)

909r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.1 b i tullfrihetsförordningen)


910r (pdf, 1410 kB)

910r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


911r (pdf, 1351 kB)

911r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.1 a i tullfrihetsförordningen)


912r (pdf, 1356 kB)

912r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


Förlängning av returtiden för returvaror

1052r (pdf, 1199 kB)

1052r - Ansökan om förlängning av returtiden för returvaror


1052r - Ifyllningsanvisning (pdf, 28 kB)

1052r - Ifyllningsanvisning


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning