Hoppa till innehåll

Se till att rätt företag anges som deklarant i tulldeklarationen

4.10.2019 10.55
Pressmeddelande

I tulldeklarationen ska som deklarant anges det företag i vars affärsverksamhet varorna är avsedda att användas. Detta är viktigt särskilt när ett indirekt eller direkt ombud anlitas vid tulldeklarering.

För att mervärdesbeskattningen kan verkställas korrekt ska som deklarant anges det företag för vars avdragsgilla användning varorna är avsedda.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande