Hoppa till innehåll

Elektroniska deklarationer för lagring i tullager är den första funktionen i det nya tullklareringssystemet

9.5.2017 12.00
Pressmeddelande

Tullen har börjat bygga upp ett nytt tullklareringssystem. Målsättningen är att den första funktionen som tas i bruk ska vara webbdeklaration för lagring i tullager.

Enligt den preliminära tidtabellen ska de första kunderna kunna deklarera elektroniskt i slutet av 2018. Samtidigt tas en anmälan om avslutande av tullagerförfarande i bruk.

Deklarationerna för lagring i tullager blir elektroniska

Det nya tullklareringssystemet UTU blir tillgängligt för kunderna stegvis. Det är meningen att användningen av UTU-systemet ska inledas med elektroniska deklarationer för lagring i tullager. Närmare detaljer om tidtabellen för detta kommer att publiceras hösten 2017. Beslut om meddelandedeklarering kommer att fattas senare.

De elektroniska deklarationerna för hänförande av varor till tullagerförfarandet är:

  • standarddeklaration
  • standarddeklaration som lämnas in på förhand
  • anmälan om uppvisande i samband med deklaration som görs genom registrering i bokföringen (före detta hemförtullning)

Datainnehållet i deklarationen för lagring i tullager förnyas

I och med det nya systemet kommer man i tullagringsdeklarationerna att använda ett nytt datainnehåll som fastställts i unionens tullkodex och specificerats nationellt. . I de elektroniska deklarationerna är det obligatoriskt att ange varukoderna med sex siffrors noggrannhet. I stället för netto- och bruttovikt som nu anges kommer endast bruttovikt att krävas i de elektroniska deklarationerna. Statistiskt värde är en ny uppgift som ska anges. Deklarationernas datainnehåll kommer att publiceras senare på Tullens webbplats.

En separat anmälan om avslutande av tullagerförfarande ska lämnas in

När deklareringen för lagring i tullager blir elektronisk ska lagerhavaren också lämna i en egen anmälan om avslutande av tullagerförfarandet.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi eller kundprojektet: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo. Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)tulli.fi.

Kundmeddelande