Hoppa till innehåll

Tullen förbereder en ny klassificeringsinformationstjänst för kunder

8.5.2017 12.00
Pressmeddelande

I samband med reformen av förtullningssystemet förbereder Tullen en klassificeringsinformationstjänst för sina kunder, där man i fortsättningen också kan hitta de nationella kompletterande uppgifterna.

En klassificeringsinformationstjänst och en distributionstjänst för klassificeringsuppgifter

Tullen kommer att skapa en klassificeringsinformationstjänst, som man kan bläddra i på nätet. Utöver de klassificeringsuppgifter som kommissionen förmedlar till medlemsländerna kommer även de nationella kompletterande uppgifterna, t.ex. om eventuella restriktioner, skatter och avgifter, att finnas lätt tillgängliga.

Tullen kommer också att erbjuda en maskinläsbar distributionstjänst för klassificeringsuppgifter som stöd för företags informationssystem. I februari kartlade Tullen behov hos de programvaruhus som var intresserade av distributionstjänsten.

Enligt en preliminär tidtabell kommer båda tjänsterna att införas i slutet av år 2018.

Mera information: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo. Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)tulli.fi.

Kundmeddelande