Hyppää sisältöön

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2015

13.6.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät laskivat vuonna 2015

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2015 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 96 miljoonaa tonnia, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tavaraa vietiin 42 miljoonaa tonnia ja tuotiin lähes 54 miljoonaa tonnia. Sekä vienti- että tuontikuljetusten tonnimäärät pienenivät seitsemän prosenttia. Kuljetusten arvo väheni viime vuonna viisi prosenttia.

Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Vuonna 2015 merikuljetukset muodostivat lähes 83 prosenttia kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista. Määrällisesti tämä oli runsaat 79 miljoonaa tonnia. Merikuljetusten tonnimäärät laskivat seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Maakuljetusten osuus tavarakuljetuksista vuonna 2015 oli 14 prosenttia, eli hieman yli 13 miljoonaa tonnia. Tonnimääräisesti tämä oli myös seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maakuljetuksiin on laskettu sekä maantie- että rautatieliikenne. Lentokuljetusten tonnimäärät laskivat niin ikään seitsemän prosenttia, niiden osuus oli vain muutama prosentin kymmenesosa. Muiden kuljetusmuotojen osuus kokonaiskuljetuksista oli kaksi prosenttia. Niiden tonnimäärät vähenivät kymmeneksen.

Laivakuljetusten osuus tavaraviennin määrästä oli 91 prosenttia, mikä oli noin prosenttiyksikön enemmän kuin edellisvuonna. Viennin määrä oli hiukan yli 38 miljoonaa tonnia, eli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuontikuljetuksissa laivakuljetusten osuus oli 78 prosenttia ja määrä 42 miljoonaa tonnia. Tonnimäärät laskivat seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Laivakuljetukset sisältävät sekä meri- että sisävesikuljetukset.

Viennin maantiekuljetusten tonnimäärät pienenivät 19 prosenttia. Maanteitse vietiin 2,9 miljoonaa tonnia tavaraa. Maanteitse tuotua tavaraa tilastoitiin noin kolme miljoonaa tonnia, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Rautatieliikenteessä viedyn tavaran määrä laski yhdeksän prosenttia puoleen miljoonaan tonniin. Tuonti rautateitse väheni kuusi prosenttia 7,1 miljoonaan tonniin. Lentokuljetusten viedyt tonnimäärät putosivat kuusi prosenttia, tuodut määrät 13 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden viedyt tonnimäärät kasvoivat viime vuonna. Sahatavaraa vietiin 4,9 miljoona tonnia (-0 %), paperimassaa 3,2 miljoonaa tonnia (+4 %), paperia ja pahvia 10,2 miljoonaa tonnia (+1 %) ja puutuotteita hieman alle miljoona tonnia (+0 %). Metsäteollisuuden tuotteiden tonnimääräinen osuus kokonaisviennistä oli 45 prosenttia. Noin 91 prosenttia metsäteollisuuden tuotteiden vientikuljetuksista tonneissa laskettuna oli laivakuljetuksia.

Energiatuotteiden, eli pääasiassa öljyjalosteiden, vientikuljetukset vähenivät 18 prosenttia seitsemään miljoonaan tonniin viime vuonna. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viedyt tonnimäärät laskivat 5,2 miljoonaan tonniin, eli kolme prosenttia edellisvuodesta. Rautaa ja terästä vietiin 3,4 miljoonaa tonnia, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Raakaöljyä ja öljytuotteita tuotiin viime vuonna 15,4 miljoonaa tonnia, mikä oli noin 29 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Tuontimäärät vähenivät seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Puutavaran tuontikuljetukset madaltuivat viisi prosenttia 7,5 miljoonaan tonniin. Malmien ja metalliromun tuonti nousi 5,8 miljoonaan tonniin, eli noin kuusi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuontimäärät laskivat vajaan prosentin kuuteen miljoonaan tonniin.

Viime vuonna Ruotsi oli tärkein vientikuljetusten määrämaa 5,2 miljoonan tonnin osuudellaan, laskua edellisvuodesta tuli kuitenkin 12 prosenttia. Saksaan tavaraa vietiin 5,1 miljoonaa tonnia (+14 %), Isoon-Britanniaan 3,4 miljoonaa tonnia (-2 %). Seuraavina tulivat Alankomaat (3,2 milj. t), Kiina (2,0 milj. t) ja Belgia (1,9 milj. t).

Tuontikuljetuksissa Venäjän osuus lähetysmaana oli jopa 25 miljoonaa tonnia, eli 46 prosenttia. Tonnimäärät kuitenkin vähenivät edellisvuodesta viisi prosenttia. Toiseksi eniten tavaraa Suomeen kuljetettiin Ruotsista (7,4 milj. t) ja kolmanneksi eniten Saksasta (2,9 milj. t)

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Ulkomaankaupan kuljetukset