Hyppää sisältöön

Tulliselvitysjärjestelmän uudistuksen aikataulu muuttuu

11.1.2018 15.27
Tiedote

Tulli-ilmoittamisen uudistamista ohjaavan EU:n IT-strategian päivityksestä on sovittu komission ja jäsenvaltioiden kesken joulukuussa 2017. Suunnitellut siirtymäkauden aikataulut edellyttävät tullikoodeksin lakimuutosta, joka on valmistelussa. Jos lakimuutos toteutuu, se tarkoittaa sitä, että uuden tulliselvitysjärjestelmän käyttöönoton takaraja, 31.12.2020, siirtyy tiettyjen ilmoitusten osalta myöhemmäksi.

Suomessa tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus aloitetaan alustavien suunnitelmien mukaan loppuvuonna 2018 tullivarastoinnin sähköisellä ilmoittamisella.

Kansalliset muutokset tuonnin tulli-ilmoittamisessa on suunniteltu toteutettavan vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta tuonnin keskitetty tulliselvitys otetaan käyttöön vaiheittain, alustavien suunnitelmien mukaan vasta vuosina 2021–25.

Alustavassa suunnitelmassa vienti-ilmoittaminen, mukaan lukien viennin keskitetty tulliselvitys, uudistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuljetusliikkeiden vastuulla olevat saapumisen ilmoitukset on tarkoitus uudistaa vaiheittain eri kuljetusmuodoille, viimeistään vuoden 2024 aikana. Passitusilmoitusten uudistukset on myös suunniteltu toteutettavan eri vaiheissa siten, että viimeisimmät muutokset tehdään vuonna 2025.

Aiheesta julkaistaan uusi asiakastiedote, kun tarvittavat lakimuutokset on tehty ja komissio on vahvistanut päivitetyn aikataulun.

Tiedotimme viennin ja passituksen uudistusten siirtymisestä ennakoivasti jo elokuun asiakastiedotteessamme.

Lisätietoa antavat Minna Gustafsson tai Veijo Alatalo, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi sekä EU:n komission internetsivut.

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet